Czy można dostać kredyt w Polsce pracując za granicą?

Czy można dostać kredyt w Polsce pracując za granicą? 

Uwolnienie wielu europejskich rynków pracy spowodowało, że bardzo wielu Polaków postanowiło wyjechać do pracy za granicę i tam też legalnie osiąga dochody już od wielu lat. Są to osoby, które wyjechały z całymi rodzinami, lub też nadal wspierają swoich najbliższych, którzy pozostali w kraju. Niejednokrotnie osoby te myślą np. o zainwestowaniu w nieruchomości w Polsce, co wymagać może wsparcia kredytowego. Czy istnieje możliwość zaciągnięcia kredytu hipotecznego dla osób pracujących za granicą? A co z kredytami gotówkowymi? Czy je też można dostać na zagraniczny dochód? Wszystko, co warto wiedzieć na temat kredytów dla pracujących za granicą.

Kredyt w polskim banku a praca za granicą

Wielu Polaków wyemigrowało za pracą zarobkową, zwłaszcza do najbardziej atrakcyjnych rynków, jak Wielka Brytania, Niemcy, kraje skandynawskie czy USA. Osiągając dochody w obcych walutach, osoby te często myślą o inwestowaniu w Polsce, bo chcą wrócić do kraju teraz, lub też planują to zrobić w przyszłości. Najczęściej chcą kupić mieszkania, domy czy działki, które na tle gospodarek zachodnich wciąż są relatywnie tanie. Myślą też o rozkręceniu biznesu, na który przydatny będzie kredyt gotówkowy. Dla osób pracujących za granicą wzięcie kredytu na umowę z zagranicy nie jest jednak łatwym zadaniem, a na przeszkodzie stoi tzw. Rekomendacja S Komisji Nadzoru Finansowego. Zgodnie z nią banki nie powinny udzielać kredytów w innej walucie niż polski złoty, albo powinny udzielać je w tej walucie, w jakiej kredytobiorca osiąga dochody, co ma miejsce w przypadku kredytów hipotecznych.

Trudności w zaciągnięciu kredytu dla Polaków pracujących za granicą

Generalnie, chcąc wziąć kredyt, dochody z zagranicy mogą być wystarczające. O ile skorzystanie z kredytu na dochód zagraniczny jest możliwe, to w praktyce Polacy mniej zarabiający w kraju bywają korzystniej oceniani przez banki, niż osoby z wysokimi dochodami z zagranicy. Wynika to też z wyższego ryzyka, które ponosi bank. W przypadku braku spłaty zobowiązań przez kredytobiorcę, banki tracą możliwość skutecznego dochodzenia swoich roszczeń. Dlatego też wszelkie procedury związane z zaciągnięciem kredytu na dochód zagraniczny są znacznie trudniejsze. Często zatem banki wymagają minimum półrocznej ciągłości pracy u jednego pracodawcy (a nawet rocznej, czy dwuletniej), wyższego niż zwykle wkładu własnego oraz znacznie wyższych zarobków nominalnych. Same procedury trwają dłużej, a banki wymagają przysięgłego tłumaczenia wszystkich dostarczanych dokumentów.

kredyty gotówkowe dla pracujących za granicą

Kredyty gotówkowe dla pracujących za granicą - co jest potrzebne?

Jeśli pracujesz za granicą i chcesz skorzystać z oferty polskich banków w zakresie kredytu gotówkowego, to na szczęście procedury są łatwiejsze, niż w przypadku kredytów hipotecznych. Gotówkowy kredyt na dochód zagraniczny jest zdecydowanie możliwy, ale przy tym należy:

  • przedłożyć umowę o pracę lub kontrakt (ze wskazanym wyżej minimalnym okresem zatrudnienia);
  • legitymować się dokumentem tożsamości (czasem paszportem);
  • przedłożyć zaświadczenie o osiąganych dochodach, ale pochodzących spoza działalności gospodarczej;
  • udokumentować wpływy na konto, minimum 6 ostatnich miesięcy;
  • przedłożyć zagraniczny PIT;
  • przedstawić historię kredytową albo raport z zagranicznego odpowiednika Biura Informacji Kredytowej;
  • poświadczyć zameldowanie w Polsce.

Szczegóły ofert banków w zakresie kredytów na dochód zagraniczny mogą się różnić, dlatego warto przed finalnym wyborem dokładnie zapoznać się z wszystkimi warunkami.

Kredyt hipoteczny dla osób pracujących za granicą - czy to możliwe?

Zdecydowanie trudniej jest zaciągnąć Polakom pracującym za granicą kredyt hipoteczny. Oferty banków w tym zakresie są z jednej strony bardzo mocno ograniczone, a sama procedura kredytowa jest mocno skomplikowana. Wymaga to niejednokrotnie pośrednictwa doradcy kredytowego, co może generować dodatkowe koszty. O kredyt hipoteczny dla osób pracujących za granicą mogą wnioskować najczęściej wszyscy pracujący w strefie euro oraz w Stanach Zjednoczonych, ale osiągalne są też oferty dla pracujących w Wielkiej Brytanii, Szwecji czy Norwegii. Poza odpowiednią zdolnością kredytową, wkładem własnym, banki mogą kierować się znacznie wyższymi restrykcjami w zakresie długości zatrudnienia u jednego pracodawcy, wymogiem zatrudnienia na czas nieokreślony, ale także np. wymogiem odpowiedniego poziomu atrakcyjności kredytowanej nieruchomości.

Kredyt dla pracujących za granicą. Co jeszcze warto wiedzieć?

Czy można dostać kredyt w Polsce pracując za granicą? Tak, chociaż jest to bardzo trudne zadanie. Banki w Polsce nie posiadają atrakcyjnej oferty kredytów na umowę z zagranicy, zwłaszcza w zakresie kredytów hipotecznych. Poza znacznie bardziej rygorystycznymi wymogami i procedurami, wymagane może też być osobiste wstawiennictwo, co stanowić może dodatkową przeszkodę w zdobyciu środków. O ile dla kredytów hipotecznych dla osób pracujących za granicą nie ma szczególnej alternatywy, to dla kredytów gotówkowych na dochód zagraniczny może być wzięcie kredytu z pracującym w Polsce poręczycielem, albo skorzystanie z ofert firm pożyczkowych.

Znajdź najlepsze pożyczki w 2021 roku

Znajdź najlepsze pożyczki w 2021 roku

  • Spersonalizowane oferty
  • Najlepsza oferta na rynku
  • Brak opłat

Szybka odpowiedź / Minimum formalności