Kredyt inwestycyjny na zakup nieruchomości – jak go otrzymać?

Kredyt inwestycyjny na zakup nieruchomości – jak go otrzymać?

Nabycie nieruchomości to spory wydatek dla większości z nas. W takiej sytuacji bardzo często korzystamy z różnych ofert kredytowania dostępnych na rynku i jedną z nich jest właśnie kredyt inwestycyjny na zakup nieruchomości. Sprawdź jak go otrzymać i ile kosztuje to w przypadku przedsiębiorstw.

Co to jest kredyt inwestycyjny?

Kredyt inwestycyjny to rodzaj pożyczki, którą firmy zaciągają się w celu sfinansowania planowanych inwestycji. Celem takiego działania jest zwiększenie dochodów w firmie i umocnienie pozycji na rynku, czyli rozwój przedsiębiorstwa. Kredyt inwestycyjny to kredyt celowy. Oznacza to, że nie możemy wydać środków dowolnie, a tylko na cel zapisany jest w umowie kredytowej. Przeznaczeniem może być więc sfinansowanie:

 • budowy lub zakupu nieruchomości na rynku pierwotnym, lub wtórnym,
 • innych inwestycji w rzeczowy majątek trwały firmy związany z prowadzoną działalnością, tj.: zakup sprzętu komputerowego, maszyn i urządzeń, a także samochodów osobowych i dostawczych,
 • kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w innym banku oraz poniesionych kosztów nakładów inwestycyjnych (tzw. refinansowanie kredytu).

W przypadku finansowania nieruchomości komercyjnych kredyt inwestycyjny można przeznaczyć na:

 • zakup lokalu,
 • zakup, budowę lub rozbudowę obiektów,
 • modernizację, adaptację lub remont nieruchomości komercyjnej,
 • refinansowanie wydatków inwestycyjnych.

Dlaczego warto skorzystać z kredytu inwestycyjnego?

Kredyt inwestycyjny to szansa na rozwój firmy, która przyniesie zyski w przyszłości. Z ofert często można skorzystać już od pierwszego dnia prowadzenia działalności. Do zalet takiego rozwiązania zaliczymy również:

 • okres spłaty jest dostosowany do specyfiki inwestycji oraz działalności, jaką się prowadzi, dlatego można samodzielnie wybierać sposób spłaty (raty malejące lub raty równe),
 • do wyliczenia zdolności kredytowej brane pod uwagę są również przyszłe dochody z inwestycji i jest to sytuacja odmienna od ofert dla klientów indywidualnych.
 • za rozpatrzenie wniosku kredytowego nie ma opłat prowizyjnych,
 • to możliwość finansowania wielu celów związanych z działalnością inwestycyjną firmy jednym kredytem, podobnie jak w przypadku konsolidacji.

Jak otrzymać kredyt inwestycyjny na zakup nieruchomości dla firm?

Ubieganie się o kredyt inwestycyjny na zakup nieruchomości dla firm wiąże się z koniecznością dostarczenia konkretnych dokumentów dotyczących zarówno nabywanej nieruchomości, jak i tych, które dotyczą działalności firmy.

Do dokumentów dotyczących nabywanej nieruchomości zaliczymy m.in.:

 • umowę kupna nieruchomości w formie aktu notarialnego,
 • aktualny odpis z księgi wieczystej,
 • operat szacunkowy,
 • decyzję o pozwoleniu na użytkowanie,
 • wypis z rejestru gruntów,
 • projekt budowlany,
 • aktualny wyrys z mapy ewidencyjnej.

W przypadku dokumentów firmowych bank na pewno będzie wymagać:

 • zaświadczenia z KRS lub CEiDG, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności,
 • decyzji o nadaniu numeru NIP i numeru REGON,
 • statutu spółki,
 • zaświadczenia o braku zaległości wobec ZUS i Urzędu Skarbowego,
 • aktualnego sprawozdania finansowego,
 • PIT-u za ubiegły rok.

Rodzaj wymaganych dokumentów tak naprawdę uzależniony jest od banku, w którym staramy się o kredyt, a także rodzaju i wartości inwestycji. Ważna jest również sytuacja prawna przedsiębiorstwa, która musi być uregulowana.

Kredyt inwestycyjny na zakup nieruchomości a wymagane zabezpieczenia

Banki nigdy nie decydują się na finansowanie całości kwoty, która jest potrzebna na zakup nieruchomości. Aby otrzymać kredyt inwestycyjny na zakup nieruchomości, wymagane jest od przedsiębiorcy wniesienie określonego wkładu własnego w gotówce lub w postaci innej nieruchomości, która nie jest obciążona hipoteką. Należy również wnieść do sądu wniosek o ustanowienie hipoteki banku na kupowanej nieruchomości. Tylko wtedy zostaną zaspokojone potrzeby wierzyciela i dopiero w następnym kroku środki ze sprzedaży trafią do przedsiębiorcy.

Ile kosztuje kredyt inwestycyjny na zakup nieruchomości? Kalkulator

W przypadku kredytu inwestycyjnego dla firm kwota i okres finansowania zależą od:

 • szczegółów oferty banku,
 • wartości kredytowanej inwestycji.

Ważna jest również kondycja finansowa firmy, gdyż kredytodawca pożycza zwykle maksymalnie od 60 do 80 procent wartości nieruchomości. Jest również możliwość skorzystania z gwarancji bankowej, której celem jest obniżenie progu wymaganego wkładu własnego.

Warto mieć na uwadze, że często banki przygotowują specjalne oferty dla przedsiębiorstw, w ramach których można pożyczyć praktycznie dowolną sumę na okres do 20 lat. Są też oferty, w przypadku których wysokość kredytu uzależniona jest od zaproponowanego przez bank zakresu. Kredytodawca może więc dowolnie ustalić minimalną i maksymalną kwotę kredytu. Na poziomie minimalnym 200 tys. lub 1 mln złotych, a maksymalnym 4 lub 10 mln złotych.

Podstawową zasadą jest też to, że oferty dostępne dla przedsiębiorców posiadają krótsze okresy kredytowania, aniżeli w przypadku klientów indywidualnych. Dodatkowo są one uzależnione od rodzaju inwestycji. Często jest tak, że przy zakupie lub budowie budynku komercyjnego środki można pożyczyć na 15, lub 20 lat. Natomiast w przypadku zakupu gruntu pod budowę nieruchomości kredyt otrzymamy maksymalnie na kilka lat.

Aby porównać oferty, warto korzystać z kalkulatorów pozwalających obliczyć, ile może wynieść kredyt inwestycyjny na zakup nieruchomości, które są udostępniane na większości stron internetowych banków. Możemy również skorzystać z usług profesjonalnego doradcy finansowego, który ma dostęp do wszystkich aktualnych ofert.

Znajdź najlepsze pożyczki w 2021 roku

Znajdź najlepsze pożyczki w 2021 roku

 • Spersonalizowane oferty
 • Najlepsza oferta na rynku
 • Brak opłat

Szybka odpowiedź / Minimum formalności