Progi podatkowe

W Polsce funkcjonują dwa progi podatkowe dla dochodów osób fizycznych: 17% oraz 32%. Podatnicy mogą rozliczać się z urzędem skarbowym indywidualnie lub wspólnie z małżonkiem - o ile spełnią dwa warunki. Pierwszym z nich jest pozostawanie w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, a drugim warunkiem jest brak rozdzielności majątkowej.

Dlaczego warto rozliczać się z małżonkiem?

W przypadku wspólnego rozliczania się, dochody obojga małżonków są najpierw sumowane, a następnie dzielone na dwa. Uzyskana w wyniku tych obliczeń kwota decyduje o tym, czy całość ich rocznych dochodów zmieści się w pierwszym progu podatkowym, czy też część zostanie objęta wyższą stawką podatku. Jak łatwo można zauważyć, wspólne rozliczanie się jest najbardziej opłacalne wówczas, gdy istnieje duża dysproporcja w wysokości dochodów dwojga małżonków. Małżonkowie mogą zatem wspólnie uzyskać w ciągu roku dochód w wysokości aż 171 056 zł i nadal pozostać w pierwszym progu podatkowym.

Ile wynoszą obecnie progi podatkowe?

Pierwszy próg podatkowy obejmuje dochody do wysokości 85 528 zł rocznie i wiąże się z koniecznością odprowadzenia do urzędu skarbowego 17% rocznych dochodów, pomniejszonych o odliczenia oraz ulgi podatkowe. Z kolei dochody powyżej 85 528 zł trafiają w tak zwany drugi próg podatkowy i zostają objęte stawką podatku wynoszącą 32%. Warto podkreślić, że wyższą stawką podatku zostają objęte jedynie dochody stanowiące nadwyżkę nad graniczną kwotą 85 528 zł, a nie całość rocznych dochodów. Czyli w przypadku, gdy ktoś zarobił w danym roku podatkowym 100 000 zł, wówczas od kwoty 85 528 zł odprowadzi do urzędu skarbowego 17% podatku, natomiast od pozostałych 14 472 zł zapłaci 32% podatku.

Sprawdź także: