Kredyt studencki - czym jest i komu przysługuje?

Finansowanie studiów to dla młodej, zazwyczaj niepracującej na pełen etat osoby, spore wyzwanie. W takiej sytuacji pomocny jest kredyt studencki, który może stanowić wsparcie np. w zakresie zakupu podręczników lub wynajmu mieszkania. Sprawdźmy, komu przysługuje kredyt studencki oraz jakie warunki trzeba spełnić, aby móc go uzyskać.

Co to jest kredyt studencki?

Kredyt studencki to pożyczka dla studenta, która wypłacana jest w transzach. Co istotne, często jest on korzystniejszy, aniżeli kredyt gotówkowy. Chodzi tutaj przede wszystkim o:

 • niższe oprocentowanie,
 • możliwość dopasowania wysokości rat do swoich indywidualnych potrzeb,
 • dwuletnią karencję co do spłaty zobowiązań,
 • dowolność dysponowania, czyli przeznaczenia na dowolny cel,
 • możliwość umorzenia części kwoty dla najlepszych studentów.

Komu przysługuje kredyt studencki?

Jakie są warunki przyznania kredytu studenckiego? Pierwszą kwestią jest oczywiście to, kto może ubiegać się o takie finansowania. Niezbędny będzie status studenta lub doktoranta, choć sam wniosek mogą złożyć ci, którzy dopiero zostali przyjęci na uczelnię, ale jeszcze nie rozpoczęli edukacji. Co istotne, kredyt studencki można wziąć niezależnie od trybu nauczania. Jest on bowiem przeznaczony zarówno do studentów dziennych, jak i zaocznych.

Warto mieć także na uwadze, że bank, do którego zostanie złożony wniosek o kredyt studencki, sprawdzi dochód przypadający na osobę w rodzinie. W roku 2023 nie może być on wyższy, aniżeli 3000 zł. Kwota ta nierzadko ulega jednak zmianie rok do roku, warto więc na bieżąco ją sprawdzać.

Ile pieniędzy można dostać w ramach kredytu studenckiego?

To student sam decyduje, jaką kwotę chce uzyskać. W praktyce może być to od 400 do 1000 złotych na miesiąc, w zależności od bieżących potrzeb. Co ważne, może mieć miejsce także zmiana w tym zakresie i dopasowanie wysokości środków na późniejszym etapie. Oczywiście bardzo istotne jest odpowiednie zarządzanie takim budżetem, w czym mogą pomóc np. aplikacje do oszczędzania.

Jakie jest oprocentowanie kredytu studenckiego?

Oprocentowanie kredytu studenckiego to oczywiście istotna informacja. Jest ono równe marży danej instytucji, a także 1,2 stopy redyskontowej. Realnie będzie to natomiast około 5 proc., czyli znacznie niżej, aniżeli inne rodzaje kredytów. Dodatkowo ratę można obliczyć dzięki jednemu z dostępnych kalkulatorów online.

Jakie dokumenty dostarczyć do banku?

W praktyce o taki kredyt można ubiegać się przez cały rok. Aby jednak przyspieszyć decyzję, warto od razu przekazać do instytucji finansowej wszystkie, niezbędne informacje. Oto lista dokumentów, które trzeba zgromadzić:

 • uzupełniony wniosek o kredyt studencki,
 • zaświadczenie o dochodach w rodzinie,
 • potwierdzenie posiadania statusu studenta,
 • zaświadczenie od poręczycieli (zazwyczaj jest to rodzina).

Po złożeniu wszystkich dokumentów na decyzję oczekuje się zazwyczaj do 30 dni.

Na jaki czas udzielany jest kredyt studencki?

Kredyt studencki uiszczany jest na czas nie dłuższy niż 6 lat. Dodatkowo okres spłaty zadłużenia to do dwóch lat od momentu zakończenia edukacji. Istnieje jednak możliwość, aby takie zobowiązanie spłacić wcześniej. Warto jednak mieć na uwadze, że nie w każdej sytuacji rzeczywiście jest to opłacalne. Trzeba więc bardzo uważnie sprawdzić oraz przeanalizować warunki umowy, a także swoją sytuację finansową.

Co w przypadku przerwania studiów?

Trzeba mieć na uwadze także to, co należy zrobić w przypadku przerwania edukacji. Generalnie spłata kredytu ma miejsce miesiąc po terminie, gdy kredytobiorca miał złożyć ważną legitymację (ma to miejsce dwa razy do roku). Jeśli więc dana osoba przerywa edukację, to musi poinformować o tym instytucję finansową. W takiej sytuacji kolejne transze nie będą wypłacane.

Jak wygląda umorzenie kredytu studenckiego?

Co ciekawe, student ma też szansę na to, aby uzyskać umorzenie części kwoty, która pozostała do spłacenia. Dotyczy to jednak tylko tych osób, które ukończyły edukację jako najlepsi absolwenci. W praktyce są trzy progi odnoszące się do tego, ile może wynieść umorzenie oraz jakie wyniki trzeba osiągnąć. Wynoszą one kolejno:

 • 50 proc. umorzenia kwoty kredytu - gdy kredytobiorca ukończył studia lub też naukę w szkole doktorskiej w grupie 1 proc. najlepszych osób,
 • 35 proc. umorzenia kwoty kredytu - gdy ukończył studia w grupie od 1,01 do 5 proc. najlepszych osób,
 • 20 proc. umorzenia kwoty kredytu - gdy ukończył edukację w grupie od 5,01 do 10 proc. najlepszych osób.

Umorzenie kredytu studenckiego może mieć miejsce także w przypadku trudnej sytuacji życiowej oraz materialnej. Wówczas należy zgłosić się z wnioskiem do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Kredyt studencki może stanowić istotne wsparcie finansowe podczas edukacji wyższej. Oczywiście studenci mają też inne opcje do rozpatrzenia, w tym pożyczki online dla bezrobotnych, które zazwyczaj brane są na znacznie mniejsze kwoty i mogą stanowić wsparcie z miesiąc do miesiąca.