Credit Check

Czym jest Credit Check? Definicja

Credit Check jest systemem umożliwiającym natychmiastową weryfikację danych osobowych klienta wnioskującego o pożyczkę w instytucjach pozabankowych. Jest narzędziem, które nie dysponuje własną bazą danych, ale korzysta z innych źródeł, takich jak na przykład Biuro Informacji Gospodarczej. To pozwala na uzyskanie stosunkowo kompletnych i aktualnych wiadomości na temat sprawdzanej osoby w kontekście zaciągniętych zobowiązań czy opóźnieniach w ich spłacie.

Credit Check - korzyści

Korzyści z takiego rozwiązania czerpać może pożyczkodawca, który zabezpiecza się przed przyznawaniem środków, z których wyegzekwowaniem może mieć potem problem. Z drugiej strony, narzędzie to, w przypadku negatywnej informacji zwrotnej na temat danej osoby, może powstrzymać ją przed popadnięciem w spiralę długów. Okres, jaki jest badany dzięki Credit Check to aż 3 lata. Firmy pożyczkowe mogą zatem chronić swoje interesy poprzez łatwą i szybką wymianę informacji między sobą. To pozwala im uzyskiwać lepsze wyniki finansowe. Co jednak ciekawe, nie wszystkie podmioty oferujące pożyczki korzystają z tego narzędzia. System Credit Check, który działa w Polsce od 2016 r., jest przeznaczony wyłącznie dla przedsiębiorstw, co odróżnia go od biur informacji gospodarczej. Weryfikacja danego konsumenta odbywa się poprzez sprawdzenie jego danych osobowych, jak imię, nazwisko oraz nr PESEL lub seria i nr dowodu osobistego.

Sprawdź także: