Giełda długów – czym jest i jak działa?

Giełda długów – czym jest i jak działa?

Krajowa giełda długów stanowi rejestr informacji gospodarczych, który pozwala znaleźć oferty wykupu wierzytelności. Dla jednych może być szybkim sposobem na odzyskanie utraconych należności. Dla innych szansą na łatwy zarobek. Sprawdź, czym jest i jak działa giełda długów.

Co to jest internetowa giełda długów?

Zaciągając zobowiązania kredytowe niezależnie od tego, czy to będzie kredyt gotówkowy, pożyczka ratalna, czy chwilówka, jesteśmy zobowiązani do spłaty należności. Podpisana umowa z bankiem lub firmą pożyczkową nakłada na nas obowiązek zwrotu kapitału wraz z wszystkimi pozostałymi kosztami. Niestety zdarza się, że wielu dłużników ma problem z terminowym regulowaniem rat i to właśnie ta grupa osób może trafić na internetową giełdę długów. Giełda długów online to inaczej specjalna platforma, na której wierzyciel ma możliwość umieszczenia oferty sprzedaży przysługującego mu długu. Następnie osoba prywatna lub firma zainteresowana nabyciem takiej wierzytelności może ją odkupić. Sprzedaż odbywa na zasadzie cesji. W następnym kroku nabywający dług dochodzi spłaty należności od dłużnika. Do rejestru mogą również trafić przedsiębiorcy np. kiedy nie opłacą faktury wystawionej na dane firmy. 

internetowa giełda długów

Jak działa internetowa giełda długów?

Wiemy już, co to jest giełda długów, dlatego teraz wyjaśnimy, w jaki sposób działa. Przede wszystkim jej działanie opiera się na tym, że skupia kilka grup podmiotów. Mamy dwie strony transakcji:

  • wierzycieli, czyli osoby fizyczne lub firmy, które wystawiają dług na sprzedaż,
  • skupujący dług, czuli najczęściej firmy windykacyjne, które następnie egzekwują należności

Z platformy tej mogą również skorzystać przedsiębiorcy, aby sprawdzić nowego kontrahenta. Przed podjęciem współpracy z partnerem, którego dane widnieją na giełdzie, możemy ustalić, że zamiast zapłaty za usługę gotówką wykupimy jego dług. Zakup długu oznacza działanie, w ramach którego następuje zmiana wierzyciela, a więc prawo do wierzytelności przenoszone jest na inny podmiot. Umowę cesji podpisuje aktualny oraz nowy wierzyciel.

Czy internetowa giełda długów jest legalna?

Funkcjonowanie giełdy długów uregulowane jest w Kodeksie cywilnym i to na jego podstawie możemy stwierdzić, czy giełda długów działa legalnie. Najważniejszą zasadą jest to, że wierzytelność może zostać przeniesiona na osobę trzecią wyłącznie w drodze cesji. Zgodnie z prawem dłużnik nie musi wyrażać zgody na przelew wierzytelności. Musi jednak zostać poinformowany, do kogo taki dług został przeniesiony, aby wiedzieć, komu zwrócić należność. Rejestry mogą być prowadzone przez różne podmioty, co oznacza, że nie istnieje jedna krajowa giełda długów. 

Jakie dane upubliczniane są za pomocą giełdy długów?

Darmowa giełda długów w zdecydowanej większości dotyczy zamieszczonych tam danych należących do osób fizycznych. Przetwarzane informacje o dłużnikach to przede wszystkim:

  • dane personalne, tj. imię i nazwisko,
  • nazwa miejscowości, w której mieszka dłużnik,
  • wysokość długu,
  • dane firmy, jeżeli dłużnikiem jest przedsiębiorca. 

Jeżeli chcemy wykorzystać giełdę długów do sprawdzenia danych potencjalnego kontrahenta, to wystarczy, że w wyszukiwarce wpiszemy jego NIP lub REGON i na tej podstawie możemy go odszukać. Dane upublicznione na giełdzie wierzytelności nie są chronione przez Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, czyli tzw. RODO. Jest to związane z tym, że udostępnianie danych dłużnika stanowi jedno z praw wierzyciela, czyli do realizacji prawnie uzasadnionych celów.

Co w sytuacji, kiedy jestem na internetowej giełdzie długów?

Oczywiście najbardziej pożądaną sytuacją jest, aby nigdy nie znaleźć się w rejestrach internetowej giełdy długów. W tym celu należy podjąć negocjację z kredytodawcą i dogadać się na zasadzie ugody w sprawie spłaty należności. Pamiętaj, że jemu również zależy na tym, aby odzyskać dług, więc masz szansę zawnioskować o rozłożenie spłaty zobowiązania na większą liczbę rat. Wydłużenie okresu sprawi, że ostateczny koszt zobowiązania wzrośnie, unikniemy jednak konsekwencji wpisów na bazach dłużników. Dobrym rozwiązaniem może być również pożyczka konsolidacyjna, która umożliwia połączenie kilku zobowiązań w jedno. Zyskamy niższą ratę, którą łatwiej będzie spłacać. A co w sytuacji, w której nasze dane są już na internetowej giełdzie długów? Tak naprawdę jedynym skutecznym rozwiązaniem jest spłata długu, dzięki której nasze dane zostaną wykreślone z rejestrów. Nie zawsze jest to możliwe, więc zostaje podjęcie negocjacji z wierzycielem i uzgodnienie tego, na jakich warunkach spłacimy zobowiązanie. 

Kiedy warto skorzystać z giełdy długów?

Internetowa giełda długów to rozwiązanie skierowane głównie do osób, którym zależy na szybkim odzyskaniu należności, często kosztem utraty jej części. Zaletą wykupienia długu przez inny podmiot, że wierzyciel nie musi się już sam zajmować dochodzeniem i egzekwowaniem swoich należności. Dzięki temu oszczędza sporo czasu i tak naprawdę pieniędzy, które musiałby przeznaczyć na windykację. Uzyskaną gotówkę może również zainwestować w kolejne projekty związane z rozwojem firmy.

Znajdź najlepsze pożyczki w 2021 roku

Znajdź najlepsze pożyczki w 2021 roku

  • Spersonalizowane oferty
  • Najlepsza oferta na rynku
  • Brak opłat

Szybka odpowiedź / Minimum formalności