Kredyt technologiczny - co to jest i kto go może dostać?    

Kredyt technologiczny to jeden z instrumentów mających wspierać w naszym kraju powstawanie innowacji. Udzielają go banki komercyjne, które współpracują w tym zakresie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. W jaki dokładnie sposób działa taki rodzaj finansowania, a także co zrobić, aby go uzyskać? Serdecznie zachęcamy do lektury i poznania szczegółowych informacji!

Co to jest kredyt technologiczny?

Kredyt na innowacje technologiczny to instrument, który łączy komercyjne finansowanie ze środkami z Funduszy Europejskich. Takie wsparcie może być uzyskane np. na zakup nowoczesnych technologii, w tym maszyn, a także różnego rodzaju urządzeń. Celem może być także opłacenie licencji oraz patentów i usługi doradcze z ekspertami w konkretnych dziedzinach, którzy mogą zarekomendować konkretne rozwiązania.

Dla kogo dokładnie jest takie finansowanie? Generalnie dedykowane jest dla przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie Polski, w tym także start-upów. Te ostatnie muszą być jednak przynajmniej mikroprzedsiębiorstwami, czyli nie mogą być jednoosobowymi działalnościami.

Plan przewiduje, że środki mają być rozdysponowywane aż do 2027 roku. Wciąż jest więc szansa na to, aby pozyskać finansowanie na rozwój swojej firmy w kolejnych latach.

Dlaczego warto pozyskać kredyt technologiczny?

Kredyt technologiczny umożliwia finansowanie projektów, które wprowadzają innowacje i nowoczesne technologie, co może przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności firmy. Co jednak sprawia, że warto się o niego ubiegać? Powodów jest wiele.

Firmy, szczególnie te średnie i małe, mogą mieć trudności z uzyskaniem tradycyjnego finansowania na działalność badawczo-rozwojową. Natomiast taki kredyt technologiczny zapewnia niezbędne środki na realizację kosztownych projektów R&D. Wszystko to często na korzystniejszych warunkach, aniżeli w przypadku innych kredytów przeznaczonych dla firm. Tym samym spłata zobowiązania może być mniej dotkliwa dla bieżących finansów.

Dodatkowo kredyt technologiczny może przyczynić się do szybszego wzrostu firmy przez implementację zaawansowanych technologii, które poprawią efektywność procesów, a także jakość produktów czy usług. Tym samym nowe technologie mogą pozwolić firmie wyprzedzić konkurencję, wprowadzając na rynek innowacyjne produkty lub usługi, które będą stanowiły nowy standard w branży.

Jeśli więc tylko mamy pomysł na to, aby wprowadzić innowacje do swojej firmy, to warto zaaplikować o takie finansowanie. Trzeba jednak pamiętać, w jaki sposób to zrobić, aby zwiększyć swoje szanse.

W jaki sposób można pozyskać kredyt technologiczny?

Trzeba mieć na uwadze to, że pozyskanie takiego wsparcia nie jest łatwe. Istotne znaczenie będzie przede wszystkim przedstawienie szczegółowych informacji na temat projektu, w tym tego, w jaki sposób nowa technologia ma być wdrożona oraz co dzięki niej pojawi się na rynku. Niezbędny jest więc dobry biznesplan, który najlepiej skonsultować z ekspertem mającym doświadczenie w ich tworzeniu na potrzeby takich instytucji.

Nie jest to jednak jedyny warunek. Bardzo istotne jest też to, aby przedsiębiorca miał dobrą kondycję finansową, w tym brak różnego rodzaju długów oraz negatywnych raportów w BIK. Znaczenie ma też oczywiście zdolność kredytowa, aby móc spłacać zobowiązanie zgodnie z wyznaczonym harmonogramem.

Jeśli obydwa kryteria zostaną spełnione, to zostanie wydana promesa Kredytu Technologicznego. Kolejno taki dokument musi zostać załączony do wniosku o dofinansowanie, który przedkłada się w momencie, gdy przyjmowane są wnioski w danej puli. 

Jeśli środki zostaną przyznane, to obowiązkiem jest późniejsze raportowanie do BGK, w jaki sposób projekt jest realizowany. Pozwala to kontrolować, czy przedsiębiorca wywiązuje się z warunków oraz rzetelnie dysponuje środkami, które zostały mu przyznane.

Pamiętaj: Bank Gospodarstwa Krajowego spłaca jedynie część kredytu, czyli tzw. premię technologiczną. Natomiast warunki kredytu uzależnione są od konkretnego banku. Różnicą może być m.in. to, czy kwota wypłacona zostanie w całości, czy przedsiębiorca otrzyma ją w transzach. Co istotne, w naszym kraju zdecydowana większość dużych banków komercyjnych oferuje takie rozwiązanie. Dlatego przedsiębiorstwa ma dowolność, jaką ofertę wybierze.

Kredyt technologiczny w roku 2023 i kolejnych

W roku 2023 wnioski można było składać do 31 maja, natomiast kwota planowana do rozdysponowania wynosiła około 578 mln złotych.

Jak wspomnieliśmy, kredyt technologiczny na innowacje ma obowiązywać do 2027 roku. Jednak jeszcze nie wiadomo, od kiedy będzie można składać wnioski w 2024 roku. Najlepiej więc śledzić informacje umieszczane na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego, a także na witrynach innych instytucji krajowych.

Podsumowanie

Kredyt technologiczny może stanowić dobre rozwiązanie dla firm, które chcą poprawić swoją innowacyjność. Oczywiście trzeba mieć na uwadze, że środki mają szansę uzyskać tylko projekty perspektywiczne, przynoszące gospodarce realną wartość. Właśnie dlatego tak duże znaczenie ma biznesplan, który powinien bazować na wiarygodnych danych liczbowych oraz wiarygodnych informacjach.