Kredyt hipoteczny dla młodych. Na czym polega?

Kredyt hipoteczny dla młodych. Na czym polega?

Mieszkanie dla Młodych (MDM) to rządowy program wspierania młodych ludzi w zakupie własnego mieszkania. Wnioski przyjmowane były w latach 2014-2018. Rozwiązanie to cieszyło się bardzo dużą popularnością wśród młodych Polaków. Aktualnie osoby, które korzystają z MDM, mogą starać się o dodatkowe dofinansowanie. Sprawdź, jakie inne formy wsparcia umożliwia państwo w trakcie wnioskowania o kredyt hipoteczny w 2022.

Mieszkanie dla Młodych – na czym polegał ten program?

Program Mieszkanie dla Młodych, czyli MDM rząd powołał we wrześniu 2013 roku, ustawą o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. Głównym celem MDM była pomoc młodym osobom w zakupie pierwszego mieszkania. Wnioskujący otrzymywał jednorazowe dofinansowanie wkładu własnego, które udzielane było w momencie wypłaty kredytu hipotecznego. MDM skierowany był do osób, które nie ukończyły 36 roku życia. Wyjątkiem były osoby wychowujące więcej niż 3 dzieci.

Komu przysługuje dodatkowe wsparcie w ramach programu MDM?

Aktualnie możliwość ubiegania się o dodatkowe dofinansowanie mają osoby, które korzystają z programu kredytu dla młodych. W tym przypadku uprawnionymi do otrzymania dodatkowego wsparcia są osoby, którym w trakcie 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności urodzi się, lub zostanie przysposobione trzecie, lub kolejne dziecko. Wsparcie polegać będzie na spłacie części zaciągniętego kredytu hipotecznego na zakup mieszkania. Nadpłata będzie wynosić 5 proc. kwoty określonej zgodnie z zasadami obowiązującymi dla obliczenia kwoty dofinansowania wkładu własnego. Przy założeniu, że kwota ta nie może przekroczyć pozostającego do spłaty zadłużenia kredytowego.kredyt hipoteczny dla młodych

Jakie są warunki mieszkania bez wkładu własnego 2022?

Aby zaciągnąć kredyt hipoteczny na zakup mieszkania, należy wnieść tzw. wkład własny, który obecnie stanowi minimum 10-20% wartości kupowanej nieruchomości. Do tej pory brak wystarczających oszczędności przekreślał nasze szanse na zakup własnego mieszkania. Aktualnie pomóc w tej sytuacji ma rządowy program Mieszkanie bez wkładu własnego. Na czym polega? 

Zasady kredytu bez wkładu własnego uregulowane zostały w specjalnej Ustawie o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym z dnia 1 października 2021 roku. Zgodnie z przepisami kredyt hipoteczny może być udzielony:

 • na zakup mieszkania lub domu, a także na zakup działki i budowę oraz wykończenie domu mieszkalnego, jeżeli cena nieruchomości nie przekroczy poziomu określonego w ustawie (wyznaczono limity cenowe za 1 m2 mieszkania),
 • na minimum 15 lat.

Kredyt ten nazywany jest gwarantowanym, gdyż na brakujący wkład własny specjalnej gwarancji udziela Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). W tym przypadku kredytobiorca nie otrzymuje od państwa żadnych pieniędzy, a więc zaciąga kredyt na 100% wartości nieruchomości. Gwarancja służy wyłącznie do tego, aby zabezpieczyć interes w banku. Gdyby okazało się, że kredytobiorca będzie mieć problemy ze spłatą kredytu, to BGK przekaże gwarancję do odpowiedniego banku. Ustawa o kredycie gwarantowanym została podpisana przez Prezydenta RP dnia 15 listopada 2021 roku i weszła w życie 27 maja 2022 roku.

Nowy ład mieszkanie bez wkładu własnego 2022 – kto może skorzystać?

Aby otrzymać gwarancje kredytowe na wkład własny do kredytu mieszkaniowego, należy spełnić następujące warunki:

 • być osobą bezdzietną lub mieć 1 dziecko - warunkiem jest brak posiadania innej nieruchomości na własność, również poprzez osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego,
 • posiadać co najmniej 2 dzieci - w tym przypadku akceptowane jest posiadanie jednej nieruchomości, nie większej niż 50 m2 przy posiadaniu dwójki dzieci, 75 m2 przy trójce dzieci lub 90 m2 w przypadku rodzin z czwórką dzieci i bez limitu metrów dla rodzin z co najmniej 5 dzieci.

Program Mieszkanie bez wkładu własnego dostępny jest dla:

 • singli, 
 • par, 
 • małżeństw bez dzieci,
 • osób posiadających potomstwo. 

Ustawa nie przewiduje żadnych ograniczeń wiekowych dla jego beneficjentów. Program jest więc skierowany również do osób młodych, czyli coś w rodzaju tzw. kredyt dla młodych. Oczywiście z rozwiązania tego mogą skorzystać wyłącznie osoby, które posiadają odpowiednią zdolność kredytową oraz wiarygodność, więc w bazy dłużników nie mogą zawierać negatywnych informacji na temat przyszłego kredytobiorcy. 

Kredyty dla młodych 2022 - ile wynosi dofinansowanie do wkładu własnego?

W ramach dofinansowania gwarancja BGK może pokryć od 10 do 20% części kredytu, jednak nie więcej niż 100 000 zł. Podkreślić należy, że wkład własny jest jedynie gwarantowany, co oznacza, że trzeba będzie go spłacić razem z pozostałą częścią kredytu. To inaczej niż w przypadku kredytu dla młodych MDM, gdzie otrzymywany wkład własny był bezzwrotny, więc nie trzeba było go spłacać. W programie Mieszkanie bez wkładu własnego ma pomóc wyłącznie osobom, które nie mają środków na wymagany kapitał początkowy. Listę banków, w których możemy starać się o udzielenie kredytu na wyżej omawianych warunkach, znajdziemy na oficjalnej stronie BGK. 

Polecamy także wpis: Jak sprawdzić zdolność kredytową? 

Znajdź najlepsze pożyczki w 2021 roku

Znajdź najlepsze pożyczki w 2021 roku

 • Spersonalizowane oferty
 • Najlepsza oferta na rynku
 • Brak opłat

Szybka odpowiedź / Minimum formalności