Składki ZUS dla przedsiębiorców - wszystko, co musisz wiedzieć

Składki ZUS dla przedsiębiorców nie są stałe i zmieniają się w czasie. Ważne jest więc to, aby na bieżąco je kontrolować i tym samym dobrze planować kwoty należności dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Sprawdźmy, jakie są aktualne składki dla prowadzących firmy oraz w jaki sposób należy je opłacać. Serdecznie zachęcamy do lektury.

Gdzie wpłacać składki ZUS dla przedsiębiorcy?

Składki te opłacalne są na przydzielany indywidualnie numer składkowy, określany jako NRS. No numer ZUS, a także identyfikator NIP. Ważną informacją dla nowych przedsiębiorców jest to, że można otrzymać go np. pocztą na adres siedziby podmiotu lub też na adres udzielony do korespondencji. ZUS daje także możliwość sprawdzenia tego numeru online oraz w każdej placówce tej instytucji.

Jak przedsiębiorcy muszą opłacać składki ZUS?

Opłaty ZUS dla przedsiębiorców najczęściej opłaca się przelewem. Natomiast mikroprzedsiębiorcy, którzy zatrudniają poniżej 10 osób, a także ich obrót netto jest niższy, aniżeli 2 mln euro, mogą stosować przekaz pocztowy lub pieniężny.

Jak natomiast uzupełnia się przelew? Nie ma konieczności wpisywania w tytule dodatkowych informacji, takich jak NIP czy PESEL. Nie dodaje się także danych o okresie, który obejmuje dana wpłata. Wystarczy jedynie wpisać kwotę składek, nadawcę, a także odbiorcę i numer rachunku składkowego, który został przydzielony. Co istotne, każda wpłata jest w pierwszej kolejności przeznaczana na długi składkowe, a jeśli takowych nie ma, to na aktualne zobowiązania.

Terminy składek ZUS dla przedsiębiorców

Bardzo ważne jest oczywiście stosowanie się do zasad związanych z terminowym opłacaniem składek. Uiszcza się je w tym czasie, w którym składane są deklaracje rozliczeniowe, a także inne, imienne raporty. W praktyce są to następujące terminy:

 • do 5. dnia następnego miesiąca - jest termin obowiązujący w przypadku jednostek budżetowych,
 • do 15. dnia następnego miesiąca - to termin dla płatników z osobowością prawną.
 • do 20. dnia następnego miesiaca - w pozostałych przypadkach.

Od każdej nieterminowej płatności należy opłacić odsetki za zwłokę.

Zasadą jest opłacanie składek w formie bezgotówkowej. Składki gotówką, poza opisanymi wyżej zasadami dotyczącymi mikroprzedsiębiorców, mogą uiszczać osoby fizyczne nieprowadzące pozarolniczej działalności gospodarczej.

Ile wynoszą składki ZUS dla młodych przedsiębiorców?

Składki ZUS stanowią dla wielu przedsiębiorców spore obciążenie. Można jednak skorzystać z preferencyjnych stawek dedykowanych dla nowych firm. Są one kierowane do osób fizycznych, które:

 • rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej po raz pierwszy,
 • ponownie prowadzą działalność, ale od czasu zakończenia poprzedniej (albo jej zawieszenia), minęło co najmniej 60 miesięcy,
 • nie wykonują usług dla swojego byłego pracodawcy w wymiarze takim, jak poprzednio,
 • nie są ubezpieczone w KRUS.

Ile natomiast wynosi składka? W przypadku tzw. małego ZUS-u jest ona liczona od podstawy minimalnego wynagrodzenia za pracę, w wielkości 30 proc. Do 30 czerwca 2023 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 3490 zł. Podstawa obliczania stawki stanowi więc 1047 złotych, dlatego też opłata za Mały ZUS to do czerwca 2023 roku 331,26 złotych. Natomiast od lipca 2023 - w związku ze wzrostem płacy minimalnej - będzie to 341,72 zł.

Jak długo można korzystać z obniżonych składek na ZUS?

Z preferencyjnych stawek ZUS dla przedsiębiorców można korzystać przez okres pełnych, 24 miesięcy. Co istotne, zawieszenie prowadzenia działalności nie przerywa upływu tego okresu.

Ile wynosi regularna składka ZUS dla firmy?

Co natomiast, gdy zakończy się okres korzystania z małego ZUS-u? Jeśli nie obowiązują dodatkowe ulgi, to podstawą wymiaru naliczania składek jest prognozowane, przeciętne wynagrodzenie. To aktualnie kwota 6935 złotych, od której liczy się 60 proc., czyli 4161 zł. Łącznią kwotą stawki będzie więc 1418,48 zł, na co składa się:

 • ubezpieczenie emerytalne - 19,52%,
 • ubezpieczenie rentowe - 8%,
 • ubezpieczenie wypadkowe - 1,67%,
 • ubezpieczenie chorobowe - 2,45%,
 • składka na Fundusz Pracy - 2,45%.

Należności do ZUS trzeba oczywiście opłacać regularnie. W przeciwnym razie należy liczyć się z koniecznością dopłacania odsetek. Trzeba mieć na uwadze także potencjalne, dodatkowe konsekwencje, takie jak:

 • zajęcie majątku dłużnika,
 • ściągnięcie należności z konta bankowego przedsiębiorcy.

Dodatkowo jeśli przedsiębiorca już wie, że np. ze względu na trudną sytuację finansową nie będzie mógł uiścić płatności w wyznaczonym czasie, to wówczas najlepiej zwrócić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o odroczenie terminu płatności lub też rozłożenie jej na raty. Czasowym rozwiązaniem może być także skorzystanie z szybkiej pożyczki online, np. w sytuacji chwilowych zatorów płatniczych.

Składki ZUS to istotny temat dla każdego przedsiębiorcy. Opłaty te trzeba koniecznie przewidzieć w comiesięcznym budżecie firmy tak, aby uniknąć opóźnień i tym samym rzetelnie wywiązywać się ze swoich zobowiązań.