To może chwilę potrwać
Twa przetwarzanie Twojego wniosku

Słownik

Weź pożyczkę

W naszym słowniku finansowo-pożyczkowym znajdziesz wytłumaczenie pojęć, z którymi możesz mieć styczność przy wnioskowaniu o pieniądze przez Internet. Wyjaśniamy również terminy z zakresu szeroko pojętych finansów, o których piszemy także na naszym blogu o pożyczkach online i finansach.

Aneks -  dodatek, załącznik do wcześniej zawartej umowy. Aneksem jest np. dokument potwierdzający przesunięcie terminu spłaty pożyczki.
BIG -  Biuro Informacji Gospodarczej, które dysponuje informacjami o zadłużeniach osób oraz firm – w związku z tym prowadzi Rejestr Dłużników BIG. W Polsce działają cztery takowe biura:
 • BIG InfoMonitor
 • Rejestr Dłużników ERIF BIG
 • Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej
 • Krajowy Rejestr Długów BIG
Rejestry dłużników są osobne dla każdego z tych biur, a dłużnicy mogą być wpisani w każdym BIG-u. Nie tylko banki i firmy pożyczkowe mogą sprawdzać swoich klientów - może to zrobić również przedsiębiorca (sprawdzić innego przedsiębiorcę i konsumenta za jego zgodą) i sam konsument (przedsiębiorcę i swój profil - raz na pół roku).
BIK -  Biuro Informacji Kredytowej, które prowadzi rejestr danych dotyczących historii kredytowych klientów banków i SKOK-ów. BIK oblicza ryzyko kredytowe dotyczące potencjalnego klienta banku. Wpływ na ocenę ma liczba zaciągniętych kredytów, terminowość w spłacaniu zadłużeń, częstotliwość ubiegania się o pieniądze. Firmy pozabankowe również mogą - ale nie muszą - sprawdzać swoich klientów w Biurze Informacji Kredytowej.
BOK -  Biuro Obsługi Klienta, które odpowiada za kontakt z konsumentami i ich obsługę. Każda firma kieruje swoich klientów do BOK-u w sprawie rozwiązania problemów.
Całkowity koszt pożyczki -  w ten zakres wchodzą wszystkie opłaty, które ponosi pożyczkobiorca. Będzie to:
 • prowizja
 • oprocentowanie
 • opłaty administracyjne
Należy mieć świadomość, że firmie będziemy musieli zwrócić więcej, niż pożyczyliśmy. Przed podpisaniem umowy należy przejrzeć dokładnie tabele opłat i prowizji, a także wiedzieć, ile odsetek będziemy musieli zapłacić.
Chwilówka -  udzielana na krótki okres - najczęściej jest to maksymalnie miesiąc. Można ją otrzymać w formie pożyczki gotówkowej (domowej), społecznej oraz internetowej. Chwilówka charakteryzuje się minimalnymi formalnościami - często oferowane jako "pożyczki bez BIK" lub "gotówka bez zaświadczeń".
Debet -  ujemne saldo na rachunku bankowym, które powstaje, kiedy właściciel konta bankowego korzysta np. z karty debetowej, wypłacając więcej pieniędzy niż znajdowało się na koncie. Aby skorzystać z debetu, należy mieć w banku przyznany kredyt debetowy, który spłaca się co miesiąc.
Doradca finansowy -  zawód, który odpowiada za profesjonalne doradztwo merytoryczne w zakresie finansów: zarówno ochrony majątku, jak i sposobów dodatkowego finansowania. Zależny doradca oferuje klientowi plan z wyszczególnieniem konkretnych ofert danych firm, z których klient powinien skorzystać; natomiast niezależny doradca proponuje klientowi czynności, takie jak np. założenie lokaty, skorzystanie z pożyczki lub kredytu czy zawarcie ubezpieczenia dla dziecka - nie precyzuje jednak dokładnych ofert, dając klientowi wiedzę i narzędzia, aby ten mógł sam o tym zdecydować.
