Wskaźnik WIRON - czym jest i od kiedy wchodzi?

Wskaźnik WIRON ma docelowo zastąpić WIBOR, co wpłynie na oprocentowanie kredytów. Będzie to spora zmiana dla setek tysięcy osób, które korzystają z różnego rodzaju instrumentów finansowych i to nie tylko kredytów hipotecznych. Sprawdźmy więc od kiedy wchodzi WIRON oraz co dokładnie będzie to oznaczało.

Czym jest WIRON i ile wynosi?

WIRON, czyli Warsaw Interest Rate Overnight to indeks występujący wcześniej pod określeniem WIRD. Ustala się go na bazie depozytowych transakcji jednodniowych (overnight), które występują pomiędzy różnymi instytucjami finansowymi (nie tylko bankami) a dużymi firmami. Przykładem jest WIRON 3M, który stanowi zbiór stawek jednodniowych zebranych z podanego okresu, czyli 3 miesięcy. Kolejno oblicza się procent składany z tego czasu, aż do 5 miejsc występujących po przecinku.

Samo obliczanie wydaje się dość skomplikowane, aktualny wskaźnik WIRON można więc bardzo szybko sprawdzić online. Wystarczy wejść na stronę GPW Benchmark, na której można przeanalizować także dane historyczne w tym zakresie oraz inne dostępne wskaźniki. Dostępna jest także opisana metoda wyznaczania takich indeksów terminowych, Obecnie na stronie można znaleźć także stawki WIBOR.

Różnice pomiędzy WIRON i WIBOR

Główną różnicą w przypadku tych wskaźników jest sposób ich obliczania. WIBOR jest bowiem ustalany na podstawie prognoz, czyli przewidywań na kilka miesięcy do przodu. Czyli są to prognozy w zakresie tego, po jakich kwotach banki będą sobie pożyczać pieniądze. 

Natomiast WIRON bazuje na transakcjach, które już zostały dokonane. Nie bazuje on też jedynie na transakcjach pomiędzy bankami, a również między innymi instytucjami finansowymi. Wielu ekspertów wskazuje więc, że jest bardziej miarodajny, a także transparentny i lepiej obrazujący aktualną sytuację, z którą mamy do czynienia na rynku.

Co jest niższe: WIBOR czy WIRON?

Docelowo wskaźnik WIRON ma zastąpić WIBOR. Pojawia się więc istotne pytanie, który z nich jest niższy, zwłaszcza w przypadku osób, które mają zmienne oprocentowanie kredytu. Ogólnie rzecz biorąc uważa się, że WIRON jest korzystniejszy dla kredytobiorcy. Może on bowiem sprawić, że w ogólnym rozrachunku miesięczna rata będzie niższa nawet o kilkaset złotych. Wskazują na to historyczne notowania pokazujące, że WIRON jak dotąd kształtował się poniżej WIBORU. Potencjalnie w ciągu 20 lub 30 lat kredytowania, kwota oszczędności może być więc naprawdę znacząca.

Jak jednak będzie w przyszłości? Generalnie - przynajmniej zgodnie z założeniami - wskaźniki te mają być do siebie bardzo zbliżone. Jednak w przypadku wielu kredytobiorców nawet kilkaset złotych oszczędności w perspektywie rocznej, to spora ulga w planowaniu comiesięcznych wydatków, a także wielotysięczna oszczędność w długim okresie.

Kiedy dokładnie wchodzi WIRON?

Proces pełnego zastępowania WIBOR-U jest zaplanowany oraz rozłożonym w czasie. Dokładne informacje na ten temat można znaleźć w dokumencie pt. “Podsumowanie oczekiwanej Mapy Drogowej zastąpienia wskaźników referencyjnych WIBOR i WIBID przez indeks WIRON”. Zgodnie z jego założeniami, WIBOR ma całkowicie zniknąć z umów kredytowych wraz z zakończeniem roku 2024.

Skąd jednak rozłożenie zmian na dość długi czas? Chodzi tutaj także o same instytucje finansowe oraz wewnętrzne procesy, które w nich występują, w tym umowy, które muszą zostać dostosowane na tej podstawie. Zmiany będą wprowadzane dodatkowo w polskich i unijnych aktach, co także wymaga czasu na dostosowanie.

Obecnie, tj. w roku 2023, mamy już jednak do czynienia z intensywnym wprowadzaniem WIRON-u do umów. Wskaźnik ten istnieje również równolegle z kredytami opartymi na WIBORZE, a także przeprowadzane są kampanie informacyjne, które mają upowszechnić wiedzę na jego temat. Niektóre banki już teraz zawiesiły także oferty na kredyty z oprocentowaniem zmiennym i oferują one tylko kredyty ze stawką na podstawie wskaźnika WIRON.

Nowy wskaźnik a umowa kredytowa

Częste jest także pytanie, czy zmiana WIBOR na WIRON będzie wymagała podpisania nowego aneksu do umowy. Jak się jednak okazuje, nie będzie to niezbędne. Zamiana znajdzie zastosowanie na mocy prawa Unii Europejskiej albo krajowego po to, aby ułatwić pracę również bankom. 

W przeciwnym bowiem razie konieczne byłoby masowe aneksowanie takich dokumentów, co mogłoby doprowadzić do różnego rodzaju problemów operacyjnych. Oczywiście może zdarzyć się, że bank, w którym klient ma np. kredyt hipoteczny, wyśle dokument aneksujący do podpisania. Nie przewiduje się jednak, aby było to obowiązujące w każdej instytucji finansowej. Niemniej jednak w razie jakichkolwiek wątpliwości w tym zakresie, warto porozumieć się bezpośrednio z daną instytucją finansową.

Wskaźnik WIRON już wkrótce zagości we wszystkich umowach kredytowych. Już teraz warto się z nim zapoznać, aby poznać reguły jego ustalania oraz to, w jaki sposób wpływa na różnego rodzaju umowy z instytucjami finansowymi.