Jak inflacja wpływa na kredyt hipoteczny i gotówkowy?

Jak inflacja wpływa na kredyt hipoteczny i gotówkowy?

Ogromny wzrost inflacji, który obserwujemy w Polsce na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy, wpływa nie tylko na znaczne podwyżki cen towarów oraz usług, ale przede wszystkim na wysokość naszych rat kredytowych. Najbardziej jest to odczuwalne przez wszystkich posiadaczy kredytów mieszkaniowych. Sprawdź, jak inflacja wpływa na kredyt hipoteczny i gotówkowy. Czy w tej sytuacji warto spłacić kredyty szybciej?

Co to jest inflacja?

Od kilku miesięcy inflacja jest najbardziej popularnym tematem ekonomicznym w Polsce i na świecie. Jako zjawisko całkowicie naturalne dla rozwiniętej gospodarki, nie budzi większych kontrowersji, jeśli utrzymywana jest na poziomie celu inflacyjnego. W Polsce wynosi on ok. 2,5%. Według aktualnych danych z GUS wynika, że w czerwcu 2022 poziom inflacji w Polsce przekroczył próg 15%. Lipiec natomiast okazał się pierwszym miesiącem od niemal roku, kiedy nie odnotowaliśmy kolejnego wzrostu inflacji i wynik zatrzymał się na poziomie 15,5%. Prognozy wskazują jednak, że inflacja osiągnie szczyt w sierpniu 2022 i zbliży się do 18%. 

Do najbardziej odczuwalnych skutków rosnącej inflacji zaliczymy znaczny wzrost cen większości usług i produktów. Wynika to z tego, że spada wartość pieniądza. Sytuacja ta dla konsumentów oznacza, że za te same pieniądze kupujemy coraz mniej. Inflacja stanowi zatem jeden z podstawowych wskaźników makroekonomicznych, którego celem jest zobrazowanie sytuacji gospodarczej danego kraju oraz zachodzących w nim zmian w zakresie cen. Podstawowa zależność jest taka, że kiedy na ceny na rynku rosną, oznacza to, że spada siła nabywcza pieniądza.

inflacja a kredyt hipoteczny

Jakie są przyczyny inflacji?

Wiemy już, że w przypadku wysokiej inflacji ta sama kwota pozwala nam kupić znacznie mniej niż w sytuacji, gdy wskaźnik ten utrzymuje się na niskim poziomie. Wartość pieniądza spada. Jakie są zatem przyczyny wzrostu inflacji?

  • Zbyt długo utrzymywane niskie stopy procentowe.
  • Za szybki wzrost płac mnie mający związku z podniesieniem się produktywności zatrudnionych pracowników.
  • Import inflacji – podwyżki cen na zagranicznych rynkach, zwłaszcza w sytuacji uzależnienia od towarów lub surowców z zagranicy.
  • Zbyt łatwy dostęp do kredytów, którego efektem jest zalanie rynku gotówką.
  • Niewłaściwa struktura gospodarki – zbyt duży interwencjonizm lub zbyt mocne oddanie gospodarki rynkowym siłom.
  • „Dodruk pieniędzy” - do obiegu gospodarczego trafia więcej pieniędzy, niż realnie znajduje się w nim towarów i usług.
  • Naruszona równowaga budżetowa kraju - inflacja jest tym wyższa, jak wydatki państwa w porównaniu do jego przychodów są większe.

Inflacja a kredyt - podstawowe informacje

Zacząć należy od informacji, że Banki nie mogą ustalać dowolnych wysokości odsetek. Wartości te są ograniczane przez prawo oraz poziom stóp procentowych. Kiedy stopy procentowe są niskie, spada oprocentowanie kredytów, dzięki temu mamy niższy koszt kredytu. Inflacja zatem może być w krótkim terminie korzystna dla kredytobiorców. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że NBP prędzej czy później zacznie podnosić stopy procentowe i raty kredytów ze zmiennym oprocentowaniem będą rosły. Taką sytuację mamy aktualnie w Polsce. 

Inflacja a kredyt hipoteczny

Wzrost inflacji w szczególności odczuwany jest przez posiadaczy kredytów hipotecznych. Wynika to z faktu, że wartość tych zobowiązań jest dużo wyższa, niż w przypadku kredytów gotówkowych i dodatkowo rozbita na wiele lat. Aktualnie klienci mogą zdecydować, czy wybrać oprocentowanie stałe, czy zmienne. Stała stopa obowiązuje najczęściej przez 5 lat i w tym czasie mamy pewność, że poziom płaconej przez nas raty nie ulegnie zmianie. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku oprocentowania zmiennego, które między innymi uzależnione jest od wysokości inflacji. Każda podwyżka stóp procentowych spowodowana wzrostem cen wpłynie na wysokość raty. Aktualizacja odbywa się najczęściej w cyklach 3 lub 6-miesięcznych (WIBOR 3M, WIBOR 6M). 

Na dzień 23 sierpnia 2022 r. WIBOR® 3M wynosił 7,06%. Dla porównania WIBOR 3M w III kw. 2021 r. był na poziomie 0,21%. Raty kredytów hipotecznych są zazwyczaj wyższe niż kredytów gotówkowych, dlatego nawet ich niewielki wzrost powoduje, że są one bardziej odczuwalne w domowym budżecie.

Inflacja a kredyt gotówkowy

Wzrost inflacji, a co za tym idzie również stóp procentowych, miał wpływ nie tylko na posiadaczy kredytów mieszkaniowych. Zmiany w ratach odczuwalne są również przez kredytobiorców mających krótkoterminowe zobowiązania, tj. kredyty gotówkowe, pożyczki. Oczywiście w tym przypadku zmiany te nie są aż tak odczuwalne, niemniej jednak musimy płacić więcej. Z założenia kredyty gotówkowe spłaca się szybciej, dlatego roczne oprocentowanie w tym przypadku jest wyższe niż kredytów hipotecznych. 


Jeżeli bank w swojej ofercie aktualnie proponuje oprocentowanie kredytu gotówkowego na poziomie 9,8 proc., według rankingu najlepszych kredytów gotówkowych, to oznacza, że maksymalne oprocentowanie kredytów gotówkowych lub pożyczek bankowych i pozabankowych może być znacznie wyższe i wynieść nawet 19% w skali roku. 

Znajdź najlepsze pożyczki w 2021 roku

Znajdź najlepsze pożyczki w 2021 roku

  • Spersonalizowane oferty
  • Najlepsza oferta na rynku
  • Brak opłat

Szybka odpowiedź / Minimum formalności