BIG - Biuro Informacji Gospodarczej

Co oznacza skrót BIG? – Definicja

BIG – jest to instytucja, której pełna nazwa brzmi Biuro Informacji Gospodarczej. Podstawowym celem jej działalności jest gromadzenie informacji na temat dłużników od podmiotów, które działają na rynku. Dane zbierane w BIG mogą mieć charakter negatywny, związany z zaległościami w spłatach rat, opłacaniu rachunków czy faktur. Wyróżnia się również informacje pozytywne, mówiące o terminowości spłacania zobowiązań. Dane takie będą wpływać na możliwość uzyskania kredytu czy leasingu, ponieważ podmiot badający będzie oceniał dzięki temu, jak może wyglądać spłata zobowiązań np. przez pożyczkobiorcę. 

Jak działa Biuro Informacji Gospodarczej? 

System prawny w Polsce pozwala na istnienie wielu Biur Informacji Gospodarczej, które niezależnie od siebie gromadzą dane na temat dłużników. Co więcej, podmioty te nie są zobligowane do wymiany informacji między sobą, dlatego może mieć miejsce sytuacja, w której w jednym z biur dany podmiot będzie zarejestrowany, jako dłużnik, a w drugim już nie. W związku z tym przyjmuje się, że zapytania dotyczące konsumenta lub przedsiębiorstwa kierowane są do kilku lub wszystkich podmiotów oznaczonych jako BIG. Do składania takich zapytań upoważnieni są przedsiębiorcy, którzy uzyskali na to zgodę od danego konsumenta, czy innego przedsiębiorstwa. Z kolei konsument może sprawdzić dane widniejące w Biurze Informacji Gospodarczej, ale tylko względem samego siebie, lub podmiotu gospodarczego, który go interesuje. W rozróżnieniu do Biura Informacji Kredytowej (BIK) w BIG zbierane są informacje pochodzące nie tylko z banków czy pozabankowych firm pożyczkowych. 

Sprawdź także: