Historia kredytowa – co oznacza? Definicja

Historia kredytowa to zbiór informacji, jakie gromadzi Biuro Informacji Kredytowej (BIK) na temat naszych aktualnych zobowiązań, jak i tych, które zostały już spłacone. To jedna z kluczowych informacji o tym, czy spłacamy raty w terminie. Badana jest na etapie analizy kredytowej i pozwala instytucji finansowej podjąć decyzję kredytową o przyznaniu, bądź odrzuceniu naszego wniosku. 

Pozytywna historia kredytowa może ułatwić nam zaciągnięcie zobowiązania, jeżeli dotychczasowe raty spłacaliśmy w wymaganym terminie. W przypadku zaległości w spłatach lub nieterminowym wywiązywaniu się z umowy kredytodawca otrzymuje negatywne informacje na nasz temat. W takiej sytuacji nasz wniosek kredytowy najprawdopodobniej zostanie odrzucony. 

Skąd się bierze historia kredytowa w BIK?

Dane do BIK przesyłane są już na etapie, kiedy staramy się o produkt kredytowy w banku lub instytucji finansowej, która współpracuje z BIK. Każde zapytanie o produkt kredytowy zostaje odnotowane. Następnie, już po udzieleniu zobowiązania, dane o tym, czy spłacamy zobowiązanie terminowo, przekazywane są na bieżąco. Informacje te aktualizowane są minimum raz w tygodniu. W przypadku opóźnień w spłacie BIK może przetwarzać dane bez naszej zgody nawet przez 5 lat.

Co składa się na naszą historię kredytową?

BIK gromadzi dane na temat wszystkich produktów kredytowych, z których korzystamy. Są tam informacje o kredytach, pożyczkach, limitach w kontach, kartach kredytowych, a nawet pożyczkach na raty. Dla banku jest to jasna informacja na temat naszej wiarygodności finansowej. Skoro poprzedni kredyt spłaciliśmy terminowo, to bank chętniej udzieli nam nowego zobowiązania. Działanie to ma obniżyć ryzyko podczas udzielania kredytu. Negatywna historia kredytowa przekreśla szansę na staranie się o kredyt w banku. W tej sytuacji rozwiązaniem mogą być firmy pożyczkowe, które działają w sektorze pozabankowym.