To może chwilę potrwać
Twa przetwarzanie Twojego wniosku

Słownik

W naszym słowniku finansowo-pożyczkowym znajdziesz wytłumaczenie pojęć, z którymi możesz mieć styczność przy wnioskowaniu o pieniądze przez Internet. Wyjaśniamy również terminy z zakresu szeroko pojętych finansów, o których piszemy także na naszym blogu o pożyczkach online i finansach.

Aneks -  dodatek, załącznik do wcześniej zawartej umowy. Aneksem jest np. dokument potwierdzający przesunięcie terminu spłaty pożyczki.
BIG -  Biuro Informacji Gospodarczej, które dysponuje informacjami o zadłużeniach osób oraz firm – w związku z tym prowadzi Rejestr Dłużników BIG. W Polsce działają cztery takowe biura:
 • BIG InfoMonitor
 • Rejestr Dłużników ERIF BIG
 • Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej
 • Krajowy Rejestr Długów BIG
Rejestry dłużników są osobne dla każdego z tych biur, a dłużnicy mogą być wpisani w każdym BIG-u. Nie tylko banki i firmy pożyczkowe mogą sprawdzać swoich klientów - może to zrobić również przedsiębiorca (sprawdzić innego przedsiębiorcę i konsumenta za jego zgodą) i sam konsument (przedsiębiorcę i swój profil - raz na pół roku).
BIK -  Biuro Informacji Kredytowej, które prowadzi rejestr danych dotyczących historii kredytowych klientów banków i SKOK-ów. BIK oblicza ryzyko kredytowe dotyczące potencjalnego klienta banku. Wpływ na ocenę ma liczba zaciągniętych kredytów, terminowość w spłacaniu zadłużeń, częstotliwość ubiegania się o pieniądze. Firmy pozabankowe również mogą - ale nie muszą - sprawdzać swoich klientów w Biurze Informacji Kredytowej.
BOK -  Biuro Obsługi Klienta, które odpowiada za kontakt z konsumentami i ich obsługę. Każda firma kieruje swoich klientów do BOK-u w sprawie rozwiązania problemów.
Całkowity koszt pożyczki -  w ten zakres wchodzą wszystkie opłaty, które ponosi pożyczkobiorca. Będzie to:
 • prowizja
 • oprocentowanie
 • opłaty administracyjne
Należy mieć świadomość, że firmie będziemy musieli zwrócić więcej, niż pożyczyliśmy. Przed podpisaniem umowy należy przejrzeć dokładnie tabele opłat i prowizji, a także wiedzieć, ile odsetek będziemy musieli zapłacić.
Chwilówka -  udzielana na krótki okres - najczęściej jest to maksymalnie miesiąc. Można ją otrzymać w formie pożyczki gotówkowej (domowej), społecznej oraz internetowej. Charakteryzują się minimalnymi formalnościami - często oferowane jako "pożyczki bez BIK" lub "gotówka bez zaświadczeń".
Debet -  ujemne saldo na rachunku bankowym, które powstaje, kiedy właściciel konta bankowego korzysta np. z karty debetowej, wypłacając więcej pieniędzy niż znajdowało się na koncie. Aby skorzystać z debetu, należy mieć w banku przyznany kredyt debetowy, który spłaca się co miesiąc.
Doradca finansowy -  zawód, który odpowiada za profesjonalne doradztwo merytoryczne w zakresie finansów: zarówno ochrony majątku, jak i sposobów dodatkowego finansowania. Zależny doradca oferuje klientowi plan z wyszczególnieniem konkretnych ofert danych firm, z których klient powinien skorzystać; natomiast niezależny doradca proponuje klientowi czynności, takie jak np. założenie lokaty, skorzystanie z pożyczki lub kredytu czy zawarcie ubezpieczenia dla dziecka - nie precyzuje jednak dokładnych ofert, dając klientowi wiedzę i narzędzia, aby ten mógł sam o tym zdecydować.
