Pożyczki unijne - czym są i kto może z nich skorzystać?

Pożyczki unijne to formy finansowego wsparcia udzielane przez Unię Europejską albo też jej instytucje. Pozostają jednak kluczowe pytania, czyli przede wszystkim to, kto może z nich skorzystać, a także, na jakich dokładnie zasadach. Oto szczegółowe informacje w tym zakresie.

Czym są pożyczki unijne i jakie mają zalety?

Pożyczki unijne to środki finansowe udzielane przez Unię Europejską (UE) lub jej instytucje finansowe, takie jak Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) czy Bank Europejski dla Odbudowy i Rozwoju (BERD). Mają one na celu wspieranie rozwoju i inwestycji w krajach członkowskich UE oraz promowanie konkretnych polityk i programów unijnych. Unia Europejska przyznała Polsce w ramach bieżącego programu ponad 76 mld zł (polityka spójności), a także 153 mld zł na programy regionalne.

Główną zaletą kredytów unijnych mają być ich preferencyjne warunki, co wynika przede wszystkim z niższego oprocentowania, aniżeli w bankach. Można też rozłożyć je na dłuższy czas, a także ubiegać się o okres karencji w spłatach, który może wynosić nawet 18 miesięcy. Mając na uwadze te czynniki uzyskuje się m.in. pożyczki obrotowe, a także na start oraz kredyty inwestycyjne na rozwój działalności.

Pożyczki unijne dla firm - kto dokładnie może z nich skorzystać?

Kredyty ze wsparciem unijnym dedykowane są m.in. dla:

  • mikroprzedsiębiorstw,
  • małych firm,
  • średnich firm,
  • start-upów,
  • bezrobotnych, którzy dopiero planują rozpoczęcie działalności gospodarczej,
  • szkół i innych placówek oświaty,
  • spółdzielni,
  • jednostek samorządu terytorialnego.

Aby jednak uzyskać takie finansowanie, konieczne jest spełnienie szeregu zasad, o których więcej w dalszej części artykułu.

Na co wykorzystać pożyczkę unijną?

Pieniądze uzyskane w ten sposób można wykorzystać na różne cele i wiele zależy od tego, na jakim etapie działalności jest podmiot, który chce skorzystać z finansowania.

Przykładowo pożyczki na start będą kierowane głównie do osób bezrobotnych, które dopiero chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą. Natomiast rozwojowe dla już istniejących podmiotów, np. na zakup maszyn po to, aby działalność rozwijała się w szybszy sposób. W praktyce to właśnie pożyczki rozwojowe cieszą się największą popularnością, jeśli chodzi o kredyty unijne dla firm. 

Inne możliwe i bardziej skonkretyzowane cele to:

adaptacja i/lub wyposażenie pomieszczeń firmowych,

wdrożenie nowych, bardziej innowacyjnych technologii firmowych,

wprowadzanie ulepszonych usług,

termomodernizacja budynków firmowych,

poprawa efektywności energetycznej budynków firmowych.

W jaki sposób uzyskać pożyczkę unijną?

Wiemy już, co to są kredyty unijne, kto może je pozyskać i na jakie cele. Co jednak zrobić, aby pozyskać takie środki? Pierwszym krokiem jest zapoznanie się z warunkami, które mogą nieco różnić się w zależności od regionu, w którym działa firma. Kolejno trzeba upewnić się, że nasza historia kredytowa jest dobra i nie posiadamy już pożyczki, która była uzyskana na dokładnie ten sam cel.

Następny etap obejmuje zgromadzenie niezbędnej dokumentacji. Jeśli chcemy przykładowo uzyskać pieniądze na rozwój firmy, to niezbędne jest wskazanie celów, na które środki zostaną przeznaczone. W większości przypadków konieczne jest dodatkowo przekazanie wyciągów z rachunku bankowego. Firma nie może zalegać także z podatkami i świadczeniami w ZUS. Właśnie dlatego niezbędne jest pozyskanie zaświadczeń pokazujących, że wszystkie należności względem takich instytucji zostały opłacone.

W momencie, gdy wszystkie dokumenty zostaną uzyskane, można złożyć je w tej instytucji, która przypisana jest do danego regionu i w którym działa dana firma. Ich spis można znaleźć online, w tym przede wszystkim na stronie BGK.

Pamiętaj: formalności jeśli chodzi o takie finansowanie jest sporo i jest to jedna z wad kredytów pod dotacje unijne. Mimo tego warto się nimi zainteresować, mogą być bowiem sposobem na to, aby na stosunkowo preferencyjnych warunkach pozyskać środki na prowadzenie działalności lub jej rozwój.

Jak długo oczekuje się na uzyskanie finansowania?

W proces trzeba wkalkulować także czas, który instytucje mają na rozpatrzenie wniosków. Zazwyczaj jest to do 60 dni roboczych, a jeśli decyzja będzie pozytywna, to wystarczy już tylko oczekiwać środków określonych w umowie. Okres 60 dni może być istotną informacją zwłaszcza dla tych podmiotów, które chcą uzyskać środki na działalność bieżącą, np. w efekcie przestojów finansowych. Jeśli bowiem zależy nam na czasie, to lepszym rozwiązaniem mogą być np. chwilówki online, w przypadku których wniosek rozpatrywany jest zazwyczaj w kilkanaście minut i dodatkowo nie trzeba deklarować, na jaki cel środki będą spożytkowane.

Pożyczki unijne dla firm cieszą się sporą popularnością. Ze względu na preferencyjne warunki, na jakich są udzielane rzeczywiście mogą stanowić dobre wsparcie dla przedsiębiorców. Aby jednak zwiększyć szanse na uzyskanie wsparcia, należy dobrze przygotować się do procesu aplikacyjnego. W tym celu można np. skorzystać z pomocy osób, które zajmują się wypełnianiem wniosków o takie finansowanie.