Odsetki w kredytach

Odsetki w kredytach są odzwierciedleniem kosztu związanego z pożyczaniem kapitału. Stanowią jedną z głównych składowych rat płaconych co miesiąc kredytodawcy (obok tzw. raty kapitałowej).

Odsetki w kredytach - od czego zależy ich wysokość?

Wysokość odsetek, które kredytobiorca musi zapłacić w danym miesiącu, zależy od oprocentowania kredytu, formy jego spłaty (rata stała lub malejąca), wysokości kwoty, która pozostała jeszcze do spłacenia oraz od długości okresu spłaty zobowiązania. Im wyższe oprocentowanie, wyższe zobowiązanie oraz dłuższy okres kredytowania, tym wyższe będą odsetki. Wysokość odsetek w kredycie ustalana jest przez udzielającą kredytu instytucję finansową, w oparciu o aktualnie obowiązujące w danym kraju stopy procentowe. Organem, który decyduje w Polsce o wysokości stóp procentowych, jest Rada Polityki Pieniężnej.

Jak obliczane są odsetki w kredytach?

Odsetki stanowią określony procent kapitału, który pozostał jeszcze do spłaty, toteż ich udział w każdej racie jest inny. Najwyższe odsetki płacone są na samym początku okresu spłaty kredytu, a wraz ze spłacaniem zobowiązania, sukcesywnie maleją. W przypadku kredytu z ratą stałą będzie się to objawiało tym, że udział odsetek w racie będzie w każdym kolejnym miesiącu coraz mniejszy. Ten proces jest jeszcze bardziej widoczny przy kredytach z ratą malejącą, ponieważ w ich przypadku kredytobiorca spłaca co miesiąc jednakową część pożyczonego kapitału powiększoną o odsetki, których z każdym miesiącem jest coraz mniej. Przy dokonywaniu obliczeń warto pamiętać, że odsetki podawane są zawsze w ujęciu rocznym. Należy też mieć na uwadze, że nie jest to jedyny koszt związany z pożyczaniem pieniędzy. Trzeba także zwracać uwagę na prowizję w pożyczkach, którą dana instytucja może, ale nie musi naliczyć.

Sprawdź także: