Stopy procentowe w Polsce w 2022 – prognozy, wzrosty i konsekwencje

Stopy procentowe w Polsce w 2022 – prognozy, wzrosty i konsekwencje 

Kolejna podwyżka stóp procentowych, jaka miała miejsce 5 maja, spowodowała, że są one najwyższe od 2014 roku. Rada Polityki Pieniężnej (RPP) informuje, że sytuacja ta jest skutkiem rosnącej inflacji. Jakie są prognozy na kolejne miesiące? Czy jest możliwe zatrzymanie wzrostu stóp procentowych? Sprawdź, jakie mogą być konsekwencje podwyżki stóp procentowych w 2022 roku.

Stopy procentowe Polska – najważniejsze informacje

Rada Polityki Pieniężnej na majowym posiedzeniu podwyższyła stopy procentowe w Polsce o 75 punktów bazowych, co oznacza, że główna stopa NBP wzrosła do 5,25 proc. To mniej niż przewidywały prognozy jednak sytuacja ta, nie oznacza końca podwyżek. Ekonomiści byli przekonani, że stopy wzrosną o 100 pkt bazowych, jako odpowiedź na szybki wzrost inflacji w kwietniu, która aktualnie wynosi 12,3 proc. Wynik ten jest najwyższy od 1998 roku. Jeżeli dodamy do tego wzrost płac i produkcji przemysłowej to mamy ryzyko utrwalenia się inflacji, czyli sytuacji, której RPP chce uniknąć za wszelką cenę. Jedynym powodem rezygnacji z wyższej podwyżki punktów bazowych mogła być obawa o pogorszenie sytuacji kredytobiorców.

podwyżki stóp procentowych w 2022

Podwyżki stóp procentowych w 2022 – wpływ na raty kredytu

Każda zmiana stóp procentowych w pierwszej kolejności uderza w kredytobiorców spłacających kredyty. I to nie tylko hipoteczne, ale również gotówkowe oparte na zmiennej stopie procentowej. W tym przypadku na wysokość raty ma wpływ oprocentowanie, które składa się z marży banku plus zmienny WIBOR, którego wysokość uzależniona jest od wartości stóp procentowych. Zasada jest prosta. Każdy wzrost stóp procentowych powoduje wzrost WIBOR-u i oprocentowania kredytów. Aktualna stawka WIBOR(R) 3M wynosi 6,33%, przy czym jeszcze we wrześniu 2021 wynosiła 0,24%. Oznacza to, że kredytobiorcy mogą płacić nawet o 40-50% wyższą ratę, niż w czasie pandemii.

Ustawa o kredycie konsumenckim oraz Kodeks cywilny określają maksymalne oprocentowanie pożyczek i kredytów. Zgodnie z przepisami oprocentowanie w skali roku nie może przekroczyć dwukrotności odsetek ustawowych, które obliczane są poprzez dodanie 3,5 pkt proc. do stopy referencyjnej NBP. Oznacza to, że na dzień 6 maja 2022 roku maksymalne oprocentowanie kredytów i pożyczek nie może przekroczyć 17,5%.

Stopy procentowe w Polsce w 2022 a lokaty bankowe

Wzrost stóp procentowych powoduje, że banki komercyjne muszą pożyczać drożej pieniądze z banku centralnego. Jedynym sposobem, aby tego uniknąć, jest podniesienie oprocentowania lokat terminowych i kont oszczędnościowych tak, aby zachęcić klientów indywidualnych do wpłat gotówki na rachunki bankowe. Jeżeli jednak instytucja finansowa ma dużo pieniędzy, to mimo wzrostu stóp procentowych nie podnosi oprocentowania depozytów lub wzrosty te są bardzo małe. Po ostatniej podwyżce stóp procentowych możemy obserwować wzrost oprocentowania na rynku oszczędnościowym, dlatego warto sprawdzić aktualne oferty.

Co dalej ze stopami procentowymi w 2022? Prognozy RPP 2022

Biorąc pod uwagę fakt, że nasz kraj ma obecnie jeden z najwyższych wskaźników inflacji w Unii Europejskiej to zarówno analitycy bankowi, jak i niezależni eksperci mówią jasno o tym, że możemy spodziewać się kolejnych wzrostów stóp procentowych. Prognozy RPP sugerują, że w ciągu najbliższych 6 miesięcy WIBOR 3M może wynieść 7,6 proc. Najbardziej wzrosną raty kredytów, które mają wysokie zadłużenie i długi okres spłaty. Konsekwencją podwyżek będzie również ograniczenie kwoty dostępnego kredytu dla potencjalnych kredytobiorców. Wpływ na to ma również nowa rekomendacja Komisji Nadzoru finansowego odnośnie wyliczania zdolności kredytowej. Ktoś, kto w październiku 2021 r. mógł liczyć na 300 tys. zł kredytu na 25 lat, obecnie otrzyma już tylko ok. 167 tys. zł. Kolejne wzrosty stóp procentowych oznaczać będą, że kredyt będzie coraz trudniej otrzymać.

Znajdź najlepsze pożyczki w 2021 roku

Znajdź najlepsze pożyczki w 2021 roku

  • Spersonalizowane oferty
  • Najlepsza oferta na rynku
  • Brak opłat

Szybka odpowiedź / Minimum formalności