Leasing – co to jest? Definicja

Leasing to jedna dostępnych form finansowania, gdzie na mocy umowy finansujący, czyli leasingodawca przekazuje korzystającemu, czyli leasingobiorcy określone dobra inwestycyjne. Działa to na zasadzie dzierżawy środków trwałych lub nieruchomości, bez jednoczesnej potrzeby kupowania ich. Leasingobiorca w zamian za spłatę rat leasingu może użytkować przedmiot leasingu. Przez cały ten okres finansujący pozostaje właścicielem przedmiotu. Najbardziej popularny leasing dotyczy dzierżawy samochodów. Regulacje prawne zawarte są w Kodeksie cywilnym.

Jak wygląda umowa leasingu?

Umowa leasingu to umowa cywilnoprawna pomiędzy dwoma stronami. Jej treść określa warunki działania leasingu, należne opłaty oraz czas jego trwania. Należy zwrócić uwagę przede wszystkim na:

 • kwotę wartości towaru,
 • wysokość raty leasingowej,
 • czas spłaty,
 • warunki wykupu użytkowanego przedmiotu,
 • koszt dodatkowych ubezpieczeń,
 • formę zabezpieczenia umowy leasingu,
 • opłaty karne,
 • wysokość oprocentowania.

Jakie są rodzaje leasingu?

Rodzaje leasingu można podzielić na dwie kategorie:

 • leasing klasyczny, czyli z wykupem,
 • leasing bez wykupu, nazywany również wynajmem długoterminowym.

Dodatkowo w każdej z tych kategorii wyróżniamy po kilka odmian. W przypadku leasingu z wykupem wyróżniamy:

 • Leasing operacyjny – czas trwania umowy leasingowej zakłada, że minimalny okres stanowi 40% czasu amortyzacji środka trwałego. W trakcie umowy leasingodawca dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Korzyścią dla leasingobiorcy jest natomiast możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu: opłaty wstępnej, kwoty wykupu, kosztów eksploatacji, rat kapitałowo-odsetkowych.
 • Leasing finansowy – długość umowy uzależniona jest od indywidualnych potrzeb leasingobiorcy. Wraz z ostatnią ratą stajemy się właścicielami przedmiotu, który był objęty tą formą finansowania. Leasingobiorca ma również możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Kosztem jest tylko część odsetkowa raty. Należny podatek VAT płacimy z góry wraz z pierwszą ratą.
 • Leasing zwrotny – leasingobiorca sprzedaje posiadany przez siebie środek trwały finansującemu, a następnie go leasinguje. Dzięki temu środki trwałe firmy można wymienić na gotówkę.

Sprawdź także: