Kredyt indeksowany a denominowany - różnice

Kredyt indeksowany a denominowany - różnice

Pytania o kredyty zaciągane w obcej walucie coraz częściej się pojawiają zarówno w bankach, jak i na forach branżowych. Stoi za tym znaczące ograniczenie akcji udzielania nowych kredytów złotowych, co z kolei jest wynikiem wysokich stóp procentowych i rekomendacji KNF, w myśl której zostały zaostrzone reguły przyznawania kredytów w rodzimej walucie. Sytuacja gospodarcza w Polsce jest dynamiczna i niepewna, dlatego potencjalni kredytobiorcy, bogatsi o doświadczenia Frankowiczów, zastanawiają się nad zaciągnięciem kredytu w obcej, bardziej bezpiecznej walucie, zwłaszcza jeśli właśnie w niej otrzymują swoje wynagrodzenie. Obecnie, mimo pewnych trudności, wciąż można skorzystać z dwóch typów takich kredytów: indeksowanego i denominowanego. Jakie są różnice między nimi?

Kredyt indeksowany a denominowany - tytułem wstępu

Niezależnie od rodzaju kredytu walutowego, jego otrzymanie nie jest tak łatwe, jak to miało miejsce jeszcze kilkanaście lat temu. To właśnie sytuacja frankowiczów, którzy po zaciągnięciu kredytów walutowych zderzyli się ze wzrostem wartości franka szwajcarskiego, spowodowała, że Komisja Nadzoru Finansowego wydała Rekomendację S, która nakazuje udzielania kredytów walutowych wyłącznie w tej walucie, w której przyszły kredytobiorca otrzymuje dochody. Mimo, że przepisy te brzmią restrykcyjnie, to bazując na doświadczeniu frankowiczów, zabezpieczają interes kredytobiorców, jak i samych banków przed licznymi ryzykami zmiany kursu walut. Jak dokładnie kształtują się warunki między kredytem indeksowanym a denominowanym?

Kredyt indeksowany - co to jest i na czym polega?

Zasady kredytu indeksowanego

Jeśli kredyt walutowy zaciągany jest w złotówkach, ale indeksowany wobec innej waluty, jak euro lub frank szwajcarski, to mamy do czynienia z kredytem indeksowanym. Przekładając to na prostszy język, kredyt indeksowany zaciągany jest w jednej walucie, natomiast jego obliczenie następuje na podstawie kursu innej waluty. Tym samym kredytobiorca zawiera umowę kredytową na daną kwotę wyrażoną w złotym i taką też kwotę kredytu otrzymuje. Kwota ta jest przeliczana przez bank na obcą walutę. Z kolei całkowita kwota do spłaty oraz wysokość rat będzie spłacana również w złotówkach, ale po przeliczeniu z obcej waluty, czyli będzie bezpośrednio uzależniona od jej kursu, obowiązującego przez cały okres kredytowania. Tym samym, przykładowo stała rata w euro będzie oznaczała zmienną ratę w złotówkach.

co to jest kredyt denominowany

Korzyści i ryzyka kredytu indeksowanego

Popularność kredytów indeksowanych z czasów istnego boomu na nie, związana była z niższym oprocentowaniem nominalnym niż w przypadku kredytów złotowych. W przypadku indeksowanych kredytów frankowych banki ustalały oprocentowanie kredytu o stawkę LIBOR, co było znacznie bardziej korzystne dla kredytobiorców. Duża stabilność franka i minimalne stopy procentowe przekładały się niższe koszty kredytowe. Jest to o tyle dobry dla kredytobiorcy system, jeśli otrzymuje on wynagrodzenie w obcej walucie, przez co nie jest podatny na ryzyko zmiany kursu.

Kredyt denominowany - wszystko, co musisz wiedzieć

Kredyt denominowany - definicja

Chcąc określić podstawowe różnice między kredytem indeksowanym a denominowanym, warto skupić na przybliżeniu zasad przyznawania tego drugiego rodzaju kredytów walutowych. Kredyt denominowany jest de facto kredytem złotowym, czyli jest wypłacany w złotówkach, ale obliczany jest według kursu kupna obcej waluty obowiązującego w dniu zawarcia umowy kredytowej. Tym samym otrzymane środki pochodzą z przewalutowania na złotówkę. Podobnie rzecz się ma z saldem kredytu, które jest równoważne kwocie kredytu wyrażonej w złotówkach, ale po jej przeliczeniu na obcą walutę.

Co to jest kredyt denominowany? Teoria i praktyka

W praktyce oznacza to, że wartość kredytu, która obowiązuje w dniu podpisania umowy może się różnić względem daty wypłacenia kredytu, co ma szczególnie duże znaczenie w przypadku wypłaty kredytu w transzach. Zawierając kredyt na 100 tysięcy euro, to (dla uproszczenia obliczeń) przy kursie wynoszącym 5 złotych, powinniśmy otrzymać równowartość 500 tys. zł. Ale jeśli do momentu wypłaty środków kurs się zmieni, to kwota, którą otrzymamy będzie inna, natomiast zobowiązanie w euro pozostanie bez zmian. Można na tym zarówno zyskać, jak i znacząco stracić. Podobnie rzecz się ma z comiesięcznymi ratami.

Kredyt indeksowany a denominowany - różnice i podobieństwa

Podstawową różnicą między kredytem indeksowanym a denominowanym jest waluta, w jakiej jest określona wartość zobowiązania i w jakiej zostanie wypłacone. Kredyt indeksowany to pewność wysokości otrzymanych środków (np. 500 tys. złotych). Z kolei przy kredycie denominowanym ryzyko kursowe występuje już przy wypłacie środków i z umownych 100 tys. euro można otrzymać "tylko" 450 tys. złotych. Niezależnie od rodzaju wypłaty środków, to obydwa rodzaje kredytów walutowych są podobnie obarczone ryzykiem zmiany kursu, który będzie wpływał na wysokość comiesięcznych rat. Wzmocnienie względem złotego waluty, w której udzielany jest kredyt, to wyższe raty i wyższa kwota do finalnej spłaty zadłużenia.

Znajdź najlepsze pożyczki w 2021 roku

Znajdź najlepsze pożyczki w 2021 roku

  • Spersonalizowane oferty
  • Najlepsza oferta na rynku
  • Brak opłat

Szybka odpowiedź / Minimum formalności