Egzekucja komornicza -  zajęcie przez komornika majątku dłużnika, który ma pokryć jego zadłużenie. Działanie komornika zostaje podjęte na wniosek wierzyciela, dysponującego sądowym nakazem (tytułem egzekucyjnym) z klauzulą wykonalności. Egzekucja dochodów może zostać przeprowadzona z dochodów dłużnika, nieruchomości bądź ruchomości. Sprawdź, ile pieniędzy może zająć komornik.
Firma pożyczkowa -  pozabankowa instytucja finansowa, która udziela klientom pożyczek krótkoterminowych. Firm takich nie należy mylić z parabankami - nie wykonują one bowiem czynności substytucyjnych (zastępczych) dla czynności bankowych.
FK -  Federacja Konsumentów to organizacja, która działa na rzecz konsumentów na rynku: broni ich praw, ochrania przed nieuczciwymi praktykami przedsiębiorców, dba o rozwijanie się rynku zgodnie z prawem i zasadami etyki biznesu, stworzenie rynku czytelnego i przyjaznego dla konsumentów. Na jej stronie można znaleźć kontakty do oddziałów wojewódzkich, w których każdy konsument powinien otrzymać pomoc w problemie.
Karta debetowa -  karta płatnicza przyznawana przez bank, dzięki której możemy korzystać z ograniczonego debetu.
Karta kredytowa -  karta płatnicza z limitem kredytowym przyznanym przez bank. Możemy nią dokonywać transakcji bezgotówkowych. Pozwala na korzystanie ze środków pieniężnych wtedy, kiedy nasz własny dochód na koncie zostanie wyczerpany. Karty kredytowe to nieoceniona pomoc na wypadek losowych zdarzeń w życiu, w których gotówka jest potrzebna na teraz.
Klauzule niedozwolone -  klauzule zakazane, abuzywne; postanowienia umowy, które naruszają interesy konsumenta i stoją w sprzeczności z jego obowiązkami i prawami. Taka klauzula staje się niedozwoloną, jeżeli nie została poprzedzona indywidualnym uzgodnieniem jej z klientem. W przypadku szybkich pożyczek klauzulą niedozwoloną może być zapis o bardzo wysokich opłatach za monity przypominające o spłacie zadłużenia lub brak sprecyzowania, w jakim odstępie czasowym będą wysyłane. Listę klauzul znajdziesz na stronie UOKiK.
Konsolidacja -  połączenie dwóch lub więcej pożyczek w jedno zobowiązanie finansowe. Stopa procentowa ulega ujednoliceniu, podobnie jak inne warunki spłaty (np. termin spłaty zobowiązania). Zmniejszeniu ulega koszt obsługi.
KRD -  Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A., które działa od 2003 roku. Przedsiębiorstwo przechowuje i udostępnia informacje o dłużnikach, a owe informacje dostarczają przedsiębiorcy, osoby prywatne, gminy i instytucje. Potencjalny pożyczkobiorca lub kredytobiorca może zostać sprawdzony w BIG-u.
Kredyt -  umowa zawarta między bankiem a kredytobiorcą. Tylko banki mogą go udzielić.
Mikropożyczka -  może mieć wysokość podobną do chwilówki (np. 1000 zł na miesiąc) i zostać udzielona przez firmę pozabankową, ale również do kredytu, jeżeli udziela jej bank (nawet 50 tys. zł). Jest zaciągana na stworzenie działalności gospodarczej i w odróżnieniu od dotacji podlega zwrotowi z wliczonymi odsetkami i prowizjami.
Monit -  wezwanie do zapłaty długu, wysyłane konsumentom, którzy nie spłacają pożyczki w terminie. Może zostać wysłany drogą mailową, sms-em, listem poleconym. Nazywa się tak również upomnienie telefoniczne oraz wizytę przedstawiciela firmy w domu dłużnika. W umowie powinna zostać sprecyzowana:
 • liczba monitów,
 • czas między poszczególnymi wezwaniami, dający dłużnikowi realny czas na spłatę długu,
 • opłaty, które nie powinny przekraczać ich faktycznych kosztów (wysłania listu poleconego czy dojazdu pracownika do dłużnika).
