Przedawnienie pożyczki - czy jest możliwe i na czym polega?

Pożyczki posiadają terminy spłat. Nie dziwi jednak, że osoby zalegające z ich spłatą zainteresowane są terminem, jakim jest przedawnienie pożyczki. Czy takowe w ogóle istnieją? Jakie są skutki przedawnienia długu oraz czy warto na nie czekać? Serdecznie zachęcamy do lektury i poznania szczegółowych informacji w tym zakresie.

Czym jest przedawnienie pożyczki?

Do przedawnienia pożyczki dochodzi w sytuacji, gdy mija określony czas od momentu ostatniej z prób jej odzyskania przez wierzyciela. Taką próbą może być np. skierowanie sprawy do sądu. Dodatkowo bieg jest zatrzymany, gdy dłużnik będzie się ubiegał choćby o rozłożenie długu i jego spłatę na mniejsze raty.

Termin przedawnienia pożyczki - jak go liczyć?

Ważne jest też to, w jaki sposób liczony jest okres czasu, gdy ma miejsce przedawnienie takiego zobowiązania. W praktyce dochodzi do tego, gdy wymagana jest rata (albo też pełne zobowiązanie), aż do tego dnia, gdy konieczne jest jej spłacenie.

Termin przedawnienia podawany jest najczęściej w latach, choć w tym przypadku pojawia się kilka niuansów. W praktyce bowiem przedawnienie ma miejsce dopiero w momencie zakończenia roku kalendarzowego, gdy minęła określona liczba lat. Oznacza to, że jeśli przedawnienie pożyczki miało miejsce w kwietniu 2023 roku, to należy zaczekać aż do 31 grudnia 2023 roku, aby weszło ono w życie.

Przedawnienie pożyczki prywatnej

Pożyczka prywatna udzielana jest przez osobę nieprowadzącą działalności gospodarczej, powiązanej z udzielaniem takich świadczeń. Zazwyczaj więc udzielają ją osoby bliskie, przez co nie podlegają one tak znaczące regulacji, jak te, które są oferowane przez firmy pożyczkowe. Okres przedawnienia pożyczki prywatnej jest jednak dłuższy, aniżeli tych uzyskiwanych od przedsiębiorstw. Nie oznacza to oczywiście, że należy czekać na ten moment, może to bowiem skutkować oczywistymi problemami z zaufaniem w najbliższym otoczeniu.

Pamiętaj: przedawnienie nie jest możliwe w przypadku kredytu hipotecznego, ale tylko jeśli chodzi o należność główną. W praktyce bowiem odsetki także mogą ulec przedawnieniu w przypadku takiego zobowiązania.

Przedawnienie pożyczki pozabankowej w praktyce

Kiedy ma miejsce przedawnienie pożyczki pozabankowej? Jeśli chodzi o tego typu zobowiązania, to okres ten wynosi 3 lata. Ponownie czas ten liczy się od dnia, gdy ma miejsce wyznaczony termin spłaty zobowiązania, przy czym nie chodzi tu o datę wzięcia pożyczki. Dzień liczony jest bowiem od momentu tzw. wymagalności, czyli terminu spłaty (zazwyczaj stanowi on dzień wypowiedzenia umowy przez firmę pożyczkową).

Co ważne, taki sam okres, czyli 3 lat, obowiązuje w przypadku pożyczek uzyskiwanych w bankach.

Co przed przedawnieniem pożyczki?

W teorii czas ten jest krótki. Jednak w praktyce trzeba mieć świadomość wszystkich procedur, które mają miejsce przed tym, aż dojdzie do przedawnienia. Trzeba bowiem pamiętać, że firmy pożyczkowe oraz banki z pewnością nie zapomną o dłużniku. Będą więc wykorzystywać liczne środki obligujące do spłaty, takie jak np. monity i upomnienia, gdy raty nie będą spłacane zgodnie z terminarzem. Możliwe jest także wejście na drogę sądową.

Przedsiębiorstwo pożyczkowe ma też możliwość zasięgnięcia usług firmy windykacyjnej. Jednak w tym przypadku sprawa ma się podobnie - w takiej firmie dług przedawnia się po okresie 3 lat, choć także i tutaj należy oczekiwać szeroko prowadzonych działań ponaglających, aby odzyskać dług.

Dodatkowo jeśli sprawa zostanie skierowana do sądu oraz później do komornika, należy liczyć się z tym, że dług ulegnie zwiększeniu m.in. o odsetki za zwłokę, koszty sądowe, a także koszty egzekucyjne. Pierwotny dług stanie się więc jeszcze wyższy.

Skutki niepłacenia pożyczek

Nie warto oczekiwać na przedawnienie roszczeń z umowy pożyczki. Będzie to bowiem wpływać na historię kredytową i tym samym brak możliwości zaciągnięcia kolejnej pożyczki. Trzeba bowiem mieć na uwadze, że BIK odnotowuje wszelkie ewentualne zaległości w spłacaniu zobowiązań, co prowadzi do obniżenia scoringu. Gdy jest on niski, instytucje finansowe nie będą skłonne do udzielania kolejnych pożyczek. Trzeba o tym pamiętać, zwłaszcza gdy za kilka lat planujemy np. uzyskanie kredytu hipotecznego.

Ugoda z pożyczkodawcą - dlaczego warto?

Jeśli spodziewamy się problemów z terminową spłatą zobowiązania, zdecydowanie lepiej podjąć rozmowy z taką firmą, aniżeli oczekiwać na przedawnienie pożyczki. Dzięki temu można uniknąć wielu przykrych problemów, stresu i znaczącego wzrostu długu. W wielu przypadkach można bowiem liczyć na ugodę, a także rozłożenie kwoty zobowiązania na niższe raty. Zdecydowanie zaleca się więc podjęcie dialogu.

Przedawnienie pożyczki ma miejsce po upływie określonego czasu. Niespłacanie swoich zobowiązań wiąże się jednak z określonymi skutkami, które koniecznie trzeba brać pod uwagę, zwłaszcza na przyszłość, w przypadku chęci ponownego uzyskania jakichkolwiek środków finansowych. Nie zaleca się więc oczekiwania na taki moment.