Egzekucja komornicza -  zajęcie przez komornika majątku dłużnika, który ma pokryć jego zadłużenie. Działanie komornika zostaje podjęte na wniosek wierzyciela, dysponującego sądowym nakazem (tytułem egzekucyjnym) z klauzulą wykonalności. Egzekucja dochodów może zostać przeprowadzona z dochodów dłużnika, nieruchomości bądź ruchomości. Sprawdź, ile pieniędzy może zająć komornik.
Firma pożyczkowa -  pozabankowa instytucja finansowa, która udziela klientom pożyczek krótkoterminowych. Firm takich nie należy mylić z parabankami - nie wykonują one bowiem czynności substytucyjnych (zastępczych) dla czynności bankowych.
FK -  Federacja Konsumentów to organizacja, która działa na rzecz konsumentów na rynku: broni ich praw, ochrania przed nieuczciwymi praktykami przedsiębiorców, dba o rozwijanie się rynku zgodnie z prawem i zasadami etyki biznesu, stworzenie rynku czytelnego i przyjaznego dla konsumentów. Na jej stronie można znaleźć kontakty do oddziałów wojewódzkich, w których każdy konsument powinien otrzymać pomoc w problemie.
Karta debetowa -  karta płatnicza przyznawana przez bank, dzięki której możemy korzystać z ograniczonego debetu.
Karta kredytowa -  karta płatnicza z limitem kredytowym przyznanym przez bank. Możemy nią dokonywać transakcji bezgotówkowych. Pozwala na korzystanie ze środków pieniężnych wtedy, kiedy nasz własny dochód na koncie zostanie wyczerpany.
Klauzule niedozwolone -  klauzule zakazane, abuzywne; postanowienia umowy, które naruszają interesy konsumenta i stoją w sprzeczności z jego obowiązkami i prawami. Taka klauzula staje się niedozwoloną, jeżeli nie została poprzedzona indywidualnym uzgodnieniem jej z klientem. W przypadku szybkich pożyczek klauzulą niedozwoloną może być zapis o bardzo wysokich opłatach za monity przypominające o spłacie zadłużenia lub brak sprecyzowania, w jakim odstępie czasowym będą wysyłane. Listę klauzul znajdziesz na stronie UOKiK.
Konsolidacja -  połączenie dwóch lub więcej pożyczek w jedno zobowiązanie finansowe. Stopa procentowa ulega ujednoliceniu, podobnie jak inne warunki spłaty (np. termin spłaty zobowiązania). Zmniejszeniu ulega koszt obsługi.
KRD -  Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A., które działa od 2003 roku. Przedsiębiorstwo przechowuje i udostępnia informacje o dłużnikach, a owe informacje dostarczają przedsiębiorcy, osoby prywatne, gminy i instytucje. Potencjalny pożyczkobiorca lub kredytobiorca może zostać sprawdzony w BIG-u.
Kredyt -  umowa zawarta między bankiem a kredytobiorcą. Tylko banki mogą go udzielić.
Mikropożyczka -  może mieć wysokość podobną do chwilówki (np. 1000 zł na miesiąc) i zostać udzielona przez firmę pozabankową, ale również do kredytu, jeżeli udziela jej bank (nawet 50 tys. zł). Jest zaciągana na stworzenie działalności gospodarczej i w odróżnieniu od dotacji podlega zwrotowi z wliczonymi odsetkami i prowizjami.
Monit -  wezwanie do zapłaty długu, wysyłane konsumentom, którzy nie spłacają pożyczki w terminie. Może zostać wysłany drogą mailową, sms-em, listem poleconym. Nazywa się tak również upomnienie telefoniczne oraz wizytę przedstawiciela firmy w domu dłużnika. W umowie powinna zostać sprecyzowana:
 • liczba monitów,
 • czas między poszczególnymi wezwaniami, dający dłużnikowi realny czas na spłatę długu,
 • opłaty, które nie powinny przekraczać ich faktycznych kosztów (wysłania listu poleconego czy dojazdu pracownika do dłużnika).
NBP -  Narodowy Bank Polski, który ustala m.in. stopę lombardową, od której zależy maksymalne oprocentowanie kredytów i pożyczek na polskim rynku.
Obsługa domowa pożyczek -  chwilówka udzielana w domu klienta i spłacana również w formie “od ręki do ręki”. Ceniona przez konsumentów, którzy nie korzystają z konta bankowego i cenią sobie bezpośredniość kontaktu z przedstawicielem firmy.
Odsetki -  koszt naliczany za pożyczony kapitał. Wysokość odsetek zależy od:
 • pożyczonej kwoty,
 • terminu spłaty,
 • wysokości stopy procentowej.
Opłaty administracyjne -  ponoszone przez kredytobiorcę zwykle przy spłacie pożyczki, ale często na początku okresu kredytowania. Są naliczane z racji ponoszenia przez pożyczkodawcę kosztów w ramach swojej działalności.
Oprocentowanie nominalne -  pokazuje tylko oprocentowanie pożyczki - w przeciwieństwie do RRSO. Jest określane na podstawie stopy lombardowej - maksymalny koszt odsetek nie może przekroczyć jej czterokrotności.
Parabank -  instytucje, które działają na podstawie prawa bankowego, ale nie podlegają nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Ich oferta jest podobna do oferty bankowej - klienci mogą składać w nich depozyty. Na stronie KNF możesz znaleźć listę parabanków, wobec których KNF złożyła zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa.
Pożyczka domowa -  udzielana w domu konsumenta, tzw. pożyczka od ręki do ręki. Również spłata odbywa się w formie “do rąk własnych”.
Pożyczka krótkoterminowa -  zawierana na maksymalnie miesiąc czasu z możliwością przedłużenia terminu spłaty. Przeciętna wysokość pożyczki to minimalnie 50 zł, a maksymalnie - 1000 zł.
Pożyczka przez Internet -  jedna z form pożyczki krótkoterminowej, która jest realizowana online. Klient składa wniosek na stronie internetowej firmy lub na stronie pośredników, potwierdza swoją tożsamość weryfikacyjnym przelewem w symbolicznej kwocie  i czeka, aż pieniądze zostaną przelane na jego konto bankowe. Sprawdź 10 faktów o pożyczkach pozabankowych!
Pożyczka sms -  oferty typu „bez formalności”. Klient wysyła informację o chęci pożyczenia pieniędzy sms-em i również przez sms następuje weryfikacja. Jednak w tym systemie również konieczna jest weryfikacja tożsamości za pomocą przelewu bankowego o symbolicznej wysokości.
Pożyczka społecznościowa -  tzw. social lending, czyli możliwość pożyczania pieniędzy między konsumentami. Na specjalnych portalach ogłaszają się osoby potrzebujące dodatkowej gotówki oraz konsumenci, którzy są gotowi udzielić komuś pożyczki i zarobić na odsetkach.
Prowizja -  koszt związany z czynnością udzielenia pożyczki, stanowi wynagrodzenie firmy za rozpatrzenie wniosku oraz inne czynności.
Rolowanie pożyczek -  polega na spłacie jednego długu za pomocą pieniędzy z kolejnej pożyczki - czasami wziętej w tej samej firmie, czasami w innej. Przy zaciąganiu kolejnego zobowiązania trzeba mieć na uwadze, aby jej koszt nie przekraczał kosztów pierwszej chwilówki. Innymi słowy - stary dług zostaje zastąpiony nowym z nowym terminem spłaty.
RRSO -  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania sumująca wszystkie koszty kredytu lub pożyczki, którymi jest obarczony konsument: oprocentowanie, prowizje i inne opłaty. RRSO stanowi wartość procentową całego kosztu pożyczki w stosunku rocznym – dlatego przy pożyczkach sięga nawet kilkutysięcy procent - nie należy się tym przerażać. Im RRSO jest niższe, tym oferta bardziej opłacalna. W przypadku korzystania z usług brokerów system powinien wybrać najkorzystniejszą ofertę.
