RRSO – definicja

RRSO jest rzeczywistą roczną stopą oprocentowania. W ujęciu bardziej szczegółowym jest to całkowity koszt kredytu w ujęciu rocznym, który podawany jest jako procentowa wartość tego kredytu w skali jednego roku.

Jak obliczyć RRSO? Co wpływa na roczną stopę oprocentowania?

Na RRSO wpływają oprocentowanie kredytu, opłaty obowiązkowe, prowizje, a nawet ubezpieczenia. Znaczenie ma również okres kredytowania. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pozwala konsumentom na łatwe porównywanie ofert różnych instytucji finansowych. Uznaje się, że RRSO jest wskaźnikiem miarodajnym, ponieważ obliczanie jego poziomu jest ujednolicone wg standardów wspólnotowych zapisanych w dyrektywie unijnej. Dlatego jeśli RRSO przyjmuje wysoką wartość, to oznacza to, że dana oferta jest droga. Do publikacji tego wskaźnika zobligowani są kredytodawcy, pożyczkodawcy, a także banki przy oferowaniu kart kredytowych czy sklepy oferujące sprzedaż ratalną.

Do czego jest nam potrzebna RRSO?

Dzięki rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania można obliczyć poziom faktycznego zadłużenia – czyli ile środków należało będzie oddać kredytodawcy lub ile będzie realnie kosztował towar zakupiony na raty. Poziom RRSO musi być umieszczany w sposób jasny i wyraźny zarówno w regulaminach, jak ich ofertach i materiałach marketingowych ogłaszanych przez instytucje finansowe. Porównując konkretne oferty o charakterze kredytowym lub pożyczkowym warto brać pod uwagę właśnie wskaźnik RRSO, ponieważ obejmuje on wszystkie koszty, które wynikają ze zobowiązania finansowego, czego nie dowiemy się z samej wysokości oprocentowania. Chcesz wiedzieć więcej?

Sprawdź także: