Inflacja w Polsce w 2022 roku i przyszłe prognozy

Inflacja w Polsce w 2022 roku i przyszłe prognozy

Początek roku 2022 rozpoczął się inflacją na poziomie 8,6%. Odpowiedzią rządu było uruchomienie tarczy antyinflacyjnej, która nie przyniosła spodziewanych skutków ze względu 

na wybuch wojny na Ukrainie. W następnych miesiącach odnotowywano kolejne wzrosty. W czerwcu wskaźnik przekroczył po raz pierwszy barierę 15%. Konsekwencją są szybko rosnące ceny dóbr i usług, co mocno uderza w nas wszystkich. Sprawdź, jakie są kolejne prognozy inflacji na 2022.

Co to jest inflacja?

Inflacja to aktualnie jeden z najbardziej popularnych tematów ekonomicznych nie tylko w Polsce, ale i na świecie. To, co należy podkreślić to fakt, że inflacja jest zjawiskiem naturalnym dla rozwiniętej gospodarki. Musi być jednak spełniony jeden warunek. Chodzi o to, aby utrzymać ją na poziomie celu inflacyjnego. W Polsce wynosi według Narodowego Banku Polskiego ok. 2,5%. Skutkiem szybko postępującej inflacji są duże wzrosty cen większości produktów i usług. W konsekwencji spada wartość pieniądza, co jest bardzo dotkliwe dla konsumentów, bo oznacza, że za te same pieniądze kupujemy coraz mniej. Zaznaczyć trzeba, że jednorazowe podwyżki cen danego dobra lub usługi nie są ujmowane w kategoriach inflacji.

Inflacja jest więc jednym z podstawowych wskaźników makroekonomicznych, który obrazuje sytuację gospodarczą danego kraju oraz zachodzący w nim wzrost cen. Ceny na rynku rosną, więc spada siła nabywcza pieniądza. 

prognozy inflacji 2022

Jak działa i jakie są rodzaje inflacji?

Rodzajów inflacji może być wiele. Uzależnione jest to od różnych czynników. Jednym z najbardziej popularnych podziałów jest ten ze względu na sposób jej powstawania:

 • Inflacja popytowa – kiedy bank centralny prowadzi intensywną politykę monetarną oraz utrzymuje deficyt budżetowy, aby wzrósł popyt na dobra i usługi.
 • Inflacja podażowa – jest niezależna od polityki monetarnej banku centralnego i wynika ze wzrostu kosztów wytwarzania produktów. Inaczej nazywana inflacją kosztową.

Drugi popularny podział inflacji na rodzaje związany jest szybkością jej powstawania i tak wyróżniamy:

 • inflację pełzającą – nie przekracza 5%,
 • inflację kroczącą – przekracza 5%,
 • inflację galopującą – przekracza 10%,
 • hiperinflację – przekracza 100%.

O zjawisku inflacji nie możemy mówić wtedy, kiedy drożeje jedna kategoria produktów. W tym przypadku wzrost cen jest stały i wynika najczęściej ze wzrostu cen surowców, energii, paliwa, a także dodruku pieniądza. Do pomiaru wzrostu cen towarów i usług wykorzystywany jest wskaźnik inflacji konsumenckiej, oznaczany jako CPI. Do jego pomiaru wykorzystuje się zmianę cen określonego koszyka dóbr podstawowych, czyli takich, które spełniają potrzeby zwykłego gospodarstwa domowego. Lista towarów wchodzących w skład tego koszyka jest weryfikowana na bieżąco, aby dostosować ją do aktualnych potrzeb konsumpcyjnych społeczeństwa.

Inflacja w Polsce 2022 – najważniejsze informacje

Na sytuację ekonomiczną, w jakiej aktualnie się znajdujemy, wpływ miały przede wszystkim trzy czynniki:

 • pandemia koronawirusa i związane z nią ograniczenia w działalności podmiotów gospodarczych,
 • wojna na Ukrainie, która spowodowała przerwy w dostawie wielu surowców,
 • wzrost cen gazu i ropy naftowej na świecie. 

Prognozy inflacji 2022 nadal nie są optymistyczne. Aby zahamować jej wzrost, Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podczas lipcowego posiedzenia podniosła kolejny raz stopy procentowe tym razem o 50 punktów bazowych. W konsekwencji główna, referencyjna stopa procentowa wzrosła do 6,50 procent. Oznacza to, że raty kredytów będą wyższe, a nasza zdolność kredytowa automatycznie będzie spadać. W konsekwencji kredyty będzie coraz trudniej otrzymać.

Inflacja na świecie 2022

Prognoza inflacji 2022 przewiduje również jej rekordowy poziom dla całej Unii Europejskiej i strefy euro. Inflacja ma osiągnąć najwyższy poziom w historii w tym roku i wynieść 7,6%. W strefie euro i 8,3% w całej Unii. W 2023 roku wskaźnik ten ma się zacząć obniżać odpowiednio do 4% i 4,6%. Poniżej przedstawiamy pierwsze 10 krajów z najwyższą inflacją w UE. Polska znalazła się na piątym miejscu.

inflacja na świecie 2022

Inflacja – prognozy 2022

Zgodnie z najnowszą prognozą inflacji 2022 podaną przez Komisję Europejską Polska jest liderem inflacyjnym Europy. Aktualnie mamy najwyższy odczyt od marca 1997 roku. Prognozy ekspertów przewidują dalsze wzrosty. Zgodnie z najnowszym raportem NBP szczyt inflacji nastąpi dopiero w pierwszym kwartale 2023 roku i ma wynieść 18,8%, a nie jak przewidywano do tej pory, czyli w sierpniu tego roku. Wskaźnik powyżej 18% oznacza już inflację galopującą. Jej zahamowanie prognozuje się dopiero na rok 2023. Prowadzi to do wielu negatywnych skutków, do których zaliczyć możemy m.in.:

 • rosnące ceny w punktach usługowych i sklepach,
 • zmniejszanie oszczędności,
 • spadek siły nabywczej pieniądza,
 • utrudnienia w prowadzeniu działalności gospodarczych,
 • drogie kredyty, w szczególności hipoteczne, które będzie coraz trudniej otrzymać,
 • malejącą stopę życiową społeczeństwa,
 • wyższe podatki.

Znajdź najlepsze pożyczki w 2021 roku

Znajdź najlepsze pożyczki w 2021 roku

 • Spersonalizowane oferty
 • Najlepsza oferta na rynku
 • Brak opłat

Szybka odpowiedź / Minimum formalności