Rejestr dłużników ERIF - co to jest?

Rejestr dłużników ERIF - co to jest?

Negatywny wpis w ERIF może zaszkodzić w sytuacji, w której staramy się o kredyt lub pożyczkę. Może również uniemożliwić podpisanie umowy na telefon komórkowy, czy Internet. Bardzo ważna jest zatem kontrola tego, jakie informacje są przetwarzane na nasz temat, bo dzięki temu możemy uniknąć wielu stresujących sytuacji. 

Europejski Rejestr Informacji Finansowej działa w ramach Biura Informacji Gospodarczej. W bazach ERIF BIG S. A. znajdziemy dane na temat przeterminowanych płatności, jak i tych, które zostały spłacone w terminie. Informacje te dotyczą osób fizycznych i przedsiębiorców. Rejestr dłużników ERIF bardzo często wykorzystywany jest przez firmy pożyczkowe w celach weryfikacji potencjalnego klienta. W I kwartale 2021 pobrano aż 2,9 mln raportów ERIF, co świadczy o dużej popularności tego biura na polskim rynku finansowym.

Rejestr dłużników ERIF - co to jest. Opinie

ERIF - jak działa i jakie ma zadania?

Co to jest ERIF? ERIF BIG należy do grupy kapitałowej KRUK, czyli największej polskiej firmy windykacyjnej. Funkcjonowanie biura uregulowane jest w Ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Głównym celem biura jest wzmocnienie bezpieczeństwa zawieranych transakcji finansowych. BIG ERIF

 • gromadzi i udostępnia dane, dzięki którym możemy odzyskać pieniądze, 
 • pozwala poznać stan naszej sytuacji finansowej, 
 • umożliwia ocenę kondycji finansowej kontrahenta, 
 • zabezpiecza dane przed wyłudzeniami, 
 • pomaga w ocenie ryzyka podczas zawierania umów, 
 • wspiera proces egzekwowania umów, 
 • poprzez systemy scoringowe typuje nierzetelnych klientów. 

Działanie ERIF polega dodatkowo na przyjmowaniu, przechowywaniu oraz ujawnianiu informacji gospodarczych, które mogą być:

 • negatywne, czyli o zobowiązaniach, które nie zostały spłacone w terminie, 
 • pozytywne, czyli o płatnikach, którzy terminowo regulują swoje zobowiązania.

Do pozostałych Biur Informacji Gospodarczej należą: 

 • BIG Infomonitor, 
 • KRD - Krajowy Rejestr Długów, 
 • Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej, 
 • Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych.

Co zawiera rejestr dłużników ERIF?

Do bazy ERIF wpisany jest każdy konsument, którego wartość długu wynosi minimum 200 zł., a opóźnienie w spłacie występuje od co najmniej 30 dni. Termin powstania zaległości nie może być dłuższy niż 6 lat wstecz. W przypadku przedsiębiorców dług musi wynosić minimum 500 zł, a brak spłaty powinien przekroczyć 30 dni. Termin powstania zaległości nie ma znaczenia, czyli inaczej niż w przypadku konsumentów. 

Dane, które przekazuje wierzyciel do ERIF to: 

 • data powstania zaległości, 
 • kwota zobowiązania, 
 • tytuł prawny, 
 • informacja o przedawnieniu roszczenia, 
 • terminy wysłanych wezwań do zapłaty,
 •  informacja o ewentualnym zakwestionowaniu długu przez dłużnika.

Natomiast do danych identyfikujących dłużnika przetwarzanych przez ERIF należą w przypadku

 • konsumenta: imię i nazwisko, seria i numer dowodu osobistego oraz numer PESEL, 
 • podmiotu gospodarczego: nazwa działalności, numer NIP, numer REGON, adres i przedmiot działalności.

Kiedy sprawdzić siebie w ERIF - opinie

Sytuacji, w których warto sprawdzić siebie w ERIF jest wiele. Wybraliśmy te, które są najbardziej istotne: 

 • dostałeś odmowę przyznania pożyczki lub kredytu,
 • otrzymałeś wezwanie do zapłaty, 
 • chcesz zrealizować zakup ratalny, 
 • otrzymałeś informację o dopisaniu do listy dłużników, 
 • chcesz wiedzieć, kto i kiedy pobierał informacje na twój temat, 
 • potrzebujesz pobrać informację pozytywną do udokumentowania wiarygodności, 
 • chcesz sprawdzić, jakie informacje gospodarcze o tobie są przetwarzane.

Który raport ERIF wybrać?

ERIF BIG udostępnia online aż trzy typy raportów, w których na bieżąco możemy sprawdzić pozytywne i negatywne informacje na swój temat. Oto ich rodzaje: 

 • raport o sobie - raport ten stanowi podsumowanie wszystkich informacji gospodarczych przetwarzanych przez ERIF na twój temat. Po pierwsze dowiesz się, czy ERIF w ogóle takie dane posiada i przetwarza. Po drugie sprawdzisz, kto dopisał cię do ERIF i czy dane te dotyczą przeterminowanych zobowiązań, czy odwrotnie i są to informacje pozytywne. 
 • raport z rejestru zapytań - umożliwia sprawdzenie, kto szukał informacji na nasz temat w ciągu ostatnich 12 miesięcy. 
 • raport o dokumencie - raport taki umożliwi sprawdzenie, czy ktoś próbował posłużyć się utraconym przez nas dokumentem w przypadku zgubienia lub kradzieży dowodu. Pozwoli nam również zweryfikować czy nasz dokument nie został podrobiony i ktoś posługuje się naszymi danymi do zaciągania zobowiązań.

Jak sprawdzić siebie w ERIF BIG?

Aby pobrać raport ERIF, należy utworzyć bezpłatne konto na stronie internetowej biura. Do założenia profilu potrzebne są podstawowe dane osobowe, następnie musimy dokonać potwierdzenia naszej tożsamości, np. poprzez wykonanie przelewu weryfikującego na 1 zł. Raz na pół roku taki raport możemy pobrać bezpłatnie. Więcej na ten temat również w naszym artykule: ERIF - jak sprawdzić swoje dane? 

Jak usunąć wpis z ERIF?

Co w sytuacji, w której okaże się, że w raporcie ERIF BIG odnajdziemy negatywną informację na nasz temat? Czy to przekreśla nasze szanse na otrzymanie pożyczki? Wpis zostanie usunięty z raportu dopiero po spłacie zobowiązania. Do tego momentu udzielenie dodatkowego finansowania możliwe jest tylko w instytucjach pozabankowych.

Znajdź najlepsze pożyczki w 2021 roku

Znajdź najlepsze pożyczki w 2021 roku

 • Spersonalizowane oferty
 • Najlepsza oferta na rynku
 • Brak opłat

Szybka odpowiedź / Minimum formalności