Ulgi podatkowe i odliczenia 2022/2023

Ulgi podatkowe to doskonały sposób na obniżenie swoich zobowiązań względem skarbu państwa. Nie dziwi więc fakt, że jest to tak interesujący dla większości osób temat. Sprawdźmy, jakie są ulgi podatkowe za rok 2022, czyli co dokładnie można odliczyć. Serdecznie zachęcamy do lektury i poznania szczegółowych informacji.

Czym są ulgi podatkowe?

Ulga to w praktyce prawo podatnika, które stanowi przewidzianą w przepisach preferencję. Daje ona możliwość albo obniżenia podstawy opodatkowania, albo kwoty należnego podatku. Aby jednak móc z niej skorzystać, trzeba spełnić pewne dokładnie określone warunki, które dokładnie wskazują przepisy prawa. Zdarza się, że zasady te się zmieniają, warto więc śledzić je na bieżąco.

Jakie ulgi od podatku w 2022 można odliczyć?

Ulgi i odliczenia w PIT za 2022 to dość obszerna lista. Jedną z najpopularniejszych jet ulga prorodzinna, o której pisaliśmy więcej w jednym z naszych ostatnich tekstów blogowych. To jednak nie wszystko, co można odliczyć. Sprawdźmy pozostałe, najczęściej wybierane ulgi podatkowe, w tym przede wszystkim te, które stanowią odliczenia od dochodu.

Możliwość odliczenia składek zdrowotnych

Jedną z opcji dla osób, które rozliczają się przy pomocy podatku liniowego, ryczałtu i karty podatkowej, jest opcja odliczenia składek zdrowotnych, aż do kwoty 8700 złotych. Co zrobić, aby skorzystać z takiej ulgi? Konieczne jest dołączenie do deklaracji ZUS RMUA albo też innego dokumentu, który potwierdzi, jaka była wartość uiszczonych składek zdrowotnych opłacanych w okresie podlegającym rozliczeniu.

Ulga na Internet

Odliczeniem, z którego także może skorzystać wiele osób jest ulga na Internet do kwoty 760 zł. Ulgę można odliczyć, o ile posiada się dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków na ten poczet. Takie dokumenty to przede wszystkim:

  • dane odbiorcy usługi,
  • dane pozwalające zidentyfikować sprzedawcę, 
  • rodzaj usługi,
  • kwotę do zapłaty.

Ulga dla krwiodawców

Ulgi i odliczenia w PIT 2022 to także opcja dla krwiodawców. Kwotę tę oblicza się poprzez pomnożenie ilości oddanej krwi przez ekwiwalent pieniężny. W tym przypadku za każdy 1 litr krwi można uzyskać 130 złotych. Przy takiej uldze trzeba wypełnić załącznik PIT/O i dołączyć go do deklaracji.

Ulga na leki

W przypadku podatników, którzy składają PIT-28, PIT-36 oraz PIT-37, istnieje możliwość uwzględnienia kosztu poniesionego na zakup leków. Ulga ta jest dedykowana dla osób niepełnosprawnych oraz tych, które się nimi zajmują, o ile suma wydatków na ten cel przekracza 100 złotych miesięcznie. Możliwe jest więc odliczenie tylko nadwyżki ponad tę kwotę. Jeśli więc w danym miesiącu zakupiono leki np. na 110 złotych, to możliwe jest odliczenie tylko 10 złotych.

Ulga abolicyjna

Jakie jeszcze ulgi można odliczyć od podatku za 2022 rok? Taka opcja istnieje również dla osób, które w 2022 roku pracowały za granicami Polski. Warto jednak pamiętać o limicie, który w tym przypadku wynosi 1360 złotych. Ulga ta przysługuje osobom, które składają deklarację PIT-28, PIT-36, PIT-36L, a także PIT-37, oczywiście wraz z załącznikiem PIT/O.

Ulga związana z termomodernizacją

Ulga termoizolacyjna obowiązuje w przypadku budynków jednorodzinnych. W jej ramach możliwe jest odliczenie nawet do 53 tys. złotych lub łącznie do 106 tys. złotych, jeśli współwłaścicielami są małżonkowie wspólnie ponoszący wydatki na termomodernizację. Istnieje oczywiście kilka warunków, które muszą zostać spełnione. 

Najważniejsze jest przede wszystkim to, że budynek musi być już wybudowany, czyli nie obowiązuje ona dopiero wznoszonych domów. Niezbędne są także faktury VAT potwierdzające poniesione wydatki. Co w ramach tej ulgi można odliczyć? To m.in.:

  • materiały budowlane, które zostały wykorzystane do docieplenia,
  • zakup kotła gazowego, olejowego lub zbiornika na gaz,
  • wykonanie przyłącza do sieci ciepłowniczej lub gazowej,
  • zakup pompy ciepła,
  • zakup oszczędnej stolarki okiennej,
  • zakup ogniw fotowoltaicznych.

Ulga na konto emerytalne

Istnieje także możliwość dokonania odliczenia w związku z kontem emerytalnym. Kwota odliczanych wpłat nie może przekroczyć 7106,40 złotych. Z ulgi mogą skorzystać dodatkowo osoby samozatrudnione, a w ich przypadku limit wynosi 10659,60 złotych.

Odliczenia od darowizn

Taka darowizna może być przekazana m.in. na rzecz organizacji pozarządowych, które nie działają w celu osiągania zysku. Wówczas odlicza się kwotę od przekazanej darowizny, przy czym nie wyższą, aniżeli 6 proc. dochodu/przychodu. W tym celu trzeba posiadać dowody wpłaty, a także dokumenty pozwalające zidentyfikować darczyńcę. Ulga będzie przysługiwać w przypadku opodatkowania wg. skali, a także ryczałtu ewidencjonowanego.

Jak widać ulgi podatkowe za 2022 rok są liczne i dają duże możliwości, jeśli chodzi o odliczenia. Zdecydowanie warto z nich korzystać, są one bowiem prawem każdego podatnika i mogą gwarantować spory zastrzyk gotówki.