Ulga termomodernizacyjna 2022 - co to jest i komu się należy? Wszystko co musisz wiedzieć

Ulga termomodernizacyjna 2022 - co to jest i komu się należy? Wszystko co musisz wiedzieć

Ostatnie lata w naszym kraju obfitują w różne programy finansowane zarówno ze środków unijnych, jak i rządowych, które mają na celu zachęcać Polaków do działań proekologicznych. Dotyczy to zarówno programów wspierających inwestowanie w odnawialne źródła energii, jak i tzw. termomodernizację budynków, co ma na celu zwiększyć efektywność ich ogrzewania. Właśnie w tym drugim zakresie jednym z ciekawszych rozwiązań jest ulga termomodernizacyjna, która przy spełnieniu pewnych warunków pozwala właścicielom domów jednorodzinnych odliczyć od dochodu lub przychodu wydatki związane z taką inwestycją. Jak wygląda ulga termomodernizacyjna w 2022 roku? Jakie są zasady przyznania? Ile można zyskać zwrotu? Przeczytaj, co musisz wiedzieć przed złożeniem zeznania podatkowego za 2022 r.

Ulga termomodernizacyjna - co to jest?

Zgodnie z art. 26h Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa PIT z dn. 26.07.1991) oraz zapisami art. 11 Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (z dn. 20.11.1998), ulga termomodernizacyjna pozwala podatnikom, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych (nie będących w budowie), odliczyć od podstawy obliczenia podatku wydatki, które w danym roku podatkowym zostały poniesione na przedsięwzięcia związane z termomodernizacją tegoż budynku. Dotyczy to wydatków dokonanych w ciągu trzech lat od końca roku podatkowego, w którym dokonano pierwszego wydatku. Tym samym ulga termomodernizacyjna 2022 stanowi preferencję podatkową, która pozwala zmniejszyć dochód lub przychód, który podlega opodatkowaniu za bieżący rok podatkowy, rozliczany do końca kwietnia 2023 r.

Ulga termomodernizacyjna 2022 - kto może skorzystać?

Z ulgi termomodernizacyjnej, która z powodu zakresu inwestycji jest swego rodzaju ulgą na ogrzewanie i ciepło w domu, mogą skorzystać:

 • podatnicy PIT z dochodami opodatkowanymi wg skali podatkowej lub na podstawie podatku liniowego;
 • podatnicy, którzy płacą ryczałt od ewidencjonowanych przychodów.

Z ulgi termomodernizacyjnej 2022 mogą skorzystać wyłącznie właściciele lub współwłaściciele budynku, który rozumiany jest jako zarówno budynek wolnostojący, jak i pozostający w zabudowie bliźniaczej, szeregowej i grupowej, w którym wydzielone w celach zaspokajania potrzeb mieszkaniowych są nie więcej niż dwa lokale mieszkalne. Co ważne, ulga termomodernizacyjna przysługuje osobie i nie jest uzależniona od ilości posiadanych budynków. Warto podkreślić, że w ramach ulgi koszty poniesione przez kilku współwłaścicieli na rzecz termomodernizacji wspólnego budynku, mogą zostać odliczone przez każdego z nich osobno.

ulga termomodernizacyjna 2022

Ulga termomodernizacyjna - ile zwrotu można otrzymać?

Zgodnie z zasadami w ramach ulgi termomodernizacyjnej można odliczyć w rozliczeniu PIT 2023 maksymalnie do 53000 zł kosztów poniesionych na wszystkie przedsięwzięcia związane z termomodernizacją w 2022 r. Co ważne, kwota ta nie musi zostać rozliczona w jednym roku podatkowym w przypadku, jeśli jest wyższa od osiągniętych przez podatnika dochodu lub przychodu. W takim przypadku odliczenie może nastąpić w kolejnych latach podatkowych (do sześciu lat). Kwota odliczenia obliczana jest na podstawie udokumentowanych wydatków w postaci faktur. Warto pamiętać, że te muszą zostać wystawione imiennie na podatnika będącego właścicielem budynku przez podmioty będące czynnymi płatnikami podatku VAT. Podkreślenia wymaga też fakt, ulga termomodernizacyjna limit 53000 zł może zostać odliczona niezależnie od systemu podatkowego. W takiej konstrukcji ulgi na ogrzewanie Polski Ład 2.0 nie zmienia żadnych zasad.

Co można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej?

W rozliczeniu rocznym PIT za 2022 ulga termomodernizacyjna pozwala na odliczenie wydatków związanych z inwestycją termomodernizacyjną w bardzo szerokim zakresie. Do takiego katalogu usług zalicza się koszty związane z inwestycją w m.in.:

 • instalacja fotowoltaiczna z osprzętem;
 • montaż pompy ciepła;
 • ogrzewanie elektryczne lub olejowe;
 • przyłącz do sieci ciepłowniczej lub gazowej;
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na produkty o lepszych parametrach;
 • założenie wentylacji mechanicznej z rekuperacją;
 • ocieplenie i modernizację budynku wraz z wszystkimi materiałami budowlanymi stosowanymi w tym celu.

Odliczeniu też mogą podlegać koszty związane z usługami z zakresu inwestycji, jak np. wszelkie usługi montażowe, czy też wykonanie audytów energetycznych, lub sporządzenie dokumentacji projektowej związanej z pracami.

Ulga termomodernizacyjna 2022 - o czym jeszcze warto pamiętać

Wszelkich odliczeń w ramach ulgi termomodernizacyjnej 2022 należy dokonać na podstawie załącznika PIT/O, który dołącza się do zeznań podatkowych PIT-36, PIT-36L, PIT- 37, PIT-28. Nie istnieje też żaden specjalnych kalkulator ulgi termomodernizacyjnej. Aby z niej skorzystać, należy wraz z katalogiem inwestycji podlegających odliczeniu, zapisywać udokumentowane w odpowiedni sposób wydatki i pilnować, żeby nie przekroczyły limitu ulgi termomodernizacyjnej - 53000 zł. Warto pamiętać również o tym, że w przypadku, jeśli inwestycja termomodernizacyjna nie zostanie zrealizowana w ciągu trzech lat od pierwszego poniesionego wydatku, licząc od końca roku podatkowego, to uzyskana w tym czasie ulga będzie musiała zostać zwrócona.

Znajdź najlepsze pożyczki w 2021 roku

Znajdź najlepsze pożyczki w 2021 roku

 • Spersonalizowane oferty
 • Najlepsza oferta na rynku
 • Brak opłat

Szybka odpowiedź / Minimum formalności