ERIF

Co to jest ERIF i jakie ma funkcje?

ERIF, a właściwie ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A., jest rejestrem dłużników, będących osobami fizycznymi oraz podmiotami gospodarczymi oraz gromadzącym na ich temat negatywne dane, takie jak zaległości w spłacie zobowiązań, a także dane pozytywne, takie jak terminowa spłata zobowiązań. Informacje, jakie można uzyskać z tej instytucji dotyczyć mogą kontrahentów, a także własnego przedsiębiorstwa czy też samego siebie, jako osoby fizycznej. Biura informacji gospodarczej, w tym także ERIF, skupiają swoją działalność w trzech obszarach, którymi są przyjmowanie, przechowywanie oraz przekazywanie informacji o charakterze gospodarczym. Co więcej, gromadzone dane są regularnie weryfikowane celem osiągnięcia ich stałej aktualności. Minimalne zadłużenie, które może skutkować wpisaniem do rejestru ERIF jest określone ustawowo i wynosi 200 zł dla konsumenta lub 500 zł dla podmiotów gospodarczych.

Kto korzysta z bazy ERIF i jakie informacje tam znajdziemy?

Z bazy danych ERIF korzystają nie tylko osoby fizyczne i przedsiębiorcy, ale również firmy telekomunikacyjne, instytucje finansowe, firmy windykacyjne czy także instytucje publiczne. W bazie ERIF znaleźć się mogą informacje dotyczące również niezapłaconych faktur, rachunków oraz pozabankowych pożyczek. Informacje o negatywnym charakterze skutkować mogą trudnościami w uzyskaniu wnioskowanych pożyczek, w przyznaniu możliwości zakupu ratalnego w sklepach czy także przy podpisywaniu umowy na abonament telefoniczny. Początkowo, bo do 2009 r. ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. prowadziło działalność pod nazwą KSV BIG, do 2016 r. pod nazwą Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej.

Sprawdź także: