Wysokość stóp procentowych na stałym poziomie

Wysokość stóp procentowych na stałym poziomie

stopy procentowe na stałym poziomie, stopy procentowe, rada polityki pieniężnej, rpp

Z opublikowanego we wrześniu protokołu z ostatniego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej wynika, że stopy procentowe zostaną na razie na stałym poziomie. Część członków rady twierdzi, że obniżenie ich jest możliwe, ale tylko w sytuacji, w której miałoby miejsce dalsze spowolnienie wzrostu gospodarczego, a deflacja zaczynałaby powodować negatywne skutki dla gospodarki krajowej, na co się nie zanosi. Inni twierdzą za to, że podwyższenie stóp procentowych w odpowiednim momencie, będzie najlepszym rozwiązaniem.

Stabilizacja stóp procentowych aktualnie najlepszym rozwiązaniem

„Dyskutując na temat poziomu stóp procentowych NBP, członkowie Rady uznali, że powinny one zostać utrzymane na niezmienionym poziomie. Większość członków Rady wskazywała, że deflacja- w świetle dostępnych informacji- nie wywiera jak dotąd negatywnego wpływu na decyzje podmiotów gospodarczych. Ponadto w przyszłym roku dynamika cen powinna być już wyraźnie dodatnia” – jak możemy przeczytać w „minutes” z posiedzenia.

Na posiedzeniu rada postanowiła nie zmieniać stóp procentowych NBP i wartości te prezentują się następująco: stopa referencyjna 1,50 proc., stopa lombardowa 2,50 proc., stopa depozytowa 0,50 proc., stopa redyskonta weksli 1,75 proc.

Dla normalnych użytkowników produktów bankowych oznacza to, że nie zmienią się wysokości oprocentowania lokat oraz kredytów bankowych, a także oprocentowanie depozytów.

W protokole możemy także przeczytać, że dynamika PKB, pomimo niewielkiego obniżenia względem ubiegłorocznych wartości, jest wciąż zbliżona do tempa wzrostu produktu potencjalnego, a także na przyszły rok oczekiwane jest przyśpieszenie tej dynamiki. Jest to dobry kierunek, który trzeba jednak ciągle monitorować. Dzięki stałej wartości stóp procentowych polska gospodarka pozostanie na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz będzie możliwe utrzymanie stałych wartości wskaźników makroekonomicznych. Dodatkowym argumentem za stabilizacją stóp procentowych, przynajmniej w najbliższym czasie, jest niepewność dotycząca polityki pieniężnej wewnątrz kraju, jak i na stopie międzynarodowej.

Dlaczego nie warto obniżyć stopy procentowe NBP

Z ewentualną obniżką stóp procentowych nie zgadza się część członków Rady, którzy ocenili, że wysokość oprocentowania kredytów nie wpłynie teraz na zahamowanie wzrostu inwestycji w gospodarce. Z tego właśnie powodu obniżenie stóp NBP nie wpłynęłoby pozytywnie na gospodarkę, mogłaby natomiast doprowadzić do pewnej nierównowagi na rynkach nieruchomości i finansowych. Przewodniczący Andrzej Glapiński twierdzi za to, że wedle analiz dalsze obniżki stóp procentowych nie popchnęłoby PKB ku oczekiwanemu wzrostowi. Glapiński chciałby także, aby nastąpiło to od razu, gdy pojawi się wzrost PKB i wystąpi inflacja.

Rada Polityki Pieniężnej czeka więc na przyśpieszenie wzrostu gospodarczego, na który będzie mogła odpowiedzieć podniesieniem stóp procentowych, aby móc napędzić go jeszcze bardziej.

Znajdź najlepsze pożyczki w 2021 roku

Znajdź najlepsze pożyczki w 2021 roku

  • Spersonalizowane oferty
  • Najlepsza oferta na rynku
  • Brak opłat

Szybka odpowiedź / Minimum formalności