Kredyt inwestycyjny dla firm - informacje o oprocentowaniach

Kredyt inwestycyjny dla firm - informacje o oprocentowaniach

Kredyt inwestycyjny to jeden ze sposobów na przyspieszenie rozwoju biznesu. Nie dziwi zatem fakt, że jest to jeden z najbardziej popularnych kredytów wśród przedsiębiorców. Pozwala opłacić nowe inwestycje, dzięki czemu mamy możliwość powiększenia majątku firmy. Warto zatem zapoznać się ze szczegółami tego rozwiązania.

Kredyty inwestycyjne - dla kogo?

Oferta skierowana jest do przedsiębiorców. Otrzymać mogą go zarówno duże przedsiębiorstwa, jak i jednoosobowe działalności gospodarcze. Zatem wielkość firmy nie ma znaczenia. Jedynym wymogiem ze strony banków może być ograniczenie dotyczące okresu od jakiego firma prowadzi działalność. I tak kredyty inwestycyjne dla firm możliwe mogą być przykładowo dla firm, które prowadzą działalność od minimum 6 miesięcy do nawet 2 lat. Warunki uzależnione są od indywidualnych ofert banków.

Kredyty inwestycyjne dla firm

Co może być celem kredytu inwestycyjnego?

W tym przypadku cel jest jasno określony i może stanowić jedynie inwestycję rozumianą jako zakup: 

  • urządzeń oraz maszyn przeznaczonych do produkcji towaru, 
  • środków transportu, 
  • lokalu, 
  • wszelkich licencji, praw autorskich czy patentów, 
  • sprzętu komputerowego, a także wszelkich innych przedmiotów niezbędnych do świadczenia usług lub produkcji towarów, 
  • modernizację, adaptację lub remont nieruchomości komercyjnej, 
  • refinansowanie wydatków inwestycyjnych. 

Kwota kredytu zależy od wielu czynników tj. zdolność finansowa danej firmy, ryzyka jakie podejmuje bank udzielając finansowania, od obrotów przedsiębiorstwa. Warunkiem otrzymania kredytu jest zazwyczaj wpłata wkładu własnego w wysokości od 10-20 proc. wartości inwestycji. Należy pamiętać, że jednym kredytem możemy sfinansować kilka celów związanych z działalnością inwestycyjną, a kwoty o jakie możemy się starać to nawet kilka milionów złotych. 

Do wymogów formalnych związanych z udzieleniem takiego kredytu niezbędne będzie przedstawienie biznesplanu. Naszym zadaniem będzie przekonać bank, że nasza inwestycja będzie opłacalna, a my sami damy radę spłacić zaciągnięty dług. Oprócz dokumentów rejestrowych (w zależności od rodzaju działalności może to być: odpis z KRS, CEiDG, zaświadczenie o nadaniu numerze regon, umowa spółki) potrzebne będą również dokumenty finansowe. I w tym przypadku również w zależności od tego jaką prowadzimy działalność niezbędna może się okazać deklaracja PIT-36, rachunek zysków i strat, zeznanie o wysokości uzyskiwanych przychodów, a także wyciąg z rachunków firmowych. Często do wyliczenia zdolności kredytowej brane są pod uwagę również przyszłe dochody z inwestycji firmy. 

Zobacz także: 

Kredyt inwestycyjny oprocentowanie oraz pozostałe koszty

Oprocentowanie kredytu inwestycyjnego ma wpływ na ostateczne koszty jakie poniesiemy w związku ze skorzystaniem z danego rozwiązania. Część banków dostosowuje oprocentowanie do zdolności kredytowej firmy lub wartość oprocentowania opiera na stawce WIBOR 1M, 3M lub 6M plus marża. Wszystko tak naprawdę zależy od indywidualnej oferty danej instytucji. 

Dodatkowym kosztem, na który należy zwrócić uwagę jest prowizja, czasem zdarzają się oferty, w których prowizja nie jest pobierana. Najczęściej jednak wynosi od 1 do 2,5 % wartości kredytu. Ważne jest również to czy bank pobiera opłatę za wcześniejszą spłatę. 

Okres kredytowania może być nawet na 20 lat, co ważne im będzie dłuższy, tym wyższe koszty kredytu. Tak naprawdę dostosowywany jest do specyfiki inwestycji oraz działalności firmy. Taki kredyt możemy spłacać zarówno w ratach stałych, jak i malejących. Za rozpatrzenie wniosku kredytowego zazwyczaj nie płacimy dodatkowych kosztów. Są jednak banki, które naliczają taką opłatę nawet w przypadku wydania decyzji negatywnej. Koszt może sięgnąć 1000 zł.

Pożyczka inwestycyjna oprocentowanie

Kredyt inwestycyjny dla firm a pożyczka inwestycyjna

Różnicą pomiędzy tymi dwoma rozwiązaniami jest podmiot, który udziela zobowiązania. Kredyt udzielany jest tylko i wyłącznie przez banki a pożyczka inwestycyjna również przez wszelkiego rodzaju instytucje finansowe, czyli też pozabankowe. Tak naprawdę zakres dostępnych ofert jest bardzo szeroki, warto porównać kilka dostępnych rozwiązań tak, aby wybrać to, które będzie bardziej odpowiednie dla naszego przedsiębiorstwa. Dla jednych znaczenie będzie miał czas w jakim otrzyma dofinansowanie, a dla innych mniej skomplikowany proces lub koszty jakie poniesie firma w związku z inwestycją. Ciekawym rozwiązaniem są również pożyczki inwestycyjne udostępniane przez Bank Gospodarstwa Krajowego lub finansowania z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na preferencyjnych warunkach cenowych. Finansowania takie pozwalają na: rozpoczęcie działalności, dzięki otrzymaniu pieniędzy na zakup środków trwałych lub wyposażenie firmy w początkowy kapitał obrotowy, który pozwoli przykładowo wybudować halę produkcyjną. 

Finansowanie możemy również wykorzystać na zakup nowych maszyn, które przyczynią się do rozwoju działalności spółki. Pożyczka inwestycyjna udzielana przez BGK ma za zadanie wzmocnić potencjał gospodarczy przedsiębiorstw, umocnić ich pozycję na rynku, a także podnieść konkurencyjność polskich firm. 

Kredytów inwestycyjnych skierowanych do przedsiębiorców mamy zatem wiele, dlatego warto porównać oferty, aby mieć pewność, że dane rozwiązanie przyczyni się do rozwoju naszej firmy.

Znajdź najlepsze pożyczki w 2021 roku

Znajdź najlepsze pożyczki w 2021 roku

  • Spersonalizowane oferty
  • Najlepsza oferta na rynku
  • Brak opłat

Szybka odpowiedź / Minimum formalności