Termin spłaty – co oznacza? Definicja

Termin spłaty stanowi jeden z elementów umowy pożyczki lub kredytu. Określa konkretny czas, jaki mamy na spłatę danego zobowiązania. Pojęcie to występuje w umowach zawieranych w banku oraz w firmach pożyczkowych. Decydując się na kredyt, termin spłaty zazwyczaj jest dłuższy i może wynosić nawet kilkadziesiąt lat, jak w przypadku kredytów hipotecznych na zakup nieruchomości. W przypadku firm pozabankowych termin spłaty będzie miał szczególne znaczenie, ponieważ są to zazwyczaj pożyczki krótkoterminowe. W przypadku najbardziej popularnych chwilówek termin spłaty zazwyczaj nie przekracza 30 dni. Musimy zwrócić na to szczególną uwagę, gdyż każde wydłużenie terminu spłaty będzie generować dodatkowe, często wysokie koszty. Terminu spłaty należy zatem przestrzegać, aby nie było żadnych opóźnień. W przypadku pożyczek ratalnych spłatę możemy rozłożyć w czasie nawet na 60 miesięcy, czyli podobnie do kredytów bankowych. Chociaż w przypadku tych ostatnich termin spłaty może wynieść nawet 10 lat. Wszystko jest uzależnione od kwoty kredytu i naszej zdolności kredytowej. 

Co grozi za nieprzestrzeganie terminu spłaty?

Ważne jest to, aby wywiązać się z terminu spłaty, jaki został określony w umowie. Każde przekroczenie może spowodować naliczenie odsetek za opóźnienia w spłacie. Ich wysokość jest ściśle określona w przepisach Kodeksu cywilnego i nie może być wyższa niż dwukrotność odsetek ustawowych. Odsetki ustawowe stanowią sumę stopy referencyjnej NBP plus 5,5% dodatkowo. Aktualnie odsetki za ustawowe opóźnienie od dnia 6 maja 2022 r. wynoszą 10,75% w skali roku. Maksymalna wysokość odsetek za opóźnienie nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie, czyli 21,50% w skali roku.

Dodatkową konsekwencją przekroczenia terminu spłaty w banku będzie dopisanie naszych danych do baz dłużników np.BIK.

Sprawdź również definicje: