Co robi bank gdy nie spłacasz kredytu lub pożyczki? Opóźnienie w spłacie

Kiedy bierzemy kredyt lub pożyczkę, zobowiązujemy się do terminowej spłaty zaciągniętego zadłużenia. Jednak życie jest nieprzewidywalne i czasami możemy znaleźć się w sytuacji, gdy nie jesteśmy w stanie dotrzymać terminów spłat. W takich okolicznościach ważne jest zrozumienie, jakie kroki podejmie bank w odpowiedzi na opóźnienia w spłacie. Sprawdźmy więc, co robi bank, gdy nie spłacamy kredytu oraz jak postąpić, gdy z różnych powodów nie jesteśmy w stanie spłacać swoich zobowiązań. Serdecznie zachęcamy do lektury i poznania szczegółowych informacji.

opóźnienie w spłacie kredytu

Skąd opóźnienia w spłatach kredytu?

Zanim dowiemy się, co bank może zrobić w przypadku opóźnień, warto zastanowić się, z czego zazwyczaj one wynikają. Najpopularniejsze powody to:

  • przeoczenie terminu uregulowania spłaty,
  • brak środków na koncie w sytuacji, gdy spłata regulowana jest automatycznie,
  • przejściowe trudności finansowe, np. spowodowane zmianą pracy lub zwolnieniem,
  • nagły wzrost kwoty spłaty wskutek zmiany oprocentowania.

Mając na uwadze ryzyko związane np. z utratą pracy, warto mieć na swoim koncie poduszkę finansową, która w takich sytuacjach pozwoli wciąż regulować bieżące zobowiązania. 

Krok 1: Upomnienie

Jak wspomnieliśmy, czasem zdarza się, że opóźnienie w spłacie kredytu wynika z nieuważności i… zapominalstwa. Właśnie dlatego pierwszym krokiem, jaki podejmuje bank, jest wysłanie upomnienia. To oficjalne powiadomienie służy jako ostrzeżenie oraz przypomnienie o zaległościach w spłatach. Takie upomnienie zwykle przybiera formę pisemną i często wysyłane jest pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Może zawierać szczegółowe informacje o zaległej kwocie, terminie spłaty oraz konsekwencjach dalszego opóźnienia. Trzeba mieć na uwadze także to, że instytucja naliczy odsetki karne za każdy dzień zwłoki. Nie należy więc spóźniać się ze spłatą celowo.

Co natomiast w sytuacji, gdy opóźnienie będzie jednodniowe i będzie uregulowane jeszcze tego samego dnia? Konsekwencje nie będą duże - taka zaległość zostanie odnotowana w BIK, ale nie zostanie uznana za duże ryzyko. Mimo tego warto wystrzegać się takiej sytuacji, a aby się przed nią ustrzec, można ustalić automatyczną spłatę na poczet kredytu. Tak, aby na pewno o niej nie zapomnieć.

Krok 2: Windykacja

W sytuacji, gdy opóźnienie przekracza 30 dni, zazwyczaj dochodzi do przekazania sprawy do windykacji. Takie firmy mogą proponować różne rozwiązania, takie jak jednorazowa spłata mniejszej kwoty niż całkowity dług, rozłożenie długu na raty, czy inne formy ugody. Jeśli jednak proces ściągania należności nie przynosi rezultatów, bank może zdecydować się na podjęcie kroków prawnych, które stanowią kolejny etap.

Krok 3: Przekazanie sprawy do sądu

W skrajnych przypadkach, gdy dług nie jest regulowany przez długi czas, bank może zdecydować się na wszczęcie postępowania sądowego w celu odzyskania należności. Jeśli sąd wyda wyrok na korzyść banku, może dojść do egzekucji komorniczej, która obejmuje zajęcie majątku dłużnika w celu pokrycia długu.

Do czego może dojść w efekcie egzekucji komorniczej? Jednym z czarniejszych scenariuszy jest sprzedaż majątku, w tym np. mieszkania. Bank będzie bowiem chciał odzyskać swoje środki i może do tego dojść również w efekcie sprzedaży nieruchomości. 

Krok 4: Przekazanie informacji do BIK

Biuro Informacji Kredytowej stanowi bazę, do której trafiają informacje na temat tego, czy kredytobiorcy w sposób rzetelny uiszczają swoje zobowiązania. W sytuacji, gdy występują opóźnienia w spłatach kredytu, takie informacje będą więc przesyłane do BIK. Sprawi to, że kredytobiorcy trudniej będzie w przyszłości o kredyt i to przez kilka lat. Wynika to z faktu, że negatywny wpis jest widoczny przez okres 5 lat, ale od uregulowania długu, a nie dokonania wpisu. Nie można więc oczekiwać, że informacja po prostu zniknie po czasie, bez zapłaty zobowiązania.

Odsetki za opóźnienie w spłacie pożyczki

Istotna jest też kwestia tego, ile mogą wynieść odsetki za opóźnienie w spłacie pożyczki lub kredytu. Taka informacja powinna oczywiście znaleźć się w umowie kredytowej. Zazwyczaj natomiast wynoszą one tyle, ile suma wysokości stopy referencyjnej plus 5,5 pkt procentowego. Na listopad 2023 stopa ta wynosi w Polsce 5,75 pkt proc. dlatego aktualna wysokość odsetek to 11,25 proc.

Wskazówka: odsetki nalicza się zazwyczaj już po upływie od 7 do 14 dni, w zależności od banku.

Podsumowanie

Opóźnienie w spłacie raty kredytu to sytuacja, której najlepiej oczywiście unikać. Nie zawsze jednak jest to możliwe, np. gdy w grę wchodzi utrata pracy lub problemy zdrowotne. W takiej sytuacji najlepiej od razu podjąć otwarty dialog z bankiem, aby uniknąć przykrych konsekwencji. Istnieje bowiem kilka rozwiązań, takich jak wakacje kredytowe, obniżenie wysokości raty, refinansowanie kredytu, a także zmiana oprocentowania ze zmiennego na stałe.