Rzecznik praw konsumenta -  organ chroniący konsumentów, wykonujący zadania powiatu, do którego obowiązków zależy m.in.:
 • prowadzenie edukacji konsumenckiej,
 • udzielanie bezpłatnych porad,
 • występowanie do przedsiębiorców w celu ochrony praw konsumenta,
 • wytaczanie powództw w sprawie umów uznanych za niedozwolone.
Scoring -  metoda oceny zdolności kredytowej konsumenta, który ubiega się o pożyczkę. Wynik jest przedstawiany w punktach - im wyższy, tym większa jest wiarygodność danego klienta. Jego profil jest porównywany do wyników osób, które już otrzymały kredyt i spłaciły go w terminie.
Spirala kredytowa -  inaczej: pętla kredytowa, spirala pożyczkowa; sytuacja, w której konsument nie jest w stanie spłacić w terminie zobowiązań finansowych. Pożycza kolejne pieniądze na spłatę części długu lub całości i pozostaje z kolejnym długiem do spłaty, nie potrafiąc wybrnąć z tej pętli zadłużenia.
Wierzytelności -  uprawnienie, które przysługuje wierzycielowi wobec dłużnika, czyli żądanie spełnienia świadczenia pieniężnego lub rzeczowego. Przeciwieństwo długu: jeżeli dłużnik nie spłacił chwilówki, to firma ma wierzytelność wobec dłużnika. Firma może odzyskać pieniądze we własnym zakresie lub skorzystać z usług komornika.
Windykacja -  dochodzenie roszczeń, w zakresie pożyczek - podjęcie czynności zgodnych z prawem, które mają na celu odzyskanie długu od dłużnika. Rozróżniamy windykację polubowną i windykację sądową. Pierwsza oznacza monitowanie dłużnika (wysyłanie przypomnień o zapłacie drogą pocztową, mailową, sms-ową), druga występuje, kiedy dłużnik nie wykazuje żadnych chęci współpracy ze swoim wierzycielem. Firma pożyczkowa w takiej sytuacji uzyskuje sądowy wyrok/nakaz zapłaty, który może być podstawą do wszczęcia egzekucji komorniczej. Kolejne etapy to windykacja komornicza i windykacja karna.
Zdolność kredytowa -  zdolność klienta banku lub firmy pożyczkowej do spłacenia zobowiązania wraz z odsetkami w przewidzianym terminie płatności. Mają na nią wpływ takie czynniki jak:
 • wysokość dochodów konsumenta, ich źródło i regularność otrzymywania,
 • aktualne zobowiązania finansowe i długi - mają wpływ na ocenę historii kredytowej,
 • wiek pożyczkobiorcy lub kredytobiorcy,
 • okres, na jaki zostaje wzięta pożyczka lub planowany kredyt,
 • wysokość chwilówki lub kredytu,
 • liczba osób na utrzymaniu konsumenta.
W ocenie zdolności kredytowej pomagają Biura Informacji Gospodarczej i Biuro Informacji Kredytowej.
Związek Firm Pożyczkowych -  organizacja zrzeszająca polskie firmy pożyczkowe (zwłaszcza z rynku online), które spełniły szereg wymagań ZFP.  Firmy należące do wniosku muszą spełniać m.in. poniższe wymagania (przechodzą kilkustopniową weryfikację):
 • dominujący kanał sprzedaży online,
 • udzielanie pożyczek ze środków własnych,
 • brak kar od UOKiK za naruszenie praw konsumenta,
 • brak powtarzających się zarzutów na forach konsumenckich wobec oferty,
 • liczba reklamacji konsumenckich niższa niż 0.5% wszystkich zawartych umów w ubiegłym roku kalendarzowym,
 • brak klauzul niedozwolonych w umowach.