Wysokość oprocentowania kredytu

Co to jest wysokość oprocentowania kredytu? - Definicja

Wysokość oprocentowania kredytu bezpośrednio wpływa na ilość pieniędzy, które kredytobiorca będzie musiał oddać w ramach udzielonego kredytu. Spłata zobowiązania obejmuje udzielone środki oraz odsetki od tego kapitału, o wysokości których decyduje właśnie wysokość oprocentowania. Wskaźnik ten jest prezentowany w ujęciu rocznym, także w sytuacji krótszego okresu kredytowania. Wysokość oprocentowania stanowi koszt, który jest częścią raty danego zobowiązania. Oferty kredytów, czy pożyczek zawsze zawierają wskazany poziom oprocentowania w parze z innym wskaźnikiem, którym jest rzeczywista roczna stopa oprocentowania, czyli RRSO. Oprocentowanie zobowiązań może mieć charakter stały lub zmienny. O stałym oprocentowaniu mówi się, gdy z góry jest określona jego wartość w całym okresie spłaty.

Od czego zależy wysokość oprocentowania kredytu?

Na wysokość oprocentowania kredytu wpływ w pierwszej kolejności ma ryzyko pożyczania środków danej osobie lub przedsiębiorcy, ponoszone przez bank. Możliwość uzyskania atrakcyjnie niskiego oprocentowania jest większa dla tych podmiotów, które mają nieskazitelną historię kredytową, i które posiadają stałe dochody na wysokim poziomie. Drugi czynnik, który wpływa na wysokość oprocentowania jest wysokość samego kredytu. Niższe oprocentowanie jest zazwyczaj oferowane przez banki w ofertach na wysokie zobowiązania. Kolejną rzeczą, która może obniżyć wysokość oprocentowania jest wkład własny, możliwy przy zakupie nieruchomości lub samochodu. Przyjmuje się, że najniższe oprocentowanie można uzyskać w przypadku kredytów hipotecznych, bowiem opiewają na bardzo wysokie kwoty, przy długim okresie kredytowania.

Sprawdź także: