Ulgi podatkowe 2024 - jakie zmiany nas czekają?

W 2024 roku możemy spodziewać się pojawienia się wielu zmian podatkowych, które będą miały istotny wpływ na życie i finanse podatników. Do pozytywnych aspektów tych zmian należą z pewnością ulgi podatkowe. Dzięki ich zastosowaniu będzie można sporo zaoszczędzić, a dodatkowo wpłyną one na pewno na planowanie wydatków oraz ustalanie domowego budżetu. Poza pojawieniem się nowych ulg, w nowym roku podtrzymanych zostanie wiele z już obowiązujących ulg podatkowych, a niektóre z nich będą dodatkowo zmodyfikowane. Czym są ulgi podatkowe i jakich zmian w ich zakresie należy spodziewać się w 2024 roku? Przeczytaj nasz artykuł aby dowiedzieć się więcej!

Co to są ulgi podatkowe?

Ulgi podatkowe to nic innego jak prawo każdego podatnika do zmniejszenia wysokości podatku dochodowego od osób fizycznych w określonych przez Państwo sytuacjach. Każda osoba, która rozlicza w Polsce podatek PIT może takie prawo uzyskać podczas wypełniania obowiązkowej deklaracji podatkowej. Istnieją dwa podstawowe rodzaje ulg podatkowych:

  • odliczenia od podatku - takie ulgi podatkowe, które zmniejszają wysokość kwoty samego podatku, dzięki czemu podatnik może otrzymać na przykład zwrot nadpłaty podatku;
  • odliczenia od dochodu - ulgi podatkowe, które pozwalają obniżyć uzyskany dochód o określone wydatki. Jest ono bardziej korzystne, bo można dzięki niemu przejść do przedziału podatkowego o niższej stawce podatkowej.

Zanim będziesz wypełniać formularz PIT, pamiętaj o tym, aby sprawdzić, jakie ulgi Ci przysługują, tak aby rozliczenie było dla Ciebie jak najbardziej korzystne i aby móc wcześniej przygotować odpowiednie dokumenty. 

Ulga podatkowa 2024 - jakie zmiany przyniesie nowy rok?

W nowym roku pojawi się wiele nowych ulg podatkowych, ale również niektóre istniejące zostaną znacznie zmodyfikowane. Poniżej opisujemy tylko kilka ulg, które można będzie zastosować podczas rozliczania PITu 2023/2024, a które należą do nowości lub zostały zmodyfikowane:

  • ulga na robotyzację - wprowadzona przez Polski Ład. W ramach tej ulgi podatnik może odliczyć wydatki na roboty, maszyny oraz urządzenia peryferyjne. Ulga ma pomagać firmom w zwiększaniu produktywności i konkurencyjności na rynkach krajowym i międzynarodowym. Aby uzyskać ulgę na robotyzację, należy przedstawić odpowiednie dokumenty, które poświadczają poniesiony koszt. 
  • ulga na zabytki - jest skierowana do właścicieli i współwłaścicieli zabytków nieruchomych np. zabytkowej willi, kamienicy lub pałacu. Uległa znacznej modyfikacji - teraz nie można już uzyskać ulgi jeśli nabyło się albo jest się właścicielem budynku, który nie został wpisany do rejestru zabytków. Możesz skorzystać z ulgi na zabytki, jeżeli jesteś właścicielem lub współwłaścicielem zabytku nieruchomego i osiągasz dochody opodatkowane na ogólnych zasadach według skali podatkowej, dochody opodatkowane podatkiem liniowym lub przychody opodatkowane zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych;
  • ulga rehabilitacyjna - możesz z niej skorzystać, jeżeli jesteś osobą z niepełnosprawnością, masz na utrzymaniu osobę z niepełnosprawnością i poniosłeś wydatki na rehabilitację lub jeśli poniosłeś wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Do uzyskania ulgi rehabilitacyjnej będziesz potrzebować takich dokumentów jak: dowód poniesienia wydatku, orzeczenie o niepełnosprawności i/lub zaświadczenie lekarskie o konieczności stosowania leków. W ramach ulgi podatkowej możesz odliczyć koszty na adaptację mieszkań, przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb osoby z niepełnosprawnością, odpłatność za pobyt w zakładzie lecznictwa, zakup leków, odpłatność za rehabilitację i wiele innych;
  • ulga prorodzinna - zwana również ulgą na dziecko. Mogą z niej skorzystać rodzice, którzy sprawują władzę rodzicielską nad dzieckiem lub opiekunowie prawni dziecka jeśli ono z nimi mieszka lub są oni jego rodziną zastępczą. Podczas rozliczania PITu za rok 2023/2024 dla rodziców i opiekunów jednego dziecka, które posiada orzeczenie o niepełnosprawności, nie będzie już brane pod uwagę kryterium dochodowe przy rozliczaniu ulgi na dziecko. Wysokość takiej ulgi zależy od ilości dzieci w rodzinie. Co w sytuacji, kiedy dziecko podatnika urodziło się w 2023 roku? W tym wypadku rodzic lub opiekun ma prawo do ulgi proporcjonalnie do miesiąca urodzenia dziecka. Ulgę prorodzinną podatnicy będą mogli rozliczyć w formularzu PIT-36 lub PIT-37;
  • ulga na ekspansję - będzie mógł z niej skorzystać przedsiębiorca, który osiąga dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej, z której dochody są opodatkowane na ogólnych zasadach według skali podatkowej lub na podstawie podatku liniowego. Polega na możliwości dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów, które poniósł przedsiębiorca, żeby rozszerzać swoje rynki zbytu. W danym roku podatkowym w ramach ulgi można odliczyć maksymalnie 1 milion złotych.

Jeśli chodzi o ulgi podatkowe, 2024 przyniesie nam jeszcze wiele innych zmian. Śledź je na bieżąco, aby wiedzieć, na jakie ulgi możesz liczyć podczas rozliczania tegorocznego PIT-u.

Jakie inne zmiany podatkowe czekają nas w 2024 roku? Dowiedz się z naszego artykułu.