NBP -  Narodowy Bank Polski, który ustala m.in. stopę lombardową, od której zależy maksymalne oprocentowanie kredytów i pożyczek na polskim rynku.
Obsługa domowa pożyczek -  chwilówka udzielana w domu klienta i spłacana również w formie “od ręki do ręki”. Ceniona przez konsumentów, którzy nie korzystają z konta bankowego i cenią sobie bezpośredniość kontaktu z przedstawicielem firmy.
Odsetki -  koszt naliczany za pożyczony kapitał. Wysokość odsetek zależy od:
 • pożyczonej kwoty,
 • terminu spłaty,
 • wysokości stopy procentowej.
Opłaty administracyjne -  ponoszone przez kredytobiorcę zwykle przy spłacie pożyczki, ale często na początku okresu kredytowania. Są naliczane z racji ponoszenia przez pożyczkodawcę kosztów w ramach swojej działalności.
Oprocentowanie nominalne -  pokazuje tylko oprocentowanie pożyczki - w przeciwieństwie do RRSO. Jest określane na podstawie stopy lombardowej - maksymalny koszt odsetek nie może przekroczyć jej czterokrotności.
Parabank -  instytucje, które działają na podstawie prawa bankowego, ale nie podlegają nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Ich oferta jest podobna do oferty bankowej - klienci mogą składać w nich depozyty. Na stronie KNF możesz znaleźć listę parabanków, wobec których KNF złożyła zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa.
Pożyczka domowa -  udzielana w domu konsumenta, tzw. pożyczka od ręki do ręki. Również spłata odbywa się w formie “do rąk własnych”.
Pożyczka krótkoterminowa -  zawierana na maksymalnie miesiąc czasu z możliwością przedłużenia terminu spłaty. Przeciętna wysokość pożyczki przez internet to minimalnie 50 zł, a maksymalnie - 1000 zł.
Pożyczka przez Internet -  jedna z form pożyczki krótkoterminowej, która jest realizowana online. Klient składa wniosek na stronie internetowej firmy lub na stronie pośredników, potwierdza swoją tożsamość weryfikacyjnym przelewem w symbolicznej kwocie  i czeka, aż pieniądze zostaną przelane na jego konto bankowe. Sprawdź 10 faktów o pożyczkach pozabankowych!
Pożyczka sms -  oferty typu „bez formalności”. Klient wysyła informację o chęci pożyczenia pieniędzy sms-em i również przez sms następuje weryfikacja. Jednak w tym systemie również konieczna jest weryfikacja tożsamości za pomocą przelewu bankowego o symbolicznej wysokości.
Pożyczka społecznościowa -  tzw. social lending, czyli możliwość pożyczania pieniędzy między konsumentami. Na specjalnych portalach ogłaszają się osoby potrzebujące dodatkowej gotówki oraz konsumenci, którzy są gotowi udzielić komuś pożyczki i zarobić na odsetkach.
Prowizja -  koszt związany z czynnością udzielenia pożyczki, stanowi wynagrodzenie firmy za rozpatrzenie wniosku oraz inne czynności.
Rolowanie pożyczek -  polega na spłacie jednego długu za pomocą pieniędzy z kolejnej pożyczki - czasami wziętej w tej samej firmie, czasami w innej. Przy zaciąganiu kolejnego zobowiązania trzeba mieć na uwadze, aby jej koszt nie przekraczał kosztów pierwszej chwilówki. Innymi słowy - stary dług zostaje zastąpiony nowym z nowym terminem spłaty.
RRSO -  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania sumująca wszystkie koszty kredytu lub pożyczki, którymi jest obarczony konsument: oprocentowanie, prowizje i inne opłaty. RRSO stanowi wartość procentową całego kosztu pożyczki w stosunku rocznym – dlatego przy pożyczkach sięga nawet kilkutysięcy procent - nie należy się tym przerażać. Im RRSO jest niższe, tym oferta bardziej opłacalna. W przypadku korzystania z usług brokerów system powinien wybrać najkorzystniejszą ofertę.
