Kredyty hipoteczne w 2023 roku - zmiany

Zakup nieruchomości na kredyt? Jak się okazuje, w roku 2023 ma być to łatwiejsze. Zmiany w kredytach hipotecznych w 2023 roku mają złagodzić obostrzenia związane z ich pozyskiwaniem i tym samym sprawić, że będą one nieco bardziej dostępne. Sprawdźmy, co dokładnie ma ulec przeobrażeniu w tym zakresie.

Zmiana WIBOR-U na WIRON

Jedną z najbardziej istotnych zmian w następnych latach ma być zastąpienie WIBOR-U przez WIRON, co ma wpływać na wysokość comiesięcznej raty kredytowej. Do końca roku 2024 nowy wskaźnik ma być jedynym obowiązującym i całkowicie zastąpić WIBOR. Jak się jednak okazuje, już teraz niektóre banki stosują wyłącznie nowy wskaźnik, a także edukują w jego zakresie klientów.

Co jednak zmiana ta oznacza bezpośrednio w zakresie kredytów hipotecznych w 2023 roku? Przede wszystkim niższą ratę i to mimo że eksperci przewidują, iż finalnie WIRON będzie zbliżony pod względem wartości do WIBOR-U. Jednak już teraz na pojedynczej racie można zaoszczędzić od kilkudziesięciu do kilkuset złotych, co w perspektywie 20 lub 30 lat kredytowania, będzie oznaczało sporo pieniędzy pozostałych na koncie.

Dodatkowo - pomimo że WIRON będzie wyłącznie stosowanym wskaźnikiem za kilkanaście miesięcy - już teraz niektóre banki proponują klientom ofertę, w której jest on obowiązujący. Warto sprawdzić więc, w jaki sposób taka oferta wpłynie na comiesięczną ratę, gdyż w większości przypadków zmiana ta będzie bardzo pozytywna. Sam wskaźnik oceniany jest także jako bardziej miarodajny oraz wiarygodny. Wynika to z faktu, że oceniany jest nie na bazie przewidywań jak WIBOR, a zdarzeń historycznych nie tylko pomiędzy bankami, ale też innymi instytucjami finansowymi.

Zmiana w przypadku zdolności kredytowej

Dotąd posiadanie dzieci miało negatywny wpływ na zdolność kredytową. Wynikało to z faktu, że banki uwzględniały nie tylko dochody gospodarstwa domowego, ale również wydatki. W praktyce oznaczało to, że posiadanie dziecka mogło zmniejszać zdolność nawet o 10 proc., czyli w sposób bardzo znaczący.

Sytuacja ulega jednak zmianie w 2023 roku, banki przy wyliczaniu zaczęły bowiem brać pod uwagę także świadczenie 500+. Statystyki pokazują, że w styczniu 2023 zdolność kredytowa była najwyższa od maja 2022. Oznacza to, że kredyt hipoteczny w 2023 znów staje się bardziej dostępny.

Istotny wpływ na zdolność kredytową w ostatnich miesiącach miała także rekomendacja S. W kwietniu 2022 KNF narzuciła konieczność stosowania buforu 5 proc., który był doliczany do zdolności kredytowej (poprzednio było to 2,5 proc.). Doprowadziło to do znacznego spadku zdolności kredytowej dla osób, które jeszcze jakiś czas wcześniej byłyby w stanie uzyskać finansowanie na hipotekę. 

Możliwe są jednak przeobrażenia także i tutaj. 16 grudnia 2022 wstępnie została zapowiedziana zmiana w tym zakresie, najpierw dla kredytów ze zmiennym oprocentowaniem. Dlatego w przypadku dłuższego okresu obowiązywania, niższy ma być bufor do obliczania zdolności. Oznacza to, że w przypadku 5-letniej stopy, byłoby to 2,5 proc. W praktyce oznacza to, że powróciłaby zdolność sprzed implementacji rekomendacji S. Jeśli dojdą do tego zmiany wspomniane powyżej, czyli z ujmowaniem 500+, to sytuacja może okazać się bardzo pozytywna.

Kredyty hipoteczne w 2023 roku a obawy konsumentów

Pomimo faktu, że sporo zmienia się na lepsze na rynku kredytowym, w styczniu 2022 wartość zapytań o kredyty mieszkaniowe spadła o nieco ponad 56 proc. w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej. Przyczyn jest kilka, a poza wysokimi stopami procentowymi wielu z potencjalnych kredytobiorców wciąż obawia się skutków spowolnienia gospodarczego. Wciąż wysokie są też ceny nieruchomości, co zniechęca wiele osób do rozważania zakupu. Nie spada dodatkowo koszt utrzymania, co także zmniejsza chęć do zaciągania takich zobowiązań.

Co z inflacją w najbliższym miesiącach?

Najbardziej pożądanym scenariuszem byłoby obniżenie inflacji do poziomu jednocyfrowego. Wówczas Rada Polityki Pieniężnej prawdopodobnie obniżyłaby także stopy procentowe, co zdecydowanie wpłynęłoby na wzrost popytu na kredyty hipoteczne. Jakie są jednak prognozy w tym zakresie?

KE przewiduje, że wyraźny spadek inflacji rozpocznie się od II kwartału 2023 roku, natomiast jednocyfrową wartość ma osiągnąć już w IV kwartale tego roku. Polska ma też uniknąć recesji, na co ma wskazywać wzrost PKB na poziomie 0,4%. Spowodowałoby to odmrożenie gospodarki i miało pozytywny wpływ na kredyty hipoteczne. Jak jednak będzie w praktyce oraz czy przewidywania się sprawdzą? Tego dowiemy się już wkrótce.

Kredyt hipoteczny w 2023 ma być łatwiejszy do uzyskania. Jednak niepewność wciąż jest spora, przede wszystkim ze względu na sytuację gospodarczą, z jaką mamy do czynienia w naszym kraju. Aby poznać szczegóły oraz ocenić swoją sytuację warto skonsultować się z doradcą kredytową, który pomoże dopasować najlepszą ofertę oraz wskaże, jak sytuacja może kształtować się w najbliższym czasie.