Jak zdobyć pieniądze na szkolenie?

Ciągłe dokształcanie się oraz poprawianie swoich kompetencji zawodowych dzięki szkoleniom powinno stanowić podstawę rozwoju. Niestety takie dodatkowe kursy często nie należą do tanich, a nie każda osoba dysponuje budżetem pracowniczym, który pozwoliłby na robienie ich w ramach wydatków firmowych. Na szczęście istnieją sposoby na to, aby znaleźć pieniądze na ten cel, a jedną z opcji jest kredyt lub pożyczka na szkolenie. Sprawdźmy, w jaki sposób można je pozyskać.

Dlaczego warto robić szkolenia zawodowe?

Szkolenia zawodowe mają wiele korzyści i wartości, zarówno dla pracowników, jak i dla pracodawców. Pozwalają przede wszystkim na zdobycie nowej wiedzy i umiejętności związanych z konkretną dziedziną lub stanowiskiem pracy. Dzięki temu można ubiegać się o wyższe wynagrodzenie. Dodatkowo w dzisiejszym konkurencyjnym środowisku biznesowym posiadanie dodatkowych umiejętności może znacznie zwiększyć atrakcyjność kandydatów na rynku pracy. Pracownicy z różnorodnymi kompetencjami są bardziej poszukiwani, co może wpłynąć na szanse na znalezienie nowej, lepiej płatnej pracy. Nie są to oczywiście jedyne korzyści, jednak jedne z ważniejszych. Jak więc widać, warto je robić i to w sposób regularny.

Poniżej przedstawimy metody, dzięki którym można zdobyć pieniądze na szkolenia.

1. Bony szkoleniowe

Bon szkoleniowy stanowi jeden z instrumentów, który wykorzystywany jest w celu aktywizacji osób pozostających na bezrobociu (do ukończenia przez nie 30. roku życia). Tutaj potencjalnie zainteresowany musi oczywiście sam wykazać się inicjatywą. Oznacza to, że szuka dla siebie odpowiedniego kursu i sprawdza, czy jego Urząd Pracy nie realizuje podobnego szkolenia w tym samym zakresie. Jeśli nie, to można ubiegać się o bon szkoleniowy. Jeśli urzędnicy ocenią, że taki kurs będzie przydatny, to może zostać pokryty koszt takiej edukacji w całości albo w części.

2. Dotacje na szkolenia

Kolejną możliwością jeśli chodzi o pozyskanie pieniędzy na szkolenie jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Środki w ramach tego funduszu są ogólnodostępne co oznacza, że mogą korzystać z nich zarówno firmy prywatne, jak i fundacje oraz organy samorządowe. Jest jednak jeden konieczny warunek, a mianowicie zatrudnienie przynajmniej jednej osoby w ramach umowy o pracę (nie ma tutaj znaczenia wymiar etatu). 

Na jaką kwotę można liczyć? W praktyce jest to od 80 proc. kosztów szkolenia, aż do 100 proc. (dla mikroprzedsiębiorców). Aby je uzyskać, konieczne jest złożenie wniosku do powiatowego Urzędu pracy. Trudnością jest jednak to, że nabory zazwyczaj mają miejsce w trakcie pierwszego kwartału w roku i są krótkie (najczęściej jest to tylko kilka dni). 

3. Pożyczka na szkolenie

Kolejny rządowy program działa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W jego zakresie można wnioskować o pieniądze na studia podyplomowe, kursy, szkolenia oraz inne metody kształcenia, oferowane przed polskie, ale i również zagraniczne podmioty. Co istotne dla potencjalnych odbiorców, taka pożyczka na szkolenie jest nieoprocentowana. Nie wiąże się też z żadnymi, dodatkowymi kosztami, w tym prowizją, opłatami wstępnymi, a także kosztami związanymi z oprocentowaniem. Oznacza to, że spłaca się ją miesięcznie i to w równych ratach, natomiast długość spłaty to okres do 12 miesięcy do maksymalnie 36 miesięcy. Regulamin oraz wniosek można złożyć poprzez stronę inwestujwrozwoj.pl, na której przedstawione są pozostałe zasady związane z takim finansowaniem.

4. Kredyt na szkolenie

Innym sposobem jest kredyt na szkolenie, który można zaciągnąć w banku. W tym przypadku będzie to najczęściej po prostu kredyt gotówkowy, w przypadku którego nie trzeba deklarować, na jaki cel będzie przeznaczony. Trzeba jednak mieć na uwadze, że kredyt bez zdolności kredytowej w banku jest niemożliwy do pozyskania. Aby więc pozyskać finansowanie, trzeba mieć stałe źródło przychodu, które będzie widoczne na rachunku bankowym. Instytucja zawsze sprawdza też, czy potencjalny kredytobiorca figuruje w bazie BIK, czyli czy nie ma żadnych długów. Jeśli takowe się pojawiają, to zdobycie finansowania w banku jest najczęściej po prostu niemożliwe.

5. Chwilówka na kształcenie

Jeśli chodzi o budżet szkoleniowy, to może być on potrzebny w dowolnym momencie. W takiej sytuacji ciekawą opcją jest chwilówka online dedykowana dla osób, które potrzebują środków szybko oraz bez zbędnych pytań. Wówczas wystarczy zazwyczaj zaledwie 15 minut, przelew weryfikacyjny i pieniądze są już na koncie.

Bony, dotacje, pożyczki, chwilówki i kredyty na szkolenia. Opcji jest jak widać wiele i zdecydowanie warto z nich korzystać pamiętając, że ciągłe dokształcanie się może być jednym z czynników sukcesu na rynku pracy. Zwłaszcza w dobie rosnącej konkurencji w wielu dziedzinach oraz tego, że w ciągu życia będziemy musieli wiele razy zmieniać zawód tak, aby wciąż mieć stałe źródło dochodu.