Oprocentowanie stałe czy zmienne? Co wybrać, kiedy dokonać zmiany?

Decydując się na kredyt hipoteczny klient w większości przypadków ma do wyboru oprocentowanie stałe oraz zmienne, które mają oczywiście wpływ na wysokość comiesięcznej raty. Pozostaje jednak pytanie, czym dokładnie one się różnią, a także które z nich okazuje się być lepszym rozwiązaniem. Serdecznie zachęcamy do lektury i poznania szczegółowych informacji w tym zakresie.

Czym jest oprocentowanie stałe?

Jak wskazuje sama nazwa, oprocentowanie stałe oznacza, że wysokość raty pozostanie na tym samym poziomie w czasie ustalenia oprocentowania (w naszym kraju jest to okres minimum 5 lat). Oznacza to, że rata kredytu nie jest uzależniona od tego, jak zmieniać się będą stopy procentowe i to nawet w sytuacji, gdy będą one maleć. Oznacza to w praktyce, że zobowiązanie będzie spłacane według stałych rat, zgodnie z czasem określonym w umowie.

Co ważne, decyzję w tym zakresie podejmuje się w momencie podpisywania umowy kredytowej, choć jak się okazuje, w większości sytuacji można ją również zmienić, na późniejszym etapie. Dotyczy to głównie kredytu hipotecznego, który jest zobowiązaniem długoterminowym. Wówczas można wystąpić z wnioskiem o restrukturyzację kredytu, czyli zmianę jego warunków, także w zakresie oprocentowania.

Czym jest oprocentowanie zmienne?

Oprocentowanie kredytu może być jednak również zmienne. Bazuje ono wówczas na obowiązujących stopach procentowych, które są uaktualniane przez Radę Polityki Pieniężnej. Jest ono tym samym bardziej ryzykowne, bowiem w czasie zaledwie kilku miesięcy rata może wahać się w znaczącym stopniu, w tym przede wszystkim wzrosnąć. Sprawia to, że trudniej zaplanować domowy budżet.

Jakie zalety i wady ma kredyt hipoteczny ze stałym oprocentowaniem?

Raty stałe czy zmienne, to jedna z istotniejszych kwestii dla przyszłych kredytobiorców. W kontekście oprocentowania stałego warto wskazać przede wszystkim na to, że daje ono większe poczucie bezpieczeństwa, zwłaszcza w trudniejszej sytuacji gospodarczej. Kredytobiorca ma bowiem gwarancję, że w danym okresie raty będą stałe i to niezależnie od tego, jak będą zmieniać się stopy procentowe. Tym samym wpłynie to na łatwiejsze planowanie domowego budżetu, zarówno miesiąc do miesiąca, jak i rok do roku.

Jednak także i w tym przypadku istnieją pewne wady. Trzeba mieć przede wszystkim na uwadze to, że kredyty hipoteczne ze stałym oprocentowaniem są droższe. Jeśli dodatkowo stopy procentowe zaczną spadać, to kredytobiorca ze stałą ratą na tym straci. Jak wspomnieliśmy wcześniej, oprocentowanie jest jednak stałe tylko przez określony czas, zazwyczaj 5 lat. Na ochronę przed zmianami stóp procentowych kredytobiorca może więc liczyć tylko w pewnym zakresie.

Jakie zalety i wady ma kredyt hipoteczny ze zmiennym oprocentowaniem?

Główną zaletą oprocentowania zmiennego jest to, że kredyt jest w jego przypadku tańszy. Oznacza to jednocześnie, że wyższa jest też zdolność kredytowa wielu osób, aniżeli przy oprocentowaniu stałym. Taki kredyt można również znaleźć praktycznie w każdym banku, co wpływa na jego większą dostępność.

Wady to natomiast wspomniane już wcześniej ryzyko podwyżek stóp procentowych, które trudno przewidzieć. Sprawia to jednocześnie, że domowy budżet musi być bardziej elastyczny miesiąc do miesiąca i tym bardziej rok do roku.

Oprocentowanie stałe czy zmienne przy kredycie hipotecznym?

Jak wspomnieliśmy, każde z tych rozwiązań ma swoje plusy oraz minusy. Trzeba więc bardzo dobrze określić swoje priorytety oraz co w przypadku kredytu hipotecznego jest kluczowe. Czy stabilność budżetu domowego z miesiąca na miesiąc to najważniejsza kwestia? Jeśli tak, to warto rozważyć kredyt z oprocentowaniem stałym.

Jeśli natomiast kredytobiorca ma mniejszą zdolność kredytową, ale i bierze pod uwagę ryzyko zmienności rat (w tym zarówno ich wzrostu, ale i spadku), to powinien rozważyć raty zmienne. Warto także omówić tę kwestię ze swoim doradcą finansowym, który na podstawie sytuacji finansowej wskaże, jaka opcja może być najlepsza.

Zmiana oprocentowania ze zmiennego na stałe

Wybór oprocentowania zmiennego lub stałego wcale nie musi być… stały. Zgodnie z dokumentem, jakim jest Rekomendacja S, bank powinien dać możliwość zmiany formuły oprocentowania kredytu ze zmiennego na stały lub też okresowo stały. Temat ten jest od 2021 szczególnie interesujący dla kredytobiorców, ze względu na stale zwiększające się stopy procentowe. Jak więc zmiana oprocentowania ze zmiennego na stałe może wyglądać w praktyce?

Podstawą jest oczywiście wniosek, który najczęściej należy złożyć w placówce oddziału (kilka banków daje też możliwość, aby zrobić to zdalnie). Poza wypełnieniem dokumentu, zazwyczaj należy także zabrać ze sobą Oświadczenie o źródle i wysokości miesięcznych dochodów oraz osobny formularz dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Szczegóły dotyczące dokumentacji warto jednak sprawdzić w banku, w którym zaciągnięty jest kredyt.

Raty kredytu stałe czy zmienne? Na to pytanie musi odpowiedzieć sobie każdy kredytobiorca. Trudno jednak wskazać, które rozwiązanie będzie najlepsze, zwłaszcza w perspektywie 10, 20 lub nawet 30 lat. Najlepiej więc tę kwestię skonsultować z doradcą finansowym.