Rzecznik praw konsumenta -  organ chroniący konsumentów, wykonujący zadania powiatu, do którego obowiązków zależy m.in.:
 • prowadzenie edukacji konsumenckiej,
 • udzielanie bezpłatnych porad,
 • występowanie do przedsiębiorców w celu ochrony praw konsumenta,
 • wytaczanie powództw w sprawie umów uznanych za niedozwolone.
Scoring -  metoda oceny zdolności kredytowej konsumenta, który ubiega się o pożyczkę. Wynik jest przedstawiany w punktach - im wyższy, tym większa jest wiarygodność danego klienta. Jego profil jest porównywany do wyników osób, które już otrzymały kredyt i spłaciły go w terminie.
Spirala kredytowa -  inaczej: pętla kredytowa, spirala pożyczkowa; sytuacja, w której konsument nie jest w stanie spłacić w terminie zobowiązań finansowych. Pożycza kolejne pieniądze na spłatę części długu lub całości i pozostaje z kolejnym długiem do spłaty, nie potrafiąc wybrnąć z tej pętli zadłużenia.
Wierzytelności -  uprawnienie, które przysługuje wierzycielowi wobec dłużnika, czyli żądanie spełnienia świadczenia pieniężnego lub rzeczowego. Przeciwieństwo długu: jeżeli dłużnik nie spłacił chwilówki, to firma ma wierzytelność wobec dłużnika. Firma może odzyskać pieniądze we własnym zakresie lub skorzystać z usług komornika.
Windykacja -  dochodzenie roszczeń, w zakresie pożyczek - podjęcie czynności zgodnych z prawem, które mają na celu odzyskanie długu od dłużnika. Rozróżniamy windykację polubowną i windykację sądową. Pierwsza oznacza monitowanie dłużnika (wysyłanie przypomnień o zapłacie drogą pocztową, mailową, sms-ową), druga występuje, kiedy dłużnik nie wykazuje żadnych chęci współpracy ze swoim wierzycielem. Firma pożyczkowa w takiej sytuacji uzyskuje sądowy wyrok/nakaz zapłaty, który może być podstawą do wszczęcia egzekucji komorniczej. Kolejne etapy to windykacja komornicza i windykacja karna.
Zdolność kredytowa -  zdolność klienta banku lub firmy pożyczkowej do spłacenia zobowiązania wraz z odsetkami w przewidzianym terminie płatności. Mają na nią wpływ takie czynniki jak:
 • wysokość dochodów konsumenta, ich źródło i regularność otrzymywania,
 • aktualne zobowiązania finansowe i długi - mają wpływ na ocenę historii kredytowej,
 • wiek pożyczkobiorcy lub kredytobiorcy,
 • okres, na jaki zostaje wzięta pożyczka lub planowany kredyt,
 • wysokość chwilówki lub kredytu,
 • liczba osób na utrzymaniu konsumenta.
W ocenie zdolności kredytowej pomagają Biura Informacji Gospodarczej i Biuro Informacji Kredytowej.
Związek Firm Pożyczkowych -  organizacja zrzeszająca polskie firmy pożyczkowe (zwłaszcza z rynku online), które spełniły szereg wymagań ZFP.  Firmy należące do wniosku muszą spełniać m.in. poniższe wymagania (przechodzą kilkustopniową weryfikację):
 • dominujący kanał sprzedaży online,
 • udzielanie pożyczek ze środków własnych,
 • brak kar od UOKiK za naruszenie praw konsumenta,
 • brak powtarzających się zarzutów na forach konsumenckich wobec oferty,
 • liczba reklamacji konsumenckich niższa niż 0.5% wszystkich zawartych umów w ubiegłym roku kalendarzowym,
 • brak klauzul niedozwolonych w umowach.