Kredyt hipoteczny a Nowy Ład – czy coś się zmieni?

Kredyt hipoteczny a Nowy Ład – czy coś się zmieni?

Nowy Ład to nazwa programu, która dotyczy szerokiej reformy społeczno-gospodarczej wprowadzonej w 2022 roku. Obejmuje m.in.: zmiany w zakresie podatków, rynku pracy, jak również polityki mieszkaniowej. Kredyt hipoteczny to nadal jedna z głównych metod finansowania zakupu nieruchomości, dlatego właśnie temu zagadnieniu przyjrzymy się w kontekście zmian wprowadzonych wraz z Nowym Ładem.

Kredyt hipoteczny a Nowy Ład – co zmienia w ramach polityki mieszkaniowej?

Polski Ład a kredyt hipoteczny ma przynieść wiele zmian na rynku mieszkaniowym. Omówimy m.in. trzy najważniejsze zagadnienia:

 • zmiany w zakresie wkładu własnego, 
 • dopłaty do kredytów hipotecznych,
 • bony mieszkaniowe.

Polski Ład przewiduje wsparcie w zakresie kupna lub najmu mieszkania poprzez zastosowanie rozwiązań tj.:

 • gwarancje wkładu własnego przy kredycie hipotecznym,
 • bonu mieszkaniowego,
 • dopłaty do kredytu hipotecznego,
 • braku formalności przy budowie domu jednorodzinnego, jeżeli metraż nie przekracza 70m2.

polski ład a kredyt

Na czym ma polegać dopłata do kredytu hipotecznego w ramach Nowego Ładu?

Założeniem rozwiązania ma być pomoc w zakupie nieruchomości dla rodzin wielodzietnych, a kwota dopłaty ma być uzależniona od liczby posiadanych dzieci.

Rodziny te mają otrzymać bezzwrotne dofinansowanie w wysokości:

 • do 20.000 zł po urodzeniu drugiego dziecka,
 • do 60.000 zł po urodzeniu trzeciego dziecka,
 • do 20.000 zł po urodzeniu czwartego i kolejnego dziecka.

Czy kredyt hipoteczny w Polskim Ładzie będzie możliwy bez wkładu własnego?

Komisja Nadzoru Finansowego w Rekomendacji S zakłada, że banki nie mogą kredytować pełnej wartości nieruchomości. Aby otrzymać kredyt hipoteczny, aktualnie wymagane jest wniesienie wkładu własnego, który wynosi 20% wartości nieruchomości. Dopuszczalny jest wkład własny na poziomie 10%, ale wymagane jest wtedy dodatkowe zabezpieczenie, np. w postaci obowiązkowego ubezpieczenia.

Zmiany wprowadzone wraz z Nowym Ładem zakładają gwarancje realizowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), w zakresie wkładu własnego do 40% do kwoty 100.000 zł nawet przez 15 lat. Co to oznacza dla potencjalnego kredytobiorcy? Będzie to możliwość nabycia nieruchomości bez wymogu posiadania wkładu własnego. Rozwiązanie to ma być skierowane do osób w wieku 24-40 lat, czyli wszystkich, którzy mogą mieć problem ze zgromadzeniem wystarczającej kwoty własnych środków.

Dodatkowe formy wsparcia w Polskim Ładzie

Dopłaty do kredytu i gwarancje wkładu własnego to jedne z form wsparcia zakupu nieruchomości, które przewiduje Nowy Ład. Dość istotną zmianą na rynku mieszkaniowym mają być również:

 • bony mieszkaniowe,
 • dom do 70m2 bez formalności.

Bony mieszkaniowe

Dodatkowymi formami finansowania zakupu mieszkania, które przewiduje Nowy Ład, są:

 • mieszkaniowy bon społeczny – dla osób, które nie mają własnego mieszkania i dodatkowo nie posiadają wystarczającej zdolności kredytowej, aby samodzielnie uzyskać kredyt hipoteczny. Bon ten można wykorzystać na partycypację w towarzystwie budownictwa społecznego, lub na sfinansowanie wkładu mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej. W ramach dofinansowania możemy otrzymać:
 1. 5.000 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
 2. 10.000 zł dla małżeństwa bez dzieci,
 3. 25.000 zł dla małżeństwa z jednym dzieckiem,
 4. 40.000 zł dla małżeństwa z dwojgiem dzieci.
 • mieszkaniowy bon rodzinny skierowany do rodzin wielodzietnych, czyli takich, które posiadają 3 dzieci lub takich, w których są osoby niepełnosprawne. Bon ten można również przeznaczyć na zakup mieszkania lub domu jednorodzinnego, ewentualnie na budowę tego ostatniego. Dofinansowanie ma wynieść:
 1. 55.000 zł dla małżeństwa z 3 dzieci,
 2. 70.000 zł dla małżeństwa z 4 dzieci,
 3. 85.000 zł dla małżeństwa z 5 dzieci,
 4. 100.000 zł dla małżeństwa z 6 dzieci.

Dom o powierzchni do 70m2 bez formalności

Polski Ład zakłada również, że przy budowie domu jednorodzinnego o powierzchni do 70 m2 nie będzie wymagane pozwolenie na budowę, a tylko zgłoszenie. To znacznie upraszcza formalności. Dzięki temu proces budowlany będzie mógł przebiegać szybciej, co oznacza nie tylko oszczędność czasu, ale też pieniędzy dla inwestora. Zmiana ta oceniana jest przez ekspertów bardzo pozytywnie.

Kredyt hipoteczny a Nowy Ład - kiedy zmiany wejdą w życie?

Polski Ład ma zacząć obowiązywać od 2022 r. Całkowity kształt zmian, jak i datę wejścia w życie nowych przepisów poznamy jednak w momencie rozpoczęcia procesu legislacyjnego. Przykładowo Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii informuje, że wprowadzenie bonu mieszkaniowego wymaga opracowania systemu informatycznego. Zmiany w tym zakresie mogłyby zatem obowiązywać dopiero od stycznia 2023 r.

Wpływ Nowego Ładu na rynek kredytów hipotecznych

Wszystko wskazuje na to, że uzyskanie kredytu hipotecznego po wprowadzeniu Polskiego Ładu ma być łatwiejsze. Dużą zmianą będzie brak konieczności posiadania wkładu własnego, a dodatkowe dopłaty sprawią, że taki kredyt będzie można łatwiej uzyskać. Duże wsparcie w tym zakresie otrzymają również rodziny wielodzietne. Założenia Polskiego Ładu zostaną doprecyzowane w ustawach. Dopiero kiedy zaczną obowiązywać, będziemy mogli ocenić ich wpływ na ceny nieruchomości. 

Sprawdź również nasz poradnik dla osób zadłużonych: Pożyczka dla zadłużonych z kredytem hipotecznym.

Znajdź najlepsze pożyczki w 2021 roku

Znajdź najlepsze pożyczki w 2021 roku

 • Spersonalizowane oferty
 • Najlepsza oferta na rynku
 • Brak opłat

Szybka odpowiedź / Minimum formalności