Kredyt obrotowy dla firm - czym jest i na czym polega?

Prowadzenie działalności gospodarczej jest nakierowane na generowanie i maksymalizację zysków. Ta swego rodzaju oczywistość wymaga jednak podkreślenia zwłaszcza w sytuacji, gdy dane przedsiębiorstwo zmaga się z wyzwaniami dnia codziennego. Rosnące koszty pracownicze, wzrost kosztów bieżących, rosnące opłaty za media, przerwy w dostawach, niewypłacalność kontrahentów a przede wszystkim zastój w biznesie mogą wpłynąć negatywnie na sytuację finansową firmy. Wszystko to sprawia, że przedsiębiorca może potrzebować dodatkowego wsparcia do prowadzenia bieżącej działalności. Jedną z form takiego wsparcia jest kredyt obrotowy dla firm, który może realnie obniżyć ryzyko utraty płynności finansowej firmy. Co to jest kredyt obrotowy? Na czym polega i kto może z niego skorzystać? Zanim pójdziesz do banku sprawdź, co musisz wiedzieć o kredycie obrotowym.

Kredyt obrotowy - co to dokładnie jest?

Z racji, że kredyt obrotowy (potocznie zwany "obrotówką") to podstawowa forma wsparcia dla firm, to taki produkt posiada w swojej ofercie każdy bank, prowadzący obsługę również dla przedsiębiorców. Oczywiście kształt samego oferty kredytowej będzie się różnił w poszczególnych instytucjach, ale co do zasady chodzi praktycznie o jedno - uzyskane środki z kredytu obrotowego przeznacza się na pokrycie bieżących wydatków firmy, związanych ściśle z prowadzeniem działalności, co pozwala zachować płynność finansową firmy.

kredyt obrotowy dla firm

Na czym polega kredyt obrotowy i na co można go przeznaczyć?

Pod pojęciem utrzymania płynności finansowej firmy może kryć się wiele działań, które wpływać będą determinować sposób wykorzystania środków uzyskanych z kredytu obrotowego dla firm

W zależności od rodzaju kredytu obrotowego, uzyskane środki można przeznaczyć na konkretny, wcześniej ustalony cel (np. zakup sprzętu do parku maszynowego) albo na dowolny cel, który w przypadku walki o płynność finansową sprowadza się do wypłaty wynagrodzeń, pokrycia rozliczeń z ZUS, urzędem skarbowym czy też z innymi instytucjami, ale także wydatki na wyposażenie i prowadzenie biura.

Ile można uzyskać w ramach kredytu obrotowego dla firm?

Dokładna wartość, jaką firma może uzyskać z tytułu zaciągnięcia kredytu obrotowego może wynieść od kilku do kilkudziesięciu i kilkuset tysięcy złotych. Oczywiście uzyskana kwota zależna będzie od wielu czynników. 

Przede wszystkim od rzeczywistych potrzeb finansowych danego przedsiębiorstwa, a także zdolności kredytowej oraz warunków ofertowych w danym banku. Najczęściej kredyty obrotowe wypłacane są w złotówkach, ale zdecydowanie łatwiej, niż w przypadku kredytów konsumenckich można też uzyskać wsparcie w walutach obcych. Okres kredytowania będzie zależny od rodzaju kredytu.

Rodzaje kredytów obrotowych dla firm

Istnieje na rynku kilka różnych rozwiązań w zakresie kredytu obrotowego dla przedsiębiorców. Najbardziej popularne rozróżnienie, to kredyty obrotowe:

  • w rachunku bieżącym - z bardzo wygodną formą spłaty wyłącznie realnie występującego zadłużenia na rachunku bieżącym. Podpisanie umowy wiąże się przyznaniem pewnej puli środków do wykorzystania, które są uruchamiane po wykorzystaniu dostępnych na koncie środków. Jest to kredyt bardzo podobny do kredytu odnawialnego dla klientów indywidualnych. Podpisuje się go na 1 rok z opcją prolongaty;
  • w rachunku kredytowym - środki udostępniane są na osobnym rachunku kredytowym, które przeznacza się z reguły na konkretnie określone cele, co może być przez bank kontrolowane. Kredyt jest spłacany w ratach i nie ma możliwości jego cyklicznego odnawiania. Okres kredytowania może wynieść nawet 3-6 lat.

Ponadto w szczególnych przypadkach są też dostępne kredyty odnawialne z gwarancjami lub też z zastawem pod hipotekę.

Koszty i formalności kredytu obrotowego

Częściami składowymi kredytu obrotowego dla firm, które wpływać będą na finalne koszty, są: 

  • oprocentowanie (najczęściej zmienne obliczone w oparciu o marżę i WIBOR),
  • prowizja za udzielenie kredytu, 
  • koszty ubezpieczenia spłaty kredytu. 

Znając te parametry oraz podaną przez bank RRSO, można łatwo obliczyć koszty całkowite takiego zobowiązania.  

Aby uzyskać kredyt obrotowy dla firm najczęściej należy przedłożyć dokumenty prowadzonej działalności, a także odnoszące się do rentowności firmy, jak np. sprawozdania finansowe, wyciągi z rachunków bankowych, czy zaświadczenia o niezaleganiu w zobowiązaniach względem ZUS. Formalności mogą zostać skrócone do minimum w przypadku, gdy wniosek jest składany w banku prowadzącym rachunek bieżący przedsiębiorstwa.

Kredyt obrotowy dla nowych firm? Kto może skorzystać?

Głównym beneficjentem kredytu obrotowego dla firm są małe i średnie przedsiębiorstwa, przy czym z reguły nie ma ograniczeń co do wielkości i zakresu działalności firmy. Tym samym z ofert tego rodzaju skorzystać mogą osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność, spółki osobowe i cywilne, czy osoby prowadzące gospodarstwa rolne, jak i duże przedsiębiorstwa. 

Zwykle kredyt obrotowy jest przyznawany firmom posiadającym minimum 12-miesięczny staż działalności na rynku. Nowe firmy zazwyczaj mogą liczyć na szereg innych form wsparcia finansowego na